1. sjednica Hrvatskoga sabora

 ZAPISNIK PRVE, KONSTITUIRAJUĆE, SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


Održane 14., 17., 18., 19., 20., 21., 26., 27. i 28. listopada 
i 2., 3., 4., 9., 10., 11., 15., 16. i 17. studenoga 2016.         .


Zagreb, listopad - studeni 2016.
 
HRVATSKI SABOR


Zapisnik
prve, konstituirajuće, sjednice Hrvatskoga sabora 
održane 14., 17., 18., 19., 20., 21., 26., 27. i 28.  listopada 
i 2., 3., 4., 9., 10., 11., 15., 16. i 17. studenoga 2016. 


        Prvu, konstituirajuću, sjednicu otvorio je u 15,00 sati, sukladno članku 4. stavku 2. Poslovniku Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner, dosadašnji predsjednik i do izbora predsjednika Sabora privremeno joj predsjedao. Predsjedatelj je čestitao izabranim zastupnicima na izboru za zastupnike u Hrvatski sabor i pozdravio sve prisutne uzvanike.

        Predsjedatelj je informirao zastupnike da je na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 1., a u svezi s odredbama članka 74. stavka 2.  Ustava Republike Hrvatske, te članka 5. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, Predsjednica Republike Hrvatske donijela  Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji su održani 11. rujna 2016. 

        Izbori na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske održali su se 10. i 11. rujna 2016. 
  
        Državno izborno povjerenstvo 26. rujna 2016., objavilo je službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. 

        Predsjednica Republike Hrvatske, na temelju članka 98. stavka 1. podstavka 1.  Ustava Republike Hrvatske sazvala  je Hrvatski sabor na prvo zasjedanje.

        Predsjedatelj sjednicom izvijestio je zastupnike da je prema Izvješću Državnog izbornog povjerenstva od  26. rujna  2016. u Hrvatski sabor izabran 151 zastupnik.

        Predsjedatelj sjednicom, akademik Željko Reiner, obratio se zastupnicima kraćim govorom.

        Da bi Hrvatski sabor bio konstituiran, sukladno članku 74. Ustava Republike Hrvatske i članku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, uz nazočnost većine zastupnika potrebno je pristupiti izboru predsjednika Hrvatskog sabora.

IZBOR PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA    


        Člankom 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora utvrđeno je da pravo podnošenja prijedloga na konstituirajućoj sjednici za izbor predsjednika Sabora ima najmanje jedna trećina zastupnika. 

        Za izbor predsjednika Hrvatskoga sabora podnesen je jedan prijedlog. Na temelju članka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora predložen je zastupnik gospodin Božo Petrov.   

        U ime predlagatelja prijedlog je obrazložila zastupnica Ines Strenja Linić. 

        Hrvatski sabor je, većinom glasova /132 „za“, 12 „suzdržana“, 1 „protiv“/ izabrao gospodina Božu Petrova  za predsjednika Hrvatskoga sabora.

        Izborom predsjednika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor je konstituiran.

        Intoniranjem himne „Lijepa naša Domovino“ odana je počast Domovini.

        Minutom šutnje odana je počast prvom predsjedniku Republike Hrvatske dr. sc. Franji Tuđmanu, svim palim za domovinu za slobodnu, suverenu i demokratsku Hrvatsku, herojima Domovinskog rata, braniteljima Hrvatske i svim civilnim žrtvama rata.

        Predsjednik Hrvatskoga sabora Božo Petrov zahvalio je dosadašnjem predsjedniku Hrvatskoga sabora na uspješnom vođenju Hrvatskoga sabora u prošlom mandatu, te se obratio zastupnicima kraćim govorom.

        Predsjednik Hrvatskoga sabora, Božo Petrov predložio je sljedeći 


DNEVNI RED


1.    IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNO-    IMUNITETNOG POVJERENSTVA;

2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PROVEDENIM     IZBORIMA;

3.    DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA;

4.    IZBOR POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA;

5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU TAJNIKA     HRVATSKOGA SABORA;

6.    IZBOR PREDSJEDNKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA     HRVATSKOGA SABORA

 
1.    IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

        
Članak 5. Poslovnika utvrđuje da prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članove Mandatno-imunitetnog povjerenstva ima pravo podnijeti jedna trećina izabranih zastupnika. 

        Člankom 117. Poslovnika utvrđeno je da Povjerenstvo, osim predsjednika i potpredsjednika ima i sedam članova.

        Sukladno međustranačkom dogovoru podnesen je sljedeći prijedlog: za predsjednika predložen je zastupnik  Žarko Tušek, za članove Domagoj Hajduković, Ivan Klarin, Nada Turina-Đurić, Miroslav Šimić, Damir Felak, Josip Križanić i Tomislav Klarić.  

        Hrvatski sabor je jednoglasno /133 „za“/ izabrao u Mandatno-imunitetno povjerenstvo za predsjednika Žarka Tušeka, a za članove Domagoja Hajdukovića, Ivana Klarina, Nadu Turina-Đurić, Miroslava Šimića, Damira Felaka, Josipa Križanića i Tomislava Klarića.    

2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PROVEDENIM IZBORIMA

        Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Žarko Tušek, podnio je izvješće.

        Hrvatski sabor je jednoglasno  /147 „za“/ donio sljedeći


ZAKLJUČAK

        Prihvaća se Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za Hrvatski sabor i imenima izabranih zastupnika, imenima zastupnika koji obnašaju dužnost nespojivu sa zastupničkom dužnošću pa im zastupnički mandat miruje, o imenima izabranih zastupnika kojima mandat miruje na njihov zahtjev,  te o zamjenicima zastupnika koji umjesto njih počinju obnašati zastupničku dužnost.

        Hrvatski sabor je jednoglasno /147 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

ODLUKU

14. listopada 2016. godine počinju mirovanja zastupničkog mandata izabranim zastupnicima i tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika. 


3.    DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA


        Sukladno članku 7. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik je pročitao tekst prisege, a nakon toga su zastupnici, koje je pojedinačno prozvao izgovarali „prisežem“.

4.    IZBOR POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA

            Člankom 31. Poslovnika utvrđeno je da Sabor ima tri do pet potpredsjednika.

        Istim člankom utvrđeno je da ako se biraju tri potpredsjednika, dva se biraju na prijedlog parlamentarne većine a jedan na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se biraju četiri potpredsjednika dva se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika tri potpredsjednika biraju se na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine.

        Za izbor potpredsjednika Hrvatskoga sabora  iz redova parlamentarne većine predloženi su: Milijan Brkić, Gordan Jandroković i akademik Željko Reiner, a iz redova parlamentarne manjine predloženi su Milanka Opačić i Ivan Vrdoljak. 

        Hrvatski sabor je većinom glasova /134 „za“, 4 „protiv“, 10 „suzdržana“/ za potpredsjednika izabrao gospodina Milijana Brkića. 

        Hrvatski sabor je većinom glasova /136 „za“, 4 „protiv“, 9„suzdržanih“/ za potpredsjednika izabrao gospodina Gordana Jandrokovića. 

        Hrvatski sabor je većinom glasova /136 „za“, 4 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ za potpredsjednika izabrao gospodina akademika Željka Reinera.  

        Hrvatski sabor je većinom glasova /132 „za“, 4 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ za potpredsjednicu izabrana gospođa Milanka Opačić. 

        Hrvatski sabor je većinom glasova /130 „za“, 5 „protiv“, 10„suzdržanih“/ za potpredsjednika izabrao gospodina Ivana Vrdoljaka.   
  

    
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA 


        Prijedlog odluke dostavljen je u skladu sa člankom 5.  Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

        Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.  

        Hrvatski sabor je većinom glasova / 141 „za“, 1 „protiv“, 7 „suzdržanih“/ razriješio dužnosti tajnika Hrvatskoga sabora gospodina Damira Sesvečana. 

        Hrvatski sabor je većinom glasova /138 „za“, 1 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ imenovao na dužnost tajnika Hrvatskoga sabora gospodina Davora Orlovića.   


6.     IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH     TIJELA

 
    6.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA USTAV,                 POSLOVNIK I  POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 

        Člankom 61. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još šest članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

        Sukladno međustranačkom dogovoru, podnesen je sljedeći prijedlog.

        U Odbor se biraju zastupnici za predsjednika Miroslav Šimić,  za potpredsjednika Peđa Grbin, za članove: Dražen Bošnjaković, Gordan Jandroković, Branko Bačić, Ante Sanader, Marko Šimić, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Orsat Miljenić, Tomislav Saucha, Arsen Bauk i prof. dr. sc. Vesna Pusić. 


     6.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA         ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO  HRVATSKOGA SABORA 

        Člankom 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još šest članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

        U Odbor se biraju za predsjednika Dražen Bošnjaković, za potpredsjednika Orsat Miljenić, a za članove Marko Šimić, Željko Raguž, Damir Felak, Mladen Karlić, Ivan Šipić, Ivan Kovačić, Marta Luc-Polanc, Peđa Grbin, Tomislav Saucha, Anka Mrak Taritaš i Milorad Batinić. 


     6.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA  I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR,                 IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 

        Člankom 106. Poslovnika Hrvatskoga sabora utvrđeno je da Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova.

        u Odbor se biraju za predsjednika Odbora  Ante Sanader, za potpredsjednika Silvano Hrelja, a za članove Damir Felak, Josip Križanić, Tomislav Klarić, Marko Vučetić, Arsen Bauk, Nenad Stazić, Mario Habek, Ana Komparić Devčić i Božica Makar.  

        U raspravi o navedenim prijedlozima sudjelovali su zastupnici: Ivan Pernar, Miro Bulj i Ivan Vilibor Sinčić.

        Hrvatski sabor je, većinom glasova /132 „za“, 4 „protiv“, 11 „suzdržanih“/ izabrao predložene zastupnike u radna tijela.

        Tijekom sjednice 17. listopada 2016. zastupnik dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, zatražio je stanku a u svezi glasanja o Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
        Nakon stanke Arsen Bauk, iznio je stajalište Kluba.

 
        Dana 18. listopada 2016. godine, zastupnica Anka Mrak Taritaš, u ime Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a zatražila je stanku na temu inter regnuma. Stanku su također zatražili i zastupnici Arsen Bauk, zbog zaštite digniteta državnih službenika koji rade u Hrvatskom saboru  Ivan Vilibor Sinčić, u ime Kluba zastupnika Živi zid u svezi eskalacije problema Raiffeisen zadruga i Nikola Grmoja, u ime Kluba zastupnika MOST-a a u svezi objašnjenja zatražene stanke Kluba zastupnika SDP-a.  
        Nakon stanke zastupnici Anka Mrak Taritaš, Arsen Bauk i Ivan Vilibor Sinčić i Nikola Grmoja iznijeli su stajališta svojih klubova.


        Dana 19. listopada 2016. godine, zastupnik Ivan Pernar, u ime zastupnika Živi zid, zbog uhićenja kolega na Svetom Duhu, a u svezi deložacije obitelji.
        Nakon stanke zastupnik Ivan Pernar, iznio je stajalište svoga Kluba.

 
        Na početku sjednice 20. listopada 2016. godine, Prisegu su dali zastupnici: Majda Burić, Ivan Čelić, Blaženko Boban, Dragica Roščić, Mato Čičak, Maro Kristić i Davor Romić.


        Na početku sjednice 21. listopada 2016. godine, prisegu su dali zastupnici: Marija Balić i Davor Miličević.

        
        Dana 21. listopada 2016. godine, stanku su zatražili zastupnici: dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ines Strenja Linić, u ime Kluba zastupnika MOST-a, u svezi diskriminirajućeg odnosa Vlade prema gotovo 500 invalida koji ostaju bez osobnog asistenta i Goran Aleksić, u ime Kluba zastupnika promijenimo Hrvatsku i snaga, u svezi nezakonitog poslovanja banaka.
        Nakon stanke zastupnici Bojan Glavašević, Goran Aleksić, Ljubica Lukačić i dr. sc. Ines Strenja Linić, obrazložili su stajališta svojih klubova.


        Dana 26. listopada 2016. godine, zastupnik Tomislav Panenić, u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista zatražio je stanku vezano uz situaciju u INA-i i MOL-u. Stanku je  zatražio i zastupnik Milorad Batinić, vezano uz nepoštivanje ugovornih obveza Republike Hrvatske naspram Varaždinske županije.
        Nakon stanke zastupnici Tomislav Panenić i Milorad Batinić, iznijeli su stajališta svojih klubova.
  

        Na početku sjednice 27. listopada 2016. godine, Prisegu su dali zastupnici: Robert Podolnjak, Miro Kovač, Zlatko Hasanbegović, Darko Horvat i Anton Kliman. 

        
        Dana 27. listopada 2016. godine, zastupnik Miro Bulj, u ime Kluba zastupnika MOST-a zatražio je stanku po pitanju indeksacije nerazvijenih krajeva, tj. lokalnih samouprava.
        Nakon stanke zastupnik Miro Bulj, iznio je stajalište svoga Kluba.


        Dana 28. listopada 2016. godine, zastupnik Željko Lacković, u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, narodnih reformista i nezavisnih zastupnika zatražio je stanku u svezi plaćanja rudne rente u Republici Hrvatskoj, a kakva su zakonska rješenja u Republici Mađarskoj. Stanku su također zatražili i zastupnici Goran Aleksić, u ime Kluba zastupnik Promijenimo Hrvatsku i SNAGA-e u svezi prve pravomoćne presude za vraćanje preplaćenih iznosa kamata, Ivica Mišić u svezi neorganiziranog prijevoza zastupnika u Republiku Sloveniju na pokop naših ljudi koji su ubijeni u Mariboru i Tulio Demetlika, u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI u svezi problema za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
        Nakon stanke zastupnici Željko Lacković, Goran Aleksić i Tulio Demetlika iznijeli su stajališta svojih klubova.


        Tijekom sjednice 28. listopada 2016. godine, zastupnici Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živog zida zatražio je stanku, u svezi natpisa da će Hrvatska slati vojnike na rusku granicu. Stanku su iz istog razloga zatražili i zastupnici Miro Kovač, u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Gordan Maras, u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
        Nakon stanke zastupnici Ivan Pernar, Miro Kovač i Gordan Maras, iznijeli su stajališta svojih klubova.

        Zastupnik Nenad Stazić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, zatražio je stanku zbog atentata i pokušaja ubojstva predsjednika Hrvatskog novinarskog društva, stanku su iz istog razloga zatražili i zastupnici Branko Bačić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, u ime Kluba zastupnika MOST-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Milorad Batinić, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a.
        Nakon stanke zastupnici Nenad Stazić, mr. sc. Jasen Mesić, Miro Bulj, prof. dr. sc. Milorad Pupovac i Goran Beus Richembergh, iznijeli su stajališta svojih klubova.


        Na početku sjednice 2. studenoga 2016. godine,  zastupnik Peđa Grbin, u ime Kluba zastupnika SDP-a, zatražio je stanku vezano uz najavljenu poreznu reformu, tj. nejasnoća u svezi njene provedbe. Stanku su zatražili i zastupnici Silvano Hrelja, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a,  u svezi pogubnih učinaka porezne reforme na hrvatske umirovljenike, Goran Aleksić, u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku – SNAGA u svezi poslovanja hrvatskih banaka, Miro Bulj, u ime Kluba zastupnika MOST-a po pitanju uhićenja branitelja Hrvatskog vijeća obrane hrvatskih časnika, Branko Bačić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a u svezi uhićenja hrvatskih državljana u BiH i prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a u svezi skrnavljenja pravoslavnog groblja u dane sjećanja na mrtve na području grada Knina.
        Nakon stanke zastupnici Siniša Hajdaš Dončić, Silvano Hrelja, Goran Aleksić, Miro Bulj, dr. sc. Miro Kovač i prof. dr. sc. Milorad Pupovac, iznijeli su stajališta svojih klubova.
 
        Tijekom sjednice 4. studenoga 2016., godine, zastupnik Peđa Grbin, u ime Kluba zastupnika SDP-a zatražio je stanku zbog Odluke Europskog suda u predmetu koji se vodi protiv Privredne banke Zagreb i gospodina Bože Prke.
        Nakon stanke zastupnik Peđa Grbin, iznio je stajalište svoga Kluba.


        Dana 9. studenoga 2016. godine, zastupnik dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, zatražio je stanku zbog dizanja stope PDV-a u ugostiteljstvu. Stanku su također zatražili i zastupnici: Marin Škibola, u ime Kluba zastupnika Živog zida, zbog deložacija vezano uz RBA zadruge, Goran Aleksić, u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku SNAGA  u svezi kažnjavanja banka zbog nezakonitog određivanja kamatnih stopa, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime kluba zastupnika SDSS-a, zbog skrnavljenja groblja na Gradskom groblju u Pakracu, Giovani Sponza, u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a, RI u svezi porezne reforme i njenih negativnih posljedica, Branko Bačić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja, u ime Kluba zastupnika MOST-a, nezavisnih lista u svezi porezne reforme.
        Nakon stanke zastupnici dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Marin Škibola, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Giovani Sponza, Branko Bačić i Nikola Grmoja, iznijeli su stajališta svojih klubova.


        Na početku sjednice 11. studenoga 2016. godine, zastupnik Silvano Hrelja, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a, zatražio je stanku u svezi poreza na dohodak vezano uz umirovljenike.
        Nakon stanke zastupnik Silvano Hrelja iznio je stajalište svoga Kluba.

 
        Na početku sjednice 15. studenoga 2016. godine, zastupnik Milorad Batinić, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a, zatražio je stanku kako bi se dogovorili o načinu rasprave oko poreznih zakona.
        Nakon stanke predsjednik Hrvatskoga sabora, Božo Petrov, izvijestio je zastupnike da je održano prošireno Predsjedništvo gdje je dogovoren način rada oko rasprave o poreznim zakonima.   


        Na početku sjednice 16. studenoga 2016., zastupnik Željko Lacković, u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika zatražio je stanku zbog alarmantnog stanja u mljekarstvu.
        Nakon stanke zastupnik Željko Lacković iznio je stajalište svoga Kluba.


        Na početku sjednice 17. studenoga 2016., zastupnik Željko Lacković, u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika zatražio je stanku u svezi porezne reforme i novi slučaj salmonele u namirnicama. Stanku su također zatražili i zastupnici Ana-Marija Petin, u ime Kluba zastupnika HSS-a i Branko Bačić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a zbog nedovoljne kontrole hrane i sigurnosti hrane u trgovačkim lancima, a vezano uz slučaj salmonele i Ivan Pernar, zbog skidanja imuniteta.
        Nakon stanke zastupnici Željko Lacković, Ana-Marija Petin, Ivan Pernari dr. sc. Josip Križanić, iznijeli su stajališta svojih klubova.   

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA RADNOG DIJELA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

    
        Sukladno članku 13. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora Božo Petrov dopunio je dnevni red radnog dijela konstituirajuće sjednice sljedećim točkama:


        Primjedbu na hitnost postupaka iznio je zastupnik Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid.

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU     MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,      Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak, prvo i drugo     čitanje, P.Z. br. 1; /85 „za“,     8 „protiv“, 45 „suzdržanih“/  

2.    KONČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     SUSTAVU     DRŽAVNE UPRAVE, Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak,     prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 2; /85 „za“, 7 „protiv“, 48 „suzdržanih“/

3.    KONAČNI     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak, prvo     i drugo čitanje, P.Z. br. 3; /86 „za“, 6 „protiv“, 43 „suzdržana“/
  
4.    KONAČNI  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I     PRAVIMA     DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni     postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 4; /87 „za“, 9 „protiv“, 40 „suzdržanih“/

5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S     INVALIDITETOM;

        Dana 17. listopada 2016. godine, dnevni red dopunjen je sljedećim točkama:

          Primjedbu na hitnost postupka iznio je zastupnik Goran Beus Richembergh,           u ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a    
1.        KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O  FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE  PROMIDŽBE, Predlagatelji: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub HDZ-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 5 /81 „za“, 41 „protiv“, 4 „suzdržana“/
                                                                 
2.        PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, 
prvo čitanje, P.Z. br. 10   

3.        PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista,  prvo čitanje, P.Z. br. 11     

4.        PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O   LOKALNIM IZBORIMA, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 8  
 
5.        PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista,  prvo čitanje, P.Z.  br. 6 
                                                              
6.        PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI  ZAKONA O  PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM  SABORU, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 7                                                                                                             
                                                                     
7.        PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I  DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 9                                                      
                                                 
8.        PREDSTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I GLASOVANJE O POVJERENJU VLADI REPUBLIKE HRVATSKE
                                                                                       
9.        IZVJEŠĆE MANDATNO - IMUNITETNOG POVJERENSTVA 

10.        IZBOR IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

        Dana 26. listopada 2016. godine, dnevni red dopunjen je točkom:

-    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOG 20. I 21. LISTOPADA 2016. GODINE


        Dana 28. listopada 2016. godine, dnevni red dopunjen je sljedećim točkama:

1.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI VISOKIH UČILIŠTA ZA 2014. GODINU                                                                                                       podnositelj: Državni ured za reviziju;
  
2.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU     OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE                                                               podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  
3.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I     RAZVITAK (HBOR) ZA 2015. GODINU,                                                                                                                                    podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
  
4.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2015. GODINU                                                   podnositeljica: Financijska agencija 
 
5.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2015.     GODINU  podnositelj: Hrvatska zaklada za znanost

6.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O     STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2015. GODINU                                                                                                                          podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske  
7.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO,     INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2015. GODINU                                                                                                   podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije 

8.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH     POTENCIJALA ZA 2015. GODINU                                                                                                                                                      podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
  
9.    IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2015.     GODINU  podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka  

10.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG     CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2015. GODINU                                                                                                podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata  

 11.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE     ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE     ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU                                                                                                                                       podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija 

12.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA     MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2015. GODINU                                                                                                                                podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti  

13.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ     CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU                                                                                                                                          podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva  

14.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU     POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU                                                                                                                                podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave  

15.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG     ODBORA ZA 2015. GODINU  podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
  
16.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA     MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU                                                                                                                                           podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  
17.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U     2015. GODINI - sažetak;                                                                                                         podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  

18.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA TRŽIŠNO NATJECANJE ZA     2015. GODINU                                                                                                                           podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja  

19.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ     DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU                                                                                                        podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  
20.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU     INTERESA ZA 2015. GODINU                                                                                                podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
  
21.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015.     GODINU  podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
  
22.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2015.     GODINU podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
  
23.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU     DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU                                                                                      podnositelj: Državni ured za reviziju 
 
24.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH     USLUGA ZA 2015. GODINU                                                                                                                                                  podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga  

25.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI     PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-    u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE     REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31.     PROSINCA 2015. GODINE  podnositelj: Programsko vijeće HRT-a

26.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU                                                        podnositelj: Upravno vijeće Hine
  
27.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014.     GODINU    podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
  
28.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU                                                                                                 podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija
  
29.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA     ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU                                                                                                                                      podnositeljica: Agencija za elektroničke medije
  
30.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI     NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1.     SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015.                                                                                                                                                            podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

  
        Dana 4. studenoga 2016. godine, dnevni red dopunjen je sljedećim točkama:

    Primjedbu na hitnost postupka iznio je zastupnik Peđa Grbin,  u ime Kluba     zastupnika SDP-a     
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH     TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 13; /81     „za“, 36 „protiv“, 3 „suzdržana“/

    Primjedbu na hitnost postupka iznio je zastupnik Peđa Grbin, u ime Kluba     zastupnika SDP-a     
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU     DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 14; /81 „za“, 33     „protiv“, 4 „suzdržana“/

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM     IZBORIMA, Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a, prvo čitanje, P.Z. br. 12;

4.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVN OG     PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PRIJEDLOG     GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2015.     GODINU;

5.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG     PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.     GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI     FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE;

6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE     POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU, Predlagatelj: Odbor za financije i     državni proračun 


        Dana 11. studenoga 2016. godine, dnevni red dopunjen je sljedećim točkama 


1.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ     SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU CRNE GORE, S     KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,     P.Z.     br. 31; 

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU     POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 26;

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 27;

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU     NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 28:

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br.     29;

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POREZNOM SAVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 30;

7.    PRIJEDLOG OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 24;

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU     NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 18;

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 23;

10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 25;

11.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 22;

12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19;

13.    PRIJEDLOG ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 17;

14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     CARINSKOJ SLUŽBI, prvo čitanje, P.Z. br. 21;

15.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje,     P.Z. br. 16:

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, P.Z. br. 20

17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O     FINANCIRANJU     JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE /REGIONALNE/ SAMOUPRAVE,     Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 15; 

18.    PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA     SABORA, Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;

19.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI     GLAVNOG     RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE, Predlagatelj: Odbor za     informiranje, informatizaciju i medije


        Dana 15. studenoga 2016. godine, dnevni red dopunjen je sljedećim točkama:

1.    PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU OBRASCA ZASTUPNIČKE     ISKAZNICE, Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove;

2.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA dr. sc. MARTINI DALIĆ     POTPREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, I ZA OBAVLJANJE     DUŽNOSTI MINISTRICE GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

3.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA dr. sc. GORANU MARIĆU ZA     OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA DRŽAVNE IMOVINE 


        U radnom dijelu konstituirajuće sjednice utvrđen je sljedeći  

DNEVNI RED

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU     MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,      Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1;  

2.    KONČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA     O     SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak,     prvo i     drugo čitanje, P.Z. br. 2; 

3.    KONAČNI     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak,     prvo     i drugo čitanje, P.Z. br. 3; 
  
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O     OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, Predlagatelji: 67     zastupnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 4; 

5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S     INVALIDITETOM;

6.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O  FINANCIRANJU     POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE  PROMIDŽBE, Predlagatelji: Klub     zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub HDZ-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,     P.Z. br. 5; 

7.    IZVJEŠĆA MANDATNO - IMUNITETNOG POVJERENSTVA; 

8.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA;

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ     RADIOTELEVIZIJI, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, prvo     čitanje,  P.Z. br. 10;   

10.    PREDSTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I GLASOVANJE O     POVJERENJU VLADI REPUBLIKE HRVATSKE;

11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZBORIMA     ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta     nezavisnih lista,  prvo čitanje, P.Z. br. 11;
     
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O   LOKALNIM IZBORIMA,     Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 8;  

13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA,     Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista,  prvo čitanje, P.Z.  br. 6; 
14.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SASTANKU     EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOG 20. I 21. LISTOPADA 2016. GODINE;

15.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI  ZAKONA O  PRAVIMA I DUŽNOSTIMA     ZASTUPNIKA U HRVATSKOM  SABORU, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta     nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 7; 
                                                                                                            
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I  DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ     NARODNOJ BANCI, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, prvo     čitanje, P.Z. br. 9;                                                      
17.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI VISOKIH UČILIŠTA ZA 2014. GODINU                                                                                                       podnositelj: Državni ured za reviziju;
  
18.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU     OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE                                                               podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  
19.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I     RAZVITAK (HBOR) ZA 2015. GODINU, podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu     i razvitak;

20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH     TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 13; 

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU     DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 14; 

22.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE     POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU, Predlagatelj: Odbor za financije i     državni proračun;

23.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU     INTERESA ZA 2015. GODINU, Podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu     interesa; 

24.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2015.     GODINU, Predlagatelj: Odbor za predstavke i pritužbe;

25.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI     GLAVNOG     RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE, Predlagatelj: Odbor za     informiranje, informatizaciju i medije;

26.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA dr. sc. MARTINI DALIĆ     POTPREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, I ZA OBAVLJANJE     DUŽNOSTI MINISTRICE GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

27.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA dr. sc. GORANU MARIĆU ZA     OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA DRŽAVNE IMOVINE 

28.    PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU OBRASCA ZASTUPNIČKE     ISKAZNICE, Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove;

29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU     NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 28:

30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU     NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 18;

31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19;

32.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 23;

33.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje,     P.Z. br. 16:

34.    PRIJEDLOG ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 17;

35.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 22;

36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 25;

37.    PRIJEDLOG OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 24;

38.    PRIJEDLOG ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU     POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 26;

39.    PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br.     29;

40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POREZNOM SAVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 30;

41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 27;

42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, P.Z. br. 20

43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     CARINSKOJ SLUŽBI, prvo čitanje, P.Z. br. 21;

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU     MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,      Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1  

2.    KONČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA     O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak,     prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 2 

3.    KONAČNI     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak,     prvo     i drugo čitanje, P.Z. br. 3 
  
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O     OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, Predlagatelji: 67     zastupnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 4 

            O navedenim prijedlozima zakona provedena je objedinjena rasprava.

            Predlagatelji akata su 67 zastupnika.

            Prijedloge akata zastupnici su primili na sjednici.

            Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

            Izvješće su zastupnici primili na sjednici.            

            Predstavnik predlagatelja Andrej Plenković, dodatno je obrazložio prijedloge.

            Izvješće Odbora za zakonodavstvo podnio je zastupnik Dražen Bošnjaković.
            U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak Taritaš, u ime Kluba zastupnika HNS-aLD-HSU-a, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Vlaović, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Miro Bulj i Andrej Plenković, u ime predlagatelja. 

            Za povredu Poslovnika javio se zastupnik Peđa Grbin.  

            Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Peđa Grbin, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, doc.dr.sc. Željko Jovanović, Tomislav Žagar i Anka Mrak Taritaš.   

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU     MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,      Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1  

            Amandman Kluba zastupnika HDZ-a postao je sastavni dio Zakona.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /90 „za“, 35 „suzdržanih“/ donio Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  

    KONČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA     O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak,     prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 2 

        Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na članak 10. stavak 2.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /91 „za“, 35 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

    KONAČNI     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, Predlagatelji: 67 zastupnika, hitni postupak,     prvo     i drugo čitanje, P.Z. br. 3 

        Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman koji je podnio Odbor a zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na članak 4. stavak 3.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /91 „za“, 35 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O     OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, Predlagatelji: 67     zastupnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 4 

            Amandman Kluba zastupnika HDZ-a postao je sastavni dio Zakona.

            Hrvatski sabor je većinom glasova /81 „za“, 45 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

            Ocjenjuje se da postoje posebno opravdani razlozi za povratno djelovanje odredbe članka 4. stavka 2. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

            Hrvatski sabor je većinom glasova /80 „za“, 45 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 


5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJICE ZA     OSOBE S INVALIDITETOM

        Predlagatelj Odluke je Vlada Republike Hrvatske, temeljem članka 4. Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom.

        Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

        Predstavnica predlagatelja Bernardica Juretić, ministrica socijalne politike i mladih, dodatno je obrazložila prijedlog.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja Linić, u ime Kluba zastupnika MOST-a, akademik Željko Reiner, u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Ivan Pernar, prof. dr. sc. Željko Jovanović i Bernardica Juretić, ministrica socijalne politike i mladih.  

        Za povredu Poslovnika javio se zastupnik Ivan Pernar. 
 
        Za replike su se javili zastupnici: Goran Beus Richembergh, Domagoj Hajduković, dr. sc. Ines Strenja Linić, akademik Željko Reiner, prof. dr. sc. Vesna Pusić i prof. dr. sc. Željko Jovanović.      

        Hrvatski sabor je jednoglasno /111 „za“/ donio Odluku o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

DAVANJE PRISEGE

        Dana 18. listopada 2016. godine gospođa Anka Slonjšak dala je prisegu.


6.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O      FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE  PROMIDŽBE,     Predlagatelji: Klub     zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub HDZ-a, hitni     postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 5 

        Predlagatelji zakona su Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista i Klub zastupnika HDZ-a.

        Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

        Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

        Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja zastupnik Miroslav Šimić, dodatno je obrazložio prijedlog.
        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Veljko Kajtazi, u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, prof. dr. sc. Vesna Pusić, u ime Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a,  Tomislav Ćorić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Milošević, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid, Tomislav Žagar, Gordan Maras, Branimir Glavaš i Željko Lacković.  

        Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Arsen Bauk, Miro Bulj, Nikola Grmoja,  Veljko Kajtazi, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Tomislav Panenić, doc.dr. sc. Goran Marić, prof. dr. sc. Vesna Pusić, Ivica Mišić, Marin Škibola, Branimir Bunjac, Tomislav Ćorić, Josip Đakić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ivan Pernar, Boris Milošević, Miroslav Šimić, Mile Horvat, Branimir Glavaš, Gordan Maras, prof. dr. sc. Branko Grčić, Anđelko Stričak, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Davor Vlaović, Tulio Demetlika, Željko Lacković, Milorad Batinić i Goran Beus Richembergh.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /82 „za“, 36 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  
    
7.    IZVJEŠĆA MANDATNO - IMUNITETNOG POVJERENSTVA 

7.1.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA JOSIPA KATALINIĆA I POČETKU OBNAŠANJA     ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARKA     SLADOLJEVA

        Mandatno-imunitetno povjerenstvo dostavilo je Izvješće.

        Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno  je obrazložio izvješće.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću 

ODLUKU

        Dana 15. listopada 2016. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Josipa Katalinića.

        Marko Sladoljev zastupničku dužnost zamjenika zastupnika sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje obnašati 17. listopada 2016. godine.

DAVANJE PRISEGE

        Zastupnik Marko Sladoljev, dao je prisegu.

7.2.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA mr. sc. ANDREJA PLENKOVIĆA I POČETKU     OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE     ZASTUPNIKA LJUBICE LUKAČIĆ 

7.3.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA DAVOR IVE STIERA I POČETKU OBNAŠANJA     ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MAJDE     BURIĆ 

7.4.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA doc. dr. sc. TOMISLAVA ĆORIĆA  I POČETKU     OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA     ZASTUPNIKA IVANA ĆELIĆA  

7.5.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA DAMIRA KRSTIČEVIĆA  I POČETKU OBNAŠANJA     ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA BLAŽENKA     BOBANA   

7.6.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA prof. dr. sc. MILANA KUJUNDŽIĆA  I POČETKU     OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE     ZASTUPNIKA mr. sc. DRAGICE ROŠČIĆ    

7.7.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA doc. dr. sc. GORANA MARIĆA  I POČETKU     OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA     ZASTUPNIKA MATE ČIČKA     

7.8.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA IVANE PENAVE  I POČETKU OBNAŠANJA     ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MARIJANE     BALIĆ      

7.9.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA DRAŽENA MILINKOVIĆA  I POČETKU OBNAŠANJA     ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DAVORA     MILIČEVIĆA       
7.10.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA dr. sc. IVANA KOVAČIĆA  I POČETKU OBNAŠANJA     ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARE     KRISTIĆA        

7.11.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU  MIROVANJA ZASTUPNIČKOG     MANDATA     ZASTUPNIKA dr. sc. ZLATKA HASANBEGOVIĆA  I     PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE     ZASTUPNIKA SANDE KULIĆ MAKAR         

7.12.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU  MIROVANJA ZASTUPNIČKOG     MANDATA     ZASTUPNIKA DARKA HORVATA  I PRESTANKU      OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE     ZASTUPNIKA NIKOLINE BABIĆ        

7.13.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU  MIROVANJA ZASTUPNIČKOG     MANDATA     ZASTUPNIKA ANTONA KLIMANA  I PRESTANKU     OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE     ZASTUPNIKA MONIKE     UDOVIČIĆ         

7.14.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU  MIROVANJA ZASTUPNIČKOG     MANDATA     ZASTUPNIKA dr. sc. MIRE KOVAČA I PRESTANKU     OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA     ZASTUPNIKA MARTINA BARIČEVIĆA         

7.15.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU  OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI     ZAMJENIKA ZASTUPNIKA NATKA FELBARA I POČETKU     OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA     ZASTUPNIKA DAVORA ROMIĆA         

        Hrvatski sabor prihvatio je da se o Izvješćima Mandatno-imunitetnog povjerenstva glasuje objedinjeno.

        Hrvatski sabor je 19. listopada 2016. godine jednoglasno /106 „za“/ prihvatio Odluke kako ih je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. 


7.16.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA     ZASTUPNIKA BRANIMIRA GLAVAŠA I POČETKU OBNAŠANJA     ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA mr. sc.     JOSIPA SALAPIĆA          

        Mandatno-imunitetno povjerenstvo dostavilo je Izvješće.

        Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno  je obrazložio izvješće.

        Hrvatski sabor je jednoglasno /118 „za“/ , sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću 

ODLUKU

Dana 2. studenog 2016. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Branimira Glavaša.

Zastupničku dužnost zamjenika zastupnika mr. sc. Josip Salapić, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

DAVANJE PRISEGE 

Zastupnik mr. sc. Josip Salapić dao je prisegu.


8.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
    8.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I             DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 66. Poslovnika utvrđeno je da Odbor za financije i državni proračun ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a još do 6 članova Odbora može se imenovati i to: po jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore, te tri predstavnika znanstvenih i stručnih institucija.

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /111 „za“, 1 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ izabrao u Odbor za predsjednicu Grozdanu Perić, za potpredsjednika Davora Bernardića, a za članove; Tomislava Ćorića, Branka Hrga, Domagoja Ivana Miloševića, Dražena Milinkovića, Roberta Jankovicsa, Ivanu Ninčević Lesandrić, Branka Grčića, Gordana Marasa, Borisa Lalovca, Božicu Makar i Ivana Lovrinovića.


    8.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVOSUĐE              HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 74. Poslovnika utvrđeno je da Odbor za pravosuđe ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još šest članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /112 „za“, 2 „protiv“, 4 „suzdržana“/ izabrao u Odbor za predsjednika Arsena Bauka, za potpredsjednicu Mariju Jelkovac, a za članove: Marka Šimića, Željka Raguža, Ivana Šipića, Erminu Lekaj Prljaskaj, Stevu Culeja, Marka Vučetića, Peđu Grbina, Martu Luc Polanc, Nadu Turina-Đurić i Gorana Aleksića.


    8.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA INFORMIRANJE,         INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 99. Poslovnika utvrđeno je da Odbor za informiranje, informatizaciju i medije ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a još šest članova Odbora može se imenovati i to: dva iz medija, dva iz znanosti i dva iz udruga.

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /111 „za“, 2 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ izabrao u Odbor za predsjednika Gorana Marića, za potpredsjednika Nenada Stazića, a za članove: Andriju Mikulića, Irenu Petrijevčanin Vuksanović, Andru Krstulovića Oparu, Kažimira Vardu, Veljka Kajtazia, Hrvoja Runtića, Damira Tomića, Darka Parića, Bojana Glavaševića i Gorana Beus Richembergha.


    8.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU I             PODRUČNU /REGIONALNU/ SAMOUPRAVU HRVATSKOGA             SABORA 

        Člankom 103. Poslovnika utvrđeno je da Odbor za lokalnu i područnu /regionalnu/ samoupravu ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a još devet članova Odbora može se imenovati na prijedlog predstavničkog tijela jedinica lokalne, odnosno područne /regionalne/ samouprave i to: po jedan iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, dva iz jedinica područne /regionalne/ samouprave, dva iz jedinica lokalne samouprave-općine /jedan iz kontinentalnog a jedan iz priobalnog dijela Republike Hrvatske/ te jedan iz reda uglednih pravnika.

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /109 „za“, 2 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ izabrao u Odbor za predsjednika Tuliu Demetliku, za potpredsjednika Vladimira Bileka, a za članove: Branku Juričev-Martinčev, Josipa Borića, Branka Hrga, Tomislava Klarića, Matu Frankovića, Tomislava Panenića, Damira Mateljana, Marka Vešligaja, Ivana Klarina i Milorada Batinića.


    8.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA             ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE             HRVATSKOGA SABORA 

        Hrvatski sabor je većinom glasova /107 „za“, 2 „protiv“, 6 „suzdržanih razriješio članove Odbora i to Damira Felaka, Josipa Križanića i Tomislava Klarića, te za članove imenovao: Ljubicu Maksimčuk, Anđelka Stričaka, Miru Totgergelia, Vlatka Kopića i Željku Josić.


    8.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNICE UREDA         PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA  
 
        Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i uprave poslove Ante Sanader, dodatno je obrazložio prijedlog.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 2 „suzdržana“/ razriješio predstojnicu Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora Antoniju Rimac Gelo.

 
    8.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTOJNICE UREDA         PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA
  
        Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i uprave poslove Ante Sanader, dodatno je obrazložio prijedlog.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /108 „za“, 1 „protiv“, 6 „suzdržana“/ imenovao za predstojnicu Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora Petru Mandić.


        O točkama od 8.8 do 8.45 provedena je objedinjena rasprava.
 

    8.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU                 PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANOVA         ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV              HRVATSKOGA SABORA

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 3 „protiv“/ razriješio predsjednika Odbora Miroslava Šimića i člana Odbora Antu Sanadera te izabrao za predsjednika Odbora dr. sc. Roberta Podolnjaka, a za članove Odbora izabrao Sinišu Hajdaš Dončića i Mariju Jelkovac.


    8.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA, IZBORU             ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA             ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“/ razriješio članove Odbora Damira Felaka i Mladena Karlića, te izabrao za članove Odbora Maru Kristića, Mariju Jelkovac i Davora Miličevića.
        Dana 19. listopada 2016. dužnost člana Odbora za zakonodavstvo prestao je obnašati dr. sc. Ivan Kovačić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.


    8.10.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA EUROPSKE             POSLOVE  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 66. stavkom 1. Poslovnika Odbor za europske poslove ima predsjednika, dva potpredsjednika i četrnaest članova, a još šest članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /116 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/ izabrao za predsjednika Odbora Domagoja Ivana Miloševića, za potpredsjednike Tomislava Sauchu i Franju Lucića a za članove: dr. sc. Irenu Petrijevčanin Vuksanović, Hrvoja Zekanovića, Marijanu Balić, Ivana Ćelića, dr. sc. Miru Kovača, dr. sc. Dragu Prgometa, dr. sc. Roberta Podolnjaka, dr. sc. Vesnu Pusić, Joška Klisovića, Peđu Grbina, Sinišu Vargu, dr. sc. Romanu Jerković i Marina Škibolu.

    8.11.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU             POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 68.  Poslovnika Odbor za vanjsku politiku  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova, a još šest članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /116 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za predsjednika dr. sc. Miru Kovača, za potpredsjednika Joška Klisovića, a za članove Gordana Jandrokovića, dr. sc. Miroslava Tuđmana, dr. sc. Božu Ljubića, mr. sc. Jasena Mesića, dr. sc. Milorada Pupovca, Marka Sladoljeva, dr. sc. Vesnu Pusić, Tomislava Saucha, Orsata Miljenića, dr. sc. Romanu Jerković i Ivana Pernara.

    8.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA UNUTARNJU             POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 70.  Poslovnika Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova. 

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“, 2 „suzdržana“/ izabrao za predsjednika Ranka Ostojića, za potpredsjednika Darka Milinovića, i za članove Milijana Brkića, dr. sc. Miroslava Tuđmana, Antu Sanadera, Erminu Lekaj Prljaskaj, dr. sc. Ines Strenju Linić, Nikolu Grmoju, Gorana Beusa Richembergha, Igora Dragovana, Predraga Matića, Milanku Opačić i dr. sc. Branimira Bunjca.


    8.13.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OBRANU             HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 72.  Poslovnika Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova, a još šest članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji se bave pitanjima obrambenog sustava.  
        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za predsjednika Igora Dragovana, za potpredsjednika Josipa Đakića, a za članove dr. sc. Dragu Prgometa, Stevu Culeja, Petra Škorića, Ivana Anušića, Mladena Karlića, Miru Bulja, Ivana Vrdoljaka, Zdravka Ronka, Joška Klisovića, Anu Komparić Devčić i Franka Vidovića.

    8.14.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU, IZBORU ČLANOVA I         PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I             DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“/ razriješio članove Odbora Dražena Milinkovića i Branka Hrga, te izabrao za članove Antona Klimana, Dragicu Roščić i Damira Felaka. 
        Dana 19. listopada 2016. godine, dužnost člana Odbora prestao je obnašati dr. sc. Tomislav Ćorić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

    8.15.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSTVO         HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 76.  Poslovnika Odbor za gospodarstvo  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova, a još šest članova imenuje se i to: po jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore te dva predstavnika znanstvenih i stručnih institucija.  

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za predsjednika Darinka Kosora, za potpredsjednika Mihaela Zmajlovića, a za članove mr. sc. Miru Totgergelia, Franju Lucića, Darka Horvata, Damira Felaka, Ivanu Ninčević-Lesandrić, Tomislava Panenića, Ivana Vrdoljaka, Sinišu Vargu, Joška Klisovića i Sašu Đujića. 

    8.16.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM             HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 78.  Poslovnika Odbor za turizam  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova, a još tri  člana imenuju se i to: jedan predstavnik Hrvatske turističke zajednice i dva člana iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.  

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /114 „za“, 5 „protiv“/ izabrao za predsjednika dr. sc. Branka Grčića, za potpredsjednicu Ljubicu Ambrušec, a za članove Antona Klimana, Dragicu Roščić, Josipa Borića, Matu Frankovića, Ivana Kirina, Petra Škorića, Mariju Puh, Ivana Klarina, Maria Habeka i Sabinu Glasovac.


     8.17.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I         PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 80 stavkom 1.  Poslovnika Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina  ima predsjednika, potpredsjednika i trinaest  članova iz reda zastupnika, a još četiri člana imenuju se i to: dva iz reda predstavnika vjerskih zajednica /jedan predstavnik Katoličke crkve i jedan predstavnik svih drugih vjerskih zajednica/ te dva predstavnika udruga za zaštitu ljudskih prava.   

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /112 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/ izabrao za predsjednika dr. sc. Furia Radina, za potpredsjednicu Anu Komparić Devčić, a za članove Brunu Esih, Ljubicu Lukačić, Dražena Barišića, Hrvoja Runtića, Vladimira Bileka, Roberta Jankovics, dr. sc. Milorada Pupovca, Veljka Kajtazia, Milu Horvata, Borisa Miloševića, Erminu Lekaj Prljaskaj, Bojana Glavaševića i Domagoja Hajdukovića.


    8.18.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU             ČLANOVA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /116 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/ razriješio člana Odbora Ivana Šipića  i izabrao za članove Davora Miličevića i Igora Dragovana.

    8.19.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI         SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 84.  Poslovnika Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još do četiri člana imenuju se i to: jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, jedan iz Hrvatske udruge poslodavaca i dva predstavnika iz reda znanstvenih institucija, koji se bave pitanjima radnog prava i mirovinskih osiguranja.   

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za predsjednika dr. sc. Miranda Mrsića, za potpredsjednika Željka Lackovića, a za članove Ljubicu Lukačić, Josipa Đakića, Ivana Kirina, Mladena Karlića, Borisa Miloševića, Davora Romića, Silvana Hrelju, Sašu Đujića, Damira Tomića, Predraga Matića i Marka Vešligaja.


    8.20.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I             SOCIJALNU POLITIKU  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 86.  Poslovnika Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još šest  članova imenuje se i to: jedan iz Hrvatske liječničke komore, jedan iz Hrvatske komore medicinskih sestara, tri iz reda stručnjaka u području zdravstva i jedan iz reda stručnjaka u području socijalne skrbi.    

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /113 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za predsjednicu dr. sc. Ines Strenja Linić, za potpredsjednika Sinišu Vargu, a za članove Darka Milinovića, akademika Željka Reinera, Vlatka Kopića, Ljubicu Lukačić, Kažimira Vardu, Marka Slodoljeva, Bernardu Topolko, dr. sc. Željka Jovanovića, Anu Komarić Devčić, dr. sc. Romanu Jerković i Ivana Pernara.


     8.21.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I         SPORT  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 88.  Poslovnika Odbor za obitelj, mlade i sport  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još tri  člana imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.    

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/ izabrao za predsjednicu Nadu Turina Đurić, za potpredsjednika Miru Bulja, a za članove Vesnu Bedeković, Ivana Šipića, Željka Josića, Matu Čička, Blaženka Bobana, Hrvoja Zekanovića, Anu Komparić Devčić, Tomislava Žagara, Sabinu Glasovac i Marina Škibolu.


    8.22.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I  ČLANOVA         ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 90.  Poslovnika Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još tri  člana imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.    

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /116 „za“, 5 „protiv“/  izabrao za predsjednika dr. sc. Božu Ljubića, a za članove Milijna Brkića, Željka Raguža, dr. sc. Andriju Mikulića, Matu Čička, Ljubicu Maksimčuk, Miroslava Šimića, Darka Parića, Domagoja Hajdukovića, Martu Luc-Polanc i Tomislava Žagara. 


    8.23.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA  I  ČLANOVA ODBORA ZA RATNE             VETERANE     HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 92.  Poslovnika Odbor za ratne veterane  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još tri  člana imenuju se iz reda predstavnika braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. .    

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“/  izabrao za
predsjednika Ivana Anušića, za potpredsjednika dr. sc. Branimira Bunjca, a za članove Josipa Đakića, Brunu Esih, Milijana Brkića, Željka Lackovića, Miru Bulja, Hrvoja Runtića, Nenada Stazića, dr. sc. Željka Jovanovića, Zdravka Ronka i Franka Vidovića.


    8.24.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE,                 POTPREDSJEDNIKA  I  ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO             UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 94.  Poslovnika Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još tri  člana imenuju se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika.     

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /112 „za“, 4 „protiv“/  izabrao za predsjednicu Anku Mrak-Taritaš, za potpredsjednika Josipa Borića, a za članove Peru Ćosića, Davora Lončara, Blaženka Bobana, mr. sc. Miru Totgergelia, Darinka Dumbovića, Tomislava Panenića, Zdravka Ronka, Vedrana Babića i Franka Vidovića.


    8.25.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA  I  ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU             OKOLIŠA I PRIRODE  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 96.  Poslovnika Odbor za zaštitu okoliša i prirode  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još tri  člana imenuju se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.     

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“/  izabrao za predsjednika Gordana Marasa,  za potpredsjednika dr. sc. Josipa Križanića, a za članove Dražena Barišića, Darka Horvata, Branka Bačića, Antu Sanadera, Hrvoja Zekanovića, Ljubicu Ambrušec, Mariju Puh, Mihaela Zmajlovića, Damira Mateljana i Ivana Vilibora Sinčića.


    8.26.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNICE  I  ČLANOVA ODBORA ZA OBRAZOVANJE,         ZNANOST I KULTURU  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 98. Poslovnika Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još šest  članova imenuje se i to: dva iz područja znanosti, dva iz područja obrazovanja i dva iz područja kulture.     

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /116 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/  izabrao za predsjednika Andru Krstulovića Oparu, za potpredsjednicu Sabinu Glasovac, a za članove dr. sc. Gorana Dodiga, akademika Željka Reinera, dr. sc. Zlatka Hasanbegovića, dr. sc. Milorada Pupovca, dr. sc. Marka Vučetića, Marka Sladoljeva, dr. sc. Miranda Mrsića, dr. sc. Željka Jovanovića, Bojana Glavaševića, Veljka Kajtazia i dr. sc. Branimira Bunjca.


    8.27.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA  I  ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU           HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 100. Poslovnika Odbor za poljoprivredu  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još tri  člana imenuju se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.      

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“/  izabrao za predsjednika dr. sc. Davora Romića, za potpredsjednika Domagoja Hajdukovića, za članove dr. sc. Josipa Križanića, Branka Hrga, Franju Lucića, Milu Horvata, Vladimira Bileka, Ljubicu Ambrušec, Milorada Batinića, Damira Tomića i Ivana Vilibora Sinčića.

    8.28.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE,                 POTPREDSJEDNIKA  I  ČLANOVA ODBORA ZA REGIONALNI         RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 100. Poslovnika Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još tri  člana imenuju se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.      

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /114 „za“, 4 „protiv“/  izabrao za predsjednicu Branku Juričev-Martinčev, za potpredsjednika Damira Mateljana, a za članove Marijana Balića, Grozdanu Perić, Milu Horvata, Darinka Dumbovića, Ivanu Ninčević-Lesandrić, Maru Kristića, Milorada Batinića, Sinišu Vargu, Stjepana Kovača i dr. sc. Branka Grčića.


    8.29.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA  I  ČLANOVA ODBORA ZA POMORSTVO,         PROMET I INFRASTRUKTURU  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 104. Poslovnika Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još pet  članova imenuje se, i to: jedan znanstveni djelatnik iz područja telekomunikacija, jedan znanstveni djelatnik iz područja pomorstva, jedan stručni djelatnik iz područja željeznica, jedan stručni djelatnik iz područja cestovnog prometa i jedan stručni djelatnik iz područja pošta.      

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/  izabrao za predsjednika Peru Ćosića, za potpredsjednika Vedrana Babića, za članove Josipa Borića, Tomislava Klarića, Petra Škorića, Branka Bačića, Miru Bulja, Nikolu Grmoja, Bernarda Topolko, Tomislava Žagara, Darka Parića, Marka Vešligaja i Sašu Đujića.


    8.30.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU             ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE           HRVATSKOGA SABORA

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /116 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/ razriješio Anu Komparić Devčić i izabrao za člana Odbora Stjepan Kovač. 


    8.31.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 I  ČLANOVA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE                   HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 108. Poslovnika Odbor za predstavke i pritužbe  ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova.       

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“/   izabrao za predsjednika Zdravka Ronka, za članove dr. sc. Zlatka Hasanbegovića, Žarka Tušeka, Vlatka Kopića, Vesnu Bedeković, Davora Lončara, Hrvoja Runtića, Orsata Miljenića, Vedrana Babića i Maria Habeka.


    8.32.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I                 POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU             SURADNJU      HRVATSKOGA SABORA

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /116 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za predsjednika Odbora Sinišu Hajdaš Dončića, i za potpredsjednika Darka Horvata.


    8.33.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU         MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA I IZBORU ČLANA ODBORA         ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE                   HRVATSKOGA SABORA

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za predsjednika Odbora  Jasena Mesića,  a za člana Odbora izabrao Davora Bernardića. 
Dana 19. listopada 2016. dužnost predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije prestao je obnašati dr. sc. Goran Marić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

    8.34.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNICE  I  ČLANOVA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST         SPOLOVA  HRVATSKOGA SABORA

        Člankom 113. Poslovnika Odbor za ravnopravnost spolova   ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest  članova iz reda zastupnika, a još tri  člana imenuju se iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava.       

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“/  izabrao za predsjednika Ivana Viliora Sinčića, za potpredsjednicu dr. sc. Irenu Petrijevčanin Vuksanović, a za članove Vesnu Bedeković, Ljubicu Lukačić, Ljubicu Maksimčuk, Majdu Burić, Marijanu Balić, Ljubicu Ambrušec, Silvana Hrelju, Mariju Puh, Sinišu Hajdaš Dončića, Sinišu Vargu i dr. sc. Romanu Jerković.


    8.35.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRIJEŠENJU I IZBORU                 POTPREDSJEDNIKA I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I         PODRUČNU /REGIONALNU/ SAMOUPRAVU HRVATSKOGA             SABORA

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.
a za članove Nacionalnog vijeća iz7ara
        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“/ razriješio dužnosti potpredsjednika Odbora  Vladimira Bileka i izabrao za potpredsjednika Odbora Borisa Miloševića, a za člana Odbora izabrao Stjepana Kovača. 


    8.36.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRIJEŠENJU I IZBORU                 ČLANA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA                 HRVATSKOGA SABORA

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“/ razriješio dužnosti člana Domagoja Hajdukovića  i izabrao za člana Mandatno-imunitetnog povjerenstva Gordana Marasa.


    8.37.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,                 POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA         PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE 

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 5 „protiv“, 1 „suzdržan“/ izabrao za predsjednika dr. sc. Željka Jovanovića, za potpredsjednika Anđelka Stičaka, a za članove  izabrao Majdu Burić, Milorada Batinića i Damira Tomića. 


    8.38.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VODITELJA, ČLANOVA I         ZAMJENIKA ČLANOVA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U         PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE  

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /109 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/ imenovao za voditelja Matu Frankovića, za članove Antuna Klimana i Jasena Mesića, i za zamjenike članova Domagoja Ivana Miloševića i dr. sc. Roberta Podolnjaka.


    8.39.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VODITELJA i ČLANOVA          IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U     PARLAMENTARNOJ         SKUPŠTINI NATO-a   

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/ imenovao za voditelja dr. sc. Miroslava Tuđmana, a za članove dr. sc. Miru Kovača i dr. sc. Furia Radina.


    8.40.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VODITELJA, ČLANA I             ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U         PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU         SIGURNOST I SURADNJU    

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /112 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za voditelja dr. sc. Milorada Pupovca, za člana akademika Željka Reinera i za zamjenika člana Petra Škorića.


    8.41.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENICE         ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U                 PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE                 INICIJATIVE     

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“/ imenovao za člana Darka Horvata a za zamjenicu Ljubicu Ambrušec. 


    8.42.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VODITELJICE, ČLANICE I         ZAMJENIKA ČLANOVA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U         PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA      

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /116 „za“, 4 „protiv“/ imenovao za voditeljicu Dragicu Roščić, za članicu Grozdanu Perić i za zamjenike članova dr. sc. Zlatka Hasanbegovića i dr. sc. Ines Strenju Linić. 


    8.43.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA IZASLANSTVA         HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI UNIJE         ZA MEDITERAN      

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“/ imenovao za člana Blaženka Bobana.


    8.44.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA         ČLANOVA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U                 PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a       

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“/ imenovao za člana dr. sc. Marka Vučetića a za zamjenike članova Majdu Burić i Mladena Karlića.


    8.45.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA         IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA             SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI        

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za potpredsjednika Maru Kristića a za članove Ivana Šipića, Marijanu Balić i Ivana Ćelića. 


        U raspravi su sudjelovali zastupnici Krešo Beljak, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Branko Bačić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Batinić, u ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a i doc. dr. sc. Željko Jovanović.  

        Za replike su se javili zastupnici: Ana Marija Petin, Krešo Beljak, Branko Bačić i  Milorad Batinić.


    8.46.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA             ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA          

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        U raspravi je sudjelovao zastupnik doc. dr. sc. Željko Jovanović.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 3 „protiv“/ razriješio je člana Odbora Milorada Batinića i izabrao Gorana Aleksića. 


    8.47.    PRIJEDLOG ODLUKE O  IZBORU ČLANA ODBORA ZA                 GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA          

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 3 „protiv“/ izabrao za člana Odbora  dr. sc. Ivana Lovrinovića.  


    8.48.    PRIJEDLOG ODLUKE O  IZBORU ČLANICE ODBORA ZA             OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA          

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 3 „protiv“/ izabrao za članicu Odbora Anku Mrak Taritaš. 


    8.49.    PRIJEDLOG ODLUKE O  IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA         ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA             SABORA          

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 4 „protiv“/ izabrao za potpredsjednika Odbora Ivicu Mišića. 

    8.50.    PRIJEDLOG ODLUKE O  RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU             POTPREDSJEDNIKA I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE         I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA           

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /119 „za“, 3 „protiv“/ razriješio je dužnosti člana Odbora dr. sc. Zlatka Hasanbegovića, te izabrao za potpredsjednika Odbora dr. sc. Zlatka Hasanbegovića i za člana Odbora izabrao Matu Čička.


    8.51.    PRIJEDLOG ODLUKE O  RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA             ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU /REGIONALNU/                 SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA           

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /114 „za“, 4 „protiv“/ razriješio je dužnosti
člana Odbora Josipa Borića i izabrao za člana Odbora dr. sc. Andriju Mikulića.

    8.52.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA,                 RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA MANDATNO-IMUNITETNOG         POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA           

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 3 „protiv“/ izabrao za potpredsjednika Darka Parača, razriješio dužnosti člana Ivana Klarina i izabrao za člana Ivana Pernara.


    8.53.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMJENIKA         ČLANOVA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U                 PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE            

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 3 „protiv“, 1 „suzdržan“/ imenovao u Izaslanstvo za članove Gorana Beusa Richembergha i Domagoja Hajdukovića i za zamjenike članove imenovao Orsata Miljenića, Gordana Marasa i Mihaela Zmajlovića.


    8.54.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENICE VODITELJA I         ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U                 PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a             

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 3 „protiv“, 1 „suzdržan“/ imenovao za zamjenicu voditelja Izaslanstva dr. sc. Romanu Jerković a za članove imenovao Nenada Stazića.


    8.55.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I ZAMJENICA ČLANOVA         IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ         SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I             SURADNJU              

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 3 „protiv“/ izabrao za člana Mihaela Zmajlovića a za zamjenice članova izabrao dr. sc. Romanu Jerković i Nadu Turina-Đurić.


    8.56.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANA             IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA             SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI               

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 3 „protiv“/ izabrao za predsjednika Sašu Đujića a za člana dr. sc. Miranda Mrsića.


     8.57.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA         ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U                 PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA                

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /117 „za“, 3 „protiv“, 1 „suzdržan“/ imenovao za člana Ivana Klarina a za zamjenika člana dr. sc. Željka Jovanovića.


    8.58.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VODITELJA, ČLANA I         ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U         PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE                 INICIJATIVE                

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 3 „protiv“/ imenovao za voditelja Peđu Grbina, za člana Damira Mateljana a za zamjenika člana Mihaela Zmajlovića.


    8.59.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE IZASLANSTVA         HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI UNIJE         ZA MEDITERAN                 

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /119 „za“, 3 „protiv“/ imenovao za članicu Sabinu Glasovac. 


    8.60.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VODITELJA I ČLANA             IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ         SKUPŠTINI SEECP-a                  

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 3 „protiv“/ imenovao za voditelja Predraga Matića a za člana Vedrana Babića.


    8.61.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA         PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST                   

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /116 „za“, 4 „suzdržana“/ za članove Odbora iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika imenovao akademika Željka Reinera, dr. sc. Ninu Obuljen Koržinek, akademika Zvonka Kusića, prof. dr. sc. Davora Romića, prof. dr. sc. Nedjeljka Perića, prof. dr. sc. Amira Hamzića, prof. dr. sc. Mariastefania Anticu, prof. dr. sc. Roka Andričevića, prof. dr. sc. Stipana Jonjića, prof. dr. sc. Vladu Guberaca, prof. dr. sc. Ivu Družića i prof. dr. sc. Ernu Banić-Pajnić. 

Predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, i ministar znanosti i obrazovanja članovi su Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost po položaju.


    8.62.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DRŽAVNOG                 POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH             NEPOGODA                   

        Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedlog.

        Predsjednik Odbora, Ante Sanader, obrazložio je prijedlog Odbora.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /113 „za“, 3 „protiv“/ imenovao za predsjednika Tomislava Panenića, a za članove dr. sc. Josipa Križanića, Josipa Đakića, Roberta Jankovicsa, Martu Luc-Polan, Marka Vešligaja, Anku Mrak Taritaš, Jasminku Dejanović, Miljenka Rakića, Božicu Marković i Krešimira Frančića.
 

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ     RADIOTELEVIZIJI, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, prvo     čitanje,  P.Z. br. 10   

            Predlagatelj zakona je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

            Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

            Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

            Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

            Predstavnik predlagatelja zastupnik Miro Bulj, dodatno je obrazložio prijedlog.

            U raspravi su sudjelovali zastupnici: Silvano Hrelja, u ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nenad Stazić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid Abeceda demokracije,  mr. sc. Jasen Mesić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Davor Vlaović, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Tomislav Žagar, Sabina Glasovac, Branimir Bunjac, Željko Lacković, Branimir Bunjac, u ime Kluba zastupnika Živi zid i predstavnik predlagatelja Nikola Grmoja.     

            Za replike su se javili zastupnici: Ivan Pernar, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Goran Beus Richembergh, Gordan Maras, Ivica Mišić, Tomislav Žagar, Davor Bernardić, Željko Lacković, Nenad Stazić, Anka Mrak Taritaš, Mile Horvat, Nikola Grmoja, Branimir Glavaš, Silvano Hrelja, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Arsen Bauk, Stevo Culej, Tomislav Panenić, dr. sc. Ines Strenja Linić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Darko Parić, Tomislav Klarić, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Bojan Glavašević, Branimir Bunjac, Marko Sladoljev,  Željko Glasnović, Tomislav Ćorić, Marija Jelkovac, mr. sc. Jasen Mesić, Mladen Mađer, Davor Vlaović,  Tulio Demetlika, Sabina Glasovac, Tomislav Saucha i Ivan Vilibor Sinčić.

            Hrvatski sabor je većinom glasova /81 „za“, 49 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

            1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

            2. Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.  

10.    PREDSTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I GLASOVANJE O     POVJERENJU VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

        Prema Ustavu Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast i odgovorna je Hrvatskome saboru.

        Predsjednica Republike Hrvatske, temeljem članka 98. Ustava Republike Hrvatske povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskome saboru i obavljenih konzultacija uživa povjerenje većine svih zastupnika.

        Prema članku 110. Ustava Republike Hrvatske, članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednica Republike povjerila mandat za sastav Vlade. Odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskome saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju.

        Predsjednica Republike povjerila je mandat za sastav Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću. Mandatar gospodin Andrej Plenković dostavio je program Vlade i prijedlog članova Vlade.

        Prijedloge akata zastupnici su primili u pretince.

        Predsjednik Hrvatskoga sabora, Božo Petrov, pozdravio je Predsjednicu Republike Hrvatske, gospođu Kolindu Grabar Kitarović.

        Andrej Plenković izložio je Program rade Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016-2020., te predstavio Vladu.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Miletić, u ime Kluba zastupnika IDS, PGS, RI, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Branko Bačić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a,   Ivan Vrdoljak, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid, Abeceda demokracije,  Vladimir Bilek i dr. sc. Furio Radin, u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Željko Lacković, u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešo Beljak, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Darinko Kosor, u ime Kluba zastupnika HDS-a i HSLS-a, Domagoj Hajduković, Tomislav Žagar, Dražen Bošnjaković, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Sabina Glasovac, Darko Parić,Andro Krstulović Opara,  Branimir Glavaš, akademik Željko Reiner, Gordan Maras, Branka Juričev Martinčev, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ivan Pernar, Peđa Grbin, Marko Sladoljev, Branimir Bunjac, Ivan Vilibor Sinčić, Ana Marija Petin,  Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid, Abeceda demokracije i mandatar Andrej Plenković.       

        Za replike su se javili zastupnici: Ivan Pernar, Davor Bernardić, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Miro Bulj, Boris Miletić, Ana Komparić Devčić, Domagoj Hajduković, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ivana Ninčević-Lesandrić, dr. sc. Drago Prgomet,  Željko Glasnović, prof. dr. sc. Milorad Pupovac,  Ivica Mišić, Davor Vlaović, Gordan Maras, Branko Bačić, Nenad Stazić, Giovani Sponza, Željko Lenart, Nikola Grmoja, Ivan Vrdoljak, prof. dr. sc. Branko Grčić, Dražen Bošnjaković, Josip Đakić, Ivan Vilibor Sinčić, Veljko Kajtazi. Željko Lacković, Krešo Beljak, Sabina Glasovac, Bojan Glavašević, akademik Željko Reiner, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Goran Beus Richembergh, Arsen Bauk, Andro Krstulović Opara, Branimir Glavaš, Tomislav Saucha,  Branimir Bunjac, Milijan Brkić, Saša Đujić, Darinko Kosor,  Branka Juričev-Martinčev, Marin Škibola, Milorad Batinić, Milanka Opačić, Marija Puh, Darko Parić,  Peđa Grbin, Božica Makar, Anka Mrak Taritaš, Marko Sladoljev, Mladen Mađer,  Davor Vlaović i Marko Vešligaj.

        Sukladno članku 110. stavku 3. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da Vlada stupa na dužnost kada joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru.

        Člankom 119. stavkom 3. Poslovnika utvrđeno je da se glasuje za prijedlog Vlade u cjelini.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /91 „za“, 45 „protiv“, 3 „suzdržana“/ iskazao povjerenje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Andreju Plenkoviću i članovima Vlade:

-    dr. sc. Martini Dalić, za potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske i ministricu gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta;
-    Davoru Ivo Stieru za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra vanjskih i europskih poslova;
-    umirovljenom generalu Damiru Krstičeviću   za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane;
-    dr. sc. Ivanu Kovačiću, za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra uprave;
-    dr. sc. Goranu Mariću, za ministra u Vladi Republike Hrvatske;
-    Vlahi Orepiću, za ministra unutarnjih poslova;
-    Anti Šprlje, za  ministra pravosuđa;
-    dr. sc. Zdravku Mariću, za ministra financija;
-    Tomislavu Tolušiću, za ministra poljoprivrede;
-    Gabrijeli Žalac, za ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije;
-    Lovri Kuščeviću, za ministra graditeljstva i prostornog uređenja:
-    dr. sc. Slavenu Dobroviću, za ministra zaštite okoliša i energetike;
-    Olegu Butkoviću, za ministra mora, prometa i infrastrukture;
-    dr. sc. Tomislavu Ćoriću, za ministra rada i mirovinskog sustava;
-    prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, za ministra zdravstva;
-    Nadi Murganić, za ministricu demografije, obitelji, mladih i socijalne ++++
-    umirovljenom generalu Tomi Medvedu, za ministra hrvatskih branitelja;
-    prof. dr. sc. Pavi Barišiću, za ministra znanosti i obrazovanja;
-    dr. sc. Nini Obuljen Koržinek, za ministricu kulture;
-    Gariju Cappelliju, za ministra turizma

PRISEGA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

        Iskazivanjem povjerenja predsjedniku i članovima Vlade Republike Hrvatske stekli su se uvjeti da predsjednik i članovi Vlade daju svečanu prisegu.

        Sukladno članku 120. Poslovnika Hrvatskoga sabora prisega se daje na način da predsjednik Sabora pročita tekst prisege, a nakon toga predsjednik i članovi Vlade pojedinačno ustaju i izgovaraju „Prisežem“.

        
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZBORIMA     ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta     nezavisnih lista,  prvo čitanje, P.Z. br. 11     

        Predlagatelj zakona je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

        Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

        Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav i Odbor za pravosuđe.

        Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja zastupnik Miroslav Šimić, dodatno je obrazložio prijedlog.

        Izvješća su podnijeli zastupnici Arsen Bauk u ime Odbora za pravosuđe i Dražen Bošnjaković, u ime Odbora za zakonodavstvo. 

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nikola Grmoja, u ime Kluba zastupnika MOST-a, Nezavisnih lista, Branko Hrg, u ime Kluba zastupnika HSS i HSLS-a, Tomislav Saucha, u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Ana-Marija Petin, u ime Kluba zastupnika HSS-a,  Marko Šimić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid, Abeceda demokracije,  Nada Turina Đurić, u ime Kluba zastupnika HNS-a, Gordan Maras,  Branimir Glavaš, Arsen Bauk, Ivan Pernar, Miro Bulj, Josip Borić i Branimir Bunjac.   

        Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Miroslav Šimić, Peđa Grbin, Branimir Bunjac, Željko Glasnović, Giovani Sponza, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Arsen Bauk, Miro Bulj, Stevo Culej, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Tomislav Saucha, Maro Kristić, dr. sc. Furio Radin, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Marta Luc Polanc, Nikola Grmoja, Anđelko Stričak, Vedran Babić, Nenad Stazić,  Tomislav Klarić, Branko Hrg, Josip Borić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Marija Jelkovac, Ivan Pernar, Ivan Šipić, Blaženko Boban,   Ana-Marija Petin, Marko Vučetić, Bojan Glavašević, Marko Šimić, Branimir Glavaš. Gordan Maras, Andrija Mikulić,  Nada Turina Đurić, Tomislav Žagar, Zdravko Ronko, Ivan Čelić, Ivica Mišić,  Darko Parić, Marko Sladoljev i Marko Vučetić.     

        Hrvatski sabor je većinom glasova /74 „za“, 7 „protiv“, 29 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
            1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 

            2. Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

            Hrvatski sabor je većinom glasova /111 „za“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

            Zadužuje se predlagatelj da do izrade Konačnog prijedloga zakona provede savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.  


12.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O   LOKALNIM     IZBORIMA,     Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, prvo čitanje,     P.Z. br. 8 

        Predlagatelj zakona je Klub zastupnika MOST-a, nezavisnih lista.

        Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

        Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za pravosuđe.

        Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja, zastupnik Miroslav Šimić, dodatno je obrazložio prijedlog.

        Izvješće Odbora za zakonodavstvo podnio je zastupnik Dražen Bošnjaković.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Milošević, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Damir Mateljan, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg, u ime Kluba zastupnika HDS-a-HSLS-a, Goran Beus Richembergh, u ime Kluba zastupnika HNS-a, Marko Šimić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid Abeceda demokracije, Branimir Glavaš, Gordan Maras, Maro Kristić, Ivan Pernar u pojedinačnoj raspravi i u ime Kluba zastupnika Živi zid, Abeceda demokracije.    

        Za replike su se javili zastupnici: Arsen Bauk, Tomislav Žagar, Milorad Batinić, Stjepan Kovač, Nikola Grmoja, Ivan Pernar, Boris Milošević, Maro Kristić, Tomislav Klarić, Blaženko Boban, dr. sc. Andrija Mikulić, Damir Mateljan, Miro Bulj, Mato Franković, Predrag Matić, Dragica Roščić, Marko Vučetić, Branko Hrg, Nenad Stazić, mr. sc. Miro Totgergeli, Marko Vešligaj, Ljubica Ambrušec, Goran Beus Richembergh, Gordan Maras, Saša Đujić, Marko Šimić, Davor Vlaović, Branimir Bunjac, Željko Lenart, Željko Lacković, Branimir Glavaš,  Marko Sladoljev, Siniša Varga i  Grozdana Perić.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /82 „za“, 3 „protiv“, 26 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima.
            2. Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 
    

13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG     ZAKONA,Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista,  prvo čitanje,     P.Z.  br. 6 

        Predlagatelj zakona je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

        Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

        Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

        Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja Miroslav Šimić, dodatno je obrazložio prijedlog.

        Izvješće Odbora za pravosuđe podnio je zastupnik Arsen Bauk.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a, Ivan Vilibor Sinčić i Branimir Bunjac, u ime Kluba zastupnika Živog zida, Mile Horvat, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Goran Aleksić, u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA-e, Peđa Grbin, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ermina Lekaj Prljaskaj i Veljko Kajtazi, u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Željko Lacković, u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i Nezavisnih zastupnika, Dražen Bošnjaković, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tulio Demetlika, u ime Kluba zastupnika IDS-a-PGS-a-LR-a, Gordan Maras, Nenad Stazić, Kažimir Varda, Branimir Bunjac, Ivan Vilibor Sinčić, Maro Kristić, u ime Kluba zastupnika MOST-a, nezavisnih lista, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živog zida i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGE.         

        Za replike su se javili zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić, Josip Đakić, Stjepan Kovač, Gordan Maras, Peđa Grbin, Marta Luc-Polanc, Branimir Bunjac, Nikola Grmoja, Silvano Hrelja, Maro Kristić, Željko Glasnović, Ivan Pernar, Milorad Batinić, Ivica Mišić, Tomislav Žagar, Siniša Varga,   Marin Škibola, Tomislav Panenić, Tulio Demetlika, Mile Horvat, Tomislav Klarić, Ivana Ninčević-Lesandrić, Goran Aleksić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Stevo Culej, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Blaženko Boban, Ermina Lekaj Prljaskaj, Veljko Kajtazi, Domagoj Hajduković, Željko Lacković, Giovani Sponza, Josip Borić,  Dražen Bošnjaković, Ivan Anušić, mr. sc. Andrija Mikulić, Davor Bernardić, Marko Vešligaj, Marin Škibola,   Davor Vlaović, Nenad Stazić, Kažimir Varda i Ivana Ninčević-Lesandrić.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /87 „za“, 7 „protiv“, 36 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.
            2. Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

            Hrvatski sabor je jednoglasno /130 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe i Kluba zastupnika SDP-a, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

            Obvezuje se predlagatelj da do izrade Konačnog prijedloga zakona provede javno savjetovanje sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

            Predstavnik predlagatelja nije prihvatio zaključak koji je predložio Klub zastupnika SDP-a. 
 
14.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O     SASTANKU     EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOG 20. I 21. LISTOPADA 2016.     GODINE

        Predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnio je Izvješće u skladu sa člankom 11. stavak 3. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.

        Izvješće su zastupnici primili na sjednici.

        Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, podnio je uvodno izlaganje.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Joško Klisović, u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Gordan Jandroković, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić, u ime Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a,  prof. dr. sc. Goran Dodig, u ime Kluba zastupnika HDS-a i HSLS-a, Ivan Pernar osobno i u ime Kluba zastupnika Živi zid i Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 

        Za replike su se javili zastupnici: Ivan Pernar, Gordan Maras, Marin Škibola, Nikola Grmoja, Miro Bulj, mr. sc. Joško Klisović, Željko Glasnović, prof. dr. sc. Vesna Pusić, Željko Lacković, Goran Beus Richembergh, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, prof. dr. sc. Goran Dodig, Branimir Bunjac, Josip Đakić, Marija Jelkovac, Žarko Tušek i Ivan Šipić.    
    
        Hrvatski sabor je većinom glasova /91 „za“, 3 „protiv“, 23 „suzdržana“/, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastanku Europskog vijeća održanog 20. i 21. listopada 2016. godine.


15.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI  ZAKONA O  PRAVIMA I DUŽNOSTIMA     ZASTUPNIKA U HRVATSKOM  SABORU, Predlagatelj: Klub zastupnika     Mosta     nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 7  

        Predlagatelj zakona je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

        Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

        Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

        Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja prof. dr. sc. Robert Podolnjak, dodatno je obrazložio prijedlog.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Saucha, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branimir  Bunjac, u ime Kluba zastupnika Živi zid, Boris Milošević, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dražen Bošnjaković, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a, Arsen Bauk, Ivan Pernar, Predrag Matić,  Sabina Glasovac, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid, Goran Beus Richembergh, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a i prof. dr. sc. Robert Poldonjak, u ime predlagatelja.  

        Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Giovani Sponza, Tomislav Žagar, Nenad Stazić, Nikola Grmoja, Arsen Bauk, Ivan Vilibor Sinčić, Tomislav Klarić, Milorad Batinić, Sabina Glasovac, Branimir Bunjac, Tomislav Saucha, Branko Bačić, Željko Lacković, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, mr. sc. Joško Klisović, Gordan Maras, Josip Borić, Blaženko Boban, Saša Đujić, Marko Sladoljev, Tomislav Panenić, Goran Beus Richembergh, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Miroslav Šimić, Boris Milošević, Ivan Pernar i Marija Puh. 

        Hrvatski sabor je većinom glasova /82 „za“, 7 „protiv“, 27 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru.
            2. Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

                                                                                                          
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I  DOPUNAMA ZAKONA O     HRVATSKOJ NARODNOJ  BANCI, Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta     nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 9
                                                     
        Predlagatelj zakona je Klub zastupnika MOST-a, nezavisnih lista.

        Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

        Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
    
        Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja Tomislav Panenić, dodatno je obrazložio prijedlog.

        Izvješće Odbora za financije i državni proračun podnijela je zastupnica Gordana Perić.
        Nakon podnesenog izvješća Odbora, zastupnik Peđa Grbin zatražio je repliku, koju mu predsjedatelj sjednicom nije odobrio, zbog čega je najavio da će tražiti mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 
        
        U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid Abeceda demokracije, Goran Aleksić, u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA, mr. sc. Boris Lalovac, u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Božica Makar, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a, Grozdana Perić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Vlaović, u ime Kluba zastupnika HSS-a,   Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Tomislav Saucha, Branimir Bunjac, Nikola Grmoja, Miro Bulj i Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid.  

        Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Tomislav Panenić, Peđa Grbin, Tomislav Saucha, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Marin Škibola, Davor Bernardić, Branimir Bunjac, Miro Bulj, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Ivan Pernar, Ivana Ninčević-Lesandrić, Nikola Grmoja, Goran Aleksić, Tomislav Žagar, Grozdana Perić, Mladen Mađer,   dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Maro Kristić, Ivica Mišić, mr. sc. Boris Lalovac, Branko Bačić, Siniša Varga, prof. dr. sc. Branko Grčić, Božica Makar, Marko Vešligaj, Arsen Bauk, Željko Glasnović, Davor Vlaović, Dražen Bošnjaković, Željko Lenart, akademik Željko Reiner, Domagoj Hajduković, Anđelko Stričak, Nenad Stazić i Mato Franković.     

        Hrvatski sabor je većinom glasova /112 „za“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.
            2. Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

17.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI VISOKIH UČILIŠTA ZA 2014.     GODINU podnositelj: Državni ured za reviziju

        Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju, na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

        Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.

        Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

        Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja mr. sc. Jozo Serdarušić, zamjenik glavnog državnog revizora dodatno je obrazložio prijedlog.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev, u ime Kluba zastupnika MOST-a, nezavisnih lista, doc. dr. sc. Željko Jovanović, u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić, u ime Kluba zastupnika HNS-a –HSU-a,  Vesna Bedeković, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar i Sabina Glasovac.  

        Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, doc.dr. sc. Željko Jovanović, Marko Sladoljev, dr. sc. Damir Tomić, Blaženko Boban, Sabina Glasovac, dr. sc. Branimir Bunjac, prof. dr. sc. Davor Romić, prof. dr. sc. Vesna Pusić i Vesna Bedeković.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji visokih učilišta za 2014. godinu.  


18.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU     OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE     POLITIKE, podnositeljica: Hrvatska narodna banka

        Podnositelj Informacije je Hrvatska narodna banka temeljem članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

        Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.

        Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, čije izvješće su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja Boris Vujčić, guverner HNB-a i Bojan Fras, viceguverner, dodatno su  obrazložili prijedlog.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Grozdana Perić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Boris Lalovac, u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac, u ime Kluba zastupnika Živi zid, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, u ime Kluba zastupnika „Promijenimo Hrvatsku, SNAGA“, Gordan Maras, Ivan Pernar, Miro Bulj, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živi zid Boris Vujčić, guverner HNB-a i Bojan Fras, viceguverner. 

        Za replike su se javili zastupnici: Branko Bačić, Miro Bulj, Ivica Mišić, dr. sc. Branimir Bunjac, mr. sc. Boris Lalovac, Marin Škibola, Tomislav Žagar, Davor Vlaović, Grozdana Perić, Gordan Maras, Maro Kristić, Željko Glasnović, Blaženko Boban, Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, prof. dr. sc. Branko Grčić, Nikola Grmoja, Željko Lacković, dr. sc. Andrija Mikulić i Ivan Klarin.          
        Hrvatski sabor je većinom glasova /109 „za“, 11 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        Prima se na znanje Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike.


19.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I     RAZVITAK (HBOR) ZA 2015. GODINU,  Podnositeljica: Hrvatska banka za     obnovu i razvitak
        
            Podnositelj Izvješća je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.

            Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.

            Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, čije izvješće su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja Dušan Tomašević, predsjednik Uprave HBOR-a, dodatno je obrazložio prijedlog.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, mr. sc. Boris Lalovac, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Panenić, u ime Kluba zastupnika MOST-a, nezavisnih lista, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku – SNAGA, Branka Juričev Martinčev, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živog zida, Josip Borić, Gordan Maras, Tomislav Žagar, dr. sc. Branimir Bunjac, Josip Križanić, Ivana Ninčević-Lesandrić, Dragica Roščić, Ivan Pernar i Dušan Tomašević, predsjednik Uprave HBOR-a.    

        Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Maro Kristić, Branko Hrg, Ivan Pernar, mr. sc. Boris Lalovac, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Tomislav Panenić, dr. sc. Ines Strenja Linić, Tomislav Žagar, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Mišić, Josip Borić, Stevo Culej, Branko Hrg,  prof. dr. sc. Božo Ljubić,   Ivana Ninčević-Lesandrić, Dragica Roščić i Ana Marija Petin.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /112 „za“, 10 „protiv“/ donio Odluku o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2015. godinu.


20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA     O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH     SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo     čitanje, P.Z. br. 13

 21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU     DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 14

        O navedenim prijedlozima zakona provedena je objedinjena rasprava.

        Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovih zakona.

        Prijedloge akata zastupnici su primili u pretince.

        Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

        Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, zamjenik ministra uprave, dodatno je obrazložio prijedloge.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg, u ime Kluba zastupnika HDS-a-HSLS-a, Dražen Bošnjaković, u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Anka Mrak Taritaš, u ime Kluba zastupnika HNS-a – HSU-a, Mile Horvat, u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Žarko Katić, zamjenik ministra uprave.  

        Za replike su se javili zastupnici: Marija Luc-Polanc, Tomislav Žagar, Josip Borić, Peđa Grbin, Tomislav Klarić, Branko Bačić, Miro Bulj, Marko Vešligaj, Ana Komparić Devčić, Blaženko Boban,  Branko Hrg, Dražen Bošnjaković, Silvano Hrelja, Ivan Šipić, Ljubica Lukačić,  Anka Mrak Taritaš, Petar Škorić i Mile Horvat.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA     O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH     SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo     čitanje, P.Z. br. 13

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 41 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU     DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 14

        Hrvatski sabor je većinom glasova /87 „za“, 32 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.      
 

22.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU     ČLANICE     POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU, Predlagatelj:     Odbor za financije i     državni proračun

        Predlagatelj Odluke je Odbor za financije i državni proračun.

        Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.

        Predstavnica predlagatelja zastupnica Grozdana Perić, dodatno je obrazložila prijedlog.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 1 „protiv“, 4 „suzdržana“/ razriješio člana Povjerenstva za fiskalnu politiku doc. dr. sc. Sašu Drezgića.


        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 5 „suzdržana“/ imenovao za članicu Povjerenstva za fiskalnu politiku prof. dr. sc. Helenu Blažić.


23.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU     INTERESA ZA 2015. GODINU, Podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o     sukobu interesa 

        Podnositelj Izvješća je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na temelju članka 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

        Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.

        Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

        Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnica predlagatelja Dalija Orešković, predsjednica Povjerenstva, dodatno je obrazložila Izvješće.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Milošević, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Arsen Bauk, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Blaženko Boban, u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Bernarda Topolko, u ime Kluba zastupnika HNS-a – HSU-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić, u ime Kluba zastupnika MOST-a, nezavisnih lista, Josip Borić, Nenad Stazić, Stevo Culej, Nenad Stazić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Blaženko Boban, u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković, predsjednica Povjerenstva.      

        Za povredu Poslovnika javili su se zastupnici: Domagoj Hajduković, Sabina Glasovac, Tomislav Žagar, Darko Parić, Miro Bulj, Damir Felak i Hrvoje Zekanović. 
 
        Za replike su se javili zastupnici: Bojan Glavašević, Sabina Glasovac, Arsen Bauk, Ivan Vilibor Sinčić, Branko Bačić, Blaženko Boban, Damir Felak, Marko Vešligaj, Marta Luc-Polanc, Bernarda Topolko, Darko Milinović, doc. dr. sc. Marko Vučetić, dr. sc. Irena Petrijevčanin-Vuksanović, Davor Vlaović, Miro Bulj, Tomislav Klarić, Nenad Stazić, Kažimir Varda, Tomislav Žagar, prof. dr. sc. Vesna Pusić, Stevo Culej, Veljko Kajtazi i Željko Glasnović.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /118 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2015. godinu.         


24.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2015.     GODINU, Predlagatelj: Odbor za predstavke i pritužbe

        Predlagatelj izvješća je Odbor za predstavke i pritužbe na temelju članka 107. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

        Materijal su zastupnici primili u pretince.

        Predstavnik predlagatelja zastupnik Zdravko Ronko, dodatno je obrazložio prijedlog. 

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Hajduković, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zlatko Hasanbegović, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anđelko Stričak i dr. sc. Branimir Bunjac,   

        Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Zdravko Ronko, Anđelko Stričak, dr. sc. Miro Kovač i dr. sc. Branimir Bunjac.  

        Hrvatski sabor je jednoglasno /123 „za“/ donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2015. godinu.


25.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI     GLAVNOG     RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE, Predlagatelj:     Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

        Predlagatelj Odluke je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 19. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

        Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.

        Predstavnik predlagatelja zastupnik mr. sc. Jasen Mesić, dodatno je obrazložio prijedlog.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Goran Dodig, u ime Kluba zastupnika HDS-a-HSLS-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nenad Stazić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja, u ime Kluba zastupnika MOST-a, nezavisnih lista, Andro Krstulović Opara, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar, u ime Kluba zastupnika Živog zida i u pojedinačnoj raspravi.    

        Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Davor Bernardić, prof. dr. sc. Goran Dodig, Željko Glasnović, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Nenad Stazić, Bojan Glavašević, Nikola Grmoja, Andro Krstulović Opara, Mladen Mađer, Ivan Pernar i Stevo Culej. 

        Hrvatski sabor je većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o imenovanju gospodina Blagu Markota za vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.


26.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA dr. sc. MARTINI DALIĆ     POTPREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, I ZA OBAVLJANJE     DUŽNOSTI MINISTRICE GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

        Predlagatelj je Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

        U skladu s člankom 119. Poslovnika Hrvatskoga sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za gospodarstvo.

        Izvješće Odbora zastupnici su primili na sjednici.

        Izvješće Odbora za gospodarstvo podnio je zastupnik Darinko Kosor. 

        Sukladno članku 119. stavku 11. Poslovnika o ovim prijedlozima ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /80 „za“, 19 „protiv“, 12 „suzdržanih“/ iskazao povjerenje dr. sc. Martini Dalić potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske za obavljanje dužnosti ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta.


27.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA dr. sc. GORANU MARIĆU     ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA DRŽAVNE IMOVINE 

        Predlagatelj je Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

        U skladu s člankom 119. Poslovnika Hrvatskoga sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za gospodarstvo.

        Izvješće Odbora zastupnici su primili na sjednici.

        Izvješće Odbora za gospodarstvo podnio je zastupnik Darinko Kosor. 

        Sukladno članku 119. stavku 11. Poslovnika o ovim prijedlozima ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.

        Hrvatski sabor je većinom glasova /83 „za“, 12 „protiv“, 17 „suzdržanih“/ iskazao povjerenje dr. sc. Goranu Mariću za obavljanje dužnosti ministra državne imovine.


28.    PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU OBRASCA ZASTUPNIČKE     ISKAZNICE, Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove;

        Predlagatelj Odluke je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove na temelju članka 19. i 172., a u svezi s člankom 214. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

        Materijal zastupnici su primili u pretince.

        Hrvatski sabor je jednoglasno /106 „za“/ donio Odluku o utvrđivanju obrasca zastupničke iskaznice u tekstu kako ju je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
  

29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 28:

30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 18;

31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19;

32.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 23;

33.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo     čitanje, P.Z. br. 16:

34.    PRIJEDLOG ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 17;

35.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 22;

36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 25;

37.    PRIJEDLOG OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 24;

38.    PRIJEDLOG ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU     POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 26;

39.    PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z.E.     br. 29;

40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POREZNOM SAVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 30;

41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 27;

42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, P.Z. br. 20

43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     CARINSKOJ SLUŽBI, prvo čitanje, P.Z. br. 21;

        Hrvatski sabor prihvatio je da se o prijedlozima zakona provede objedinjena rasprava.

        Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

        Prijedloge akata zastupnici su primili u pretince.

        Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za lokalnu i područnu /regionalnu/ samoupravu.

        Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

        Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija dodatno je obrazložio prijedloge zakona.

        U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Hrg, u ime Kluba zastupnika HDS-a, Branko Bačić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Boris Miletić, u ime Kluba zastupnika IDS-a, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Vilibor Sinčić i dr. sc. Branimir Bunjac, u ime Kluba zastupnika Živog zida,  prof. dr. sc. Vesna Pusić, Anka Mrak Taritaš i Goran Beus Richembergh, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA,  Miroslav Šimić, u ime Kluba zastupnika MOST-a, Kažimir Varda i Željko Lacković, u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović, u ime Kluba zastupnika HSS-a,  Ermina Lekaj Prljaskaj, u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, mr. sc. Boris Lalovac, Josip Borić, Branka Juričev Martinčev, Franjo Lucić, Maro Kristić, Silvano Hrelja, dr. sc. Branimir Bunjac, Blaženko Boban, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Saša Đujić, Damir Mteljan, Mladen Karlić, Mihael Zmajlović, Tomislav Panenić, Anka Mrak Taritaš, Grozdana Perić, Tomislav Žagar, Sabina Glasovac,  Marko Vešligaj, Davor Vlaović, Ana Marija-Petin, Hrvoje Zekanović, Milorad Batinić, Miro Bulj, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Vrdoljak, u ime Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a, prof. dr. sc. Branko Grčić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešimir Beljak, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Branko Hrg, u ime Kluba zastupnika HDS-HSLS-a, Tulio Demetlika, u ime Kluba zastupnika IDS-a, Branko Bačić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja, u ime Kluba zastupnika MOST-a, Željko Lacković, u ime Kluba zastupnika Stranke rada solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika i Ivan Vilibor Sinčić i dr. sc. Branimir Bunjac, u ime Kluba zastupnika Živi zid.          

        Za replike su se javili zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. sc. Branimir Bunjac, Giovani Sponza, Tomislav Žagar, Miro Bulj, Marija Puh, Marta Luc-Polanc, Darko Milinović, Josip Borić, Željko Lacković, prof. dr. sc. Branko Grčić, Miroslav Šimić, Zdravko Ronko, Nenad Stazić, Tomislav Klarić, Branko Hrg, Davor Vlaović, Božica Makar, Franjo Lucić, mr. sc. Josip Salapić, Željko Lenart, Mladen Madjer, Anđelko Stričak, Nikola Grmoja, dr. sc. Mirando Mrsić, Branko Bačić, dr. sc. Andrija Mikulić, Anka Mrak Taritaš, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Boris Miletić, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Blaženko Boban, Ivan Klarin, Ivica Mišić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Grozdana Perić, Silvano Hrelja, Saša Đujić, Marko Šimić, Ana Komparić Devčić, akademik Željko Reiner, mr. sc. Boris Lalovac, Željko Glasnović, Dražen Bošnjaković, dr sc. Josip Križanić, Franjo Lucić, Marin Škibola, Branka Juričev Martinčev, Goran Aleksić, Milorad Batinić, Tulio Demetlika, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Darko Parić, Mladen Madjer, Giovani Sponza, Mile Horvat, Tomislav Saucha, Sabina Glasovac, Marko Vešligaj, Maro Kristić, Mihael Zmajlović, Siniša Varga, Kažimir Varda,  Damir Mateljan, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Mladen Karlić, Miro Totgergeli, Tomislav Panenić, Arsen Bauk, Hrvoje Zekanović, Ivan Vrdoljak i Marija Puh.                    


    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 28

        Hrvatski sabor je većinom glasova /78 „za“, 28 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.


    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 18

        Hrvatski sabor je većinom glasova /78 „za“, 28 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. 

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19

        Hrvatski sabor je većinom glasova /78 „za“, 28 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.  

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.


    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 23

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 27 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o porezu na dohodak.  

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.


    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo     čitanje, P.Z. br. 16

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 35 „protiv“, 2 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina.   

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.


    PRIJEDLOG ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 17

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 33 „protiv“, 4 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći


ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o lokalnim porezima.    

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 22

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 27 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o poreznoj upravi.     

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 25

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 27 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.      
        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 24

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 27 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog općeg poreznog zakona.       

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU     POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 26

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 28 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.        

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z.E.     br. 29

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 28 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o upravnim pristojbama.         

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POREZNOM SAVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 30

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 28 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu.          

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 27
        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 27 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama.          

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, P.Z. br. 20

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 28 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.           

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     CARINSKOJ SLUŽBI, prvo čitanje, P.Z. br. 21;

        Hrvatski sabor je većinom glasova /79 „za“, 27 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela donio sljedeći

ZAKLJUČAK

        1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi. 

        2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
 


Sjednica je zaključena 17. studenoga 2016. u 13,43 sati


                   TAJNIK                                                   PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA                HRVATSKOGA SABORA

                 Ivan Bukarica                                               Božo Petrov