Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o biljnom zdravstvu, P.Z.E. br. 759

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 110. sjednici održanoj 9. listopada 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o biljnom zdravstvu, P.Z.E. br. 759, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. listopada 2019. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 10. – kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka (isto u člancima 11., 15. i 21.)

-    članak 20. – potrebno je umjesto navođenja punog naziva zakona sa brojem „Narodnih novina“ u kojima je objavljen, općenito se pozvati na određenu materiju koja se uređuje tim zakonom, zbog eventualnih kasnijih izmjena i dopuna tog zakona ili donošenja novoga zakona (isto u člancima 21. i 27.)

-    članak 29. – odredbu o prestanku važenja Zakona o biljnom zdravstvu potrebno je propisati zasebno (iza članka 31.).
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac