Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 139

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 23. sjednici održanoj 2. svibnja 2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 139, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. travnja 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 3.

U članku 3. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Dosadašnji podstavci 4. do 8. postaju podstavci 3. do 7., a podstavci 10. do 17. postaju podstavci 8. do 15.“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Dražen Bošnjaković