3. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK 3. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

održane 16., 17., 18., 23., 24., 25. i 30. rujna, 1., 2., 7., 8., 9., 14., 15. i 16. listopada 2020. godine.

Zagreb, rujan - listopad 2020.

HRVATSKI SABOR


Zapisnik treće sjednice održane 16., 17., 18., 23., 24., 25. i 30. rujna te 1., 2., 7., 8., 9., 14., 15. i 16. listopada 2020. godine.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 16. rujna 2020., u 9.30 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Ovom sjednicom započelo je redovito jesensko zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje 15. rujna i završava 15. prosinca.
Hrvatski sabor je na početku zasjedanja odao počast domovini izvođenjem himne "Lijepa naša domovino".
Minutom šutnje odana je počast svim preminulim zastupnicima iz prošlih saziva, svim hrvatskim braniteljima i svima koji su svoj život dali za domovinu. 
Zapisnici 1., konstituirajuće i 2., izvanredne sjednice prihvaćeni su u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je sedam novih točaka, a to su:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA DRUGIH STRANAKA INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA ZA TAJNIŠTVO INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU, drugo čitanje, P. Z. br. 23 

2. PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, prvo čitanje, P. Z. br. 24 

3. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I OSAM ČLANOVA ODBORA DRŽAVNE NAGRADE SPORTA "FRANJO BUČAR" - predlagatelj: Ministarstvo turizma i sporta

5. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2019. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

6. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

7. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.    
Sukladno odredbi članka 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora u dnevni red po hitnom postupku uvrštena je točka:  
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 16.
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno članku 225. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, na sjednici Sabora prigovor se može podnijeti u pisanom obliku samo na one točke koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv na sjednicu. Kako nije podnesen pisani prigovor te su točke uvrštene u dnevni red 3. sjednice.
Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 25. rujna 2020., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 25
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 28 /članak 206. Poslovnika/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 29 /članak 206. Poslovnika/
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O DOPRINOSU IZMEĐU EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE I REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO UZ PANEUROPSKI JAMSTVENI FOND KAO ODGOVOR NA COVID-19, drugo čitanje, P.Z. br. 30
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O JAMSTVU NA PRVI POZIV IZMEĐU PRVOTNIH JAMACA I JAMACA PRISTUPNIKA KOJI PRISTUPAJU S VREMENA NA VRIJEME I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P.Z. br. 31
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 32
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 33
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja /članak 205. Poslovnika/
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
11.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
12.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE
13.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
14.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
15.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 2. listopada 2020. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 36
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a /članak 205. Poslovnika/
3.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2018. GODINI I IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2019. GODINI
4.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2019.
5.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2019.
6.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2019.
7.    PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA /potvrđivanje/ - podnositelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka.


Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, prvo čitanje, P.Z.br. 8
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 16
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠAVANJU PARKA PRIRODE "DINARA", prvo čitanje, P.Z. br. 6
4.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O INTEGRIRANOM PRISTUPU SIGURNOSTI, ZAŠTITI I USLUGAMA NA NOGOMETNIM UTAKMICAMA I DRUGIM SPORTSKIM PRIREDBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 17
6.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA DRUGIH STRANAKA INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA ZA TAJNIŠTVO INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU, drugo čitanje, P.Z. br. 23
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 24
9.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2019. 
10.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I OSAM ČLANOVA ODBORA DRŽAVNE NAGRADE SPORTA "FRANJO BUČAR"
11.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE
12.    IZVJEŠĆE O STANJU SEKTORA VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2018. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
13.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
14.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2019. - podnositelj: glavni državni revizor 
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 28
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 29
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O DOPRINOSU IZMEĐU EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE I REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO UZ PANEUROPSKI JAMSTVENI FOND KAO ODGOVOR NA COVID-19, drugo čitanje, P.Z. br. 30
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O JAMSTVU NA PRVI POZIV IZMEĐU PRVOTNIH JAMACA I JAMACA PRISTUPNIKA KOJI PRISTUPAJU S VREMENA NA VRIJEME I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P.Z. br. 31
19.    IZMJENA STATUTA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE davanje suglasnosti  - podnositeljica: ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije
20.    POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE -  potvrđivanje podnositelj: Odbor za europske poslove    
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 32
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 33
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 25
24.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
25.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 36
27.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2019.
28.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2019.
29.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2019. GODINU podnositeljica: pravobraniteljica za djecu    
30.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2019. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
31.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2019.
32.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
33.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
34.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2019. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
35.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju
36.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 3. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA

1. IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2019. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

2. IZVJEŠĆE DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2019. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske

3. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje

4. IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

5. IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

6. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

7. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019.GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

8. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub Mosta nezavisnih lista

10. PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

11. PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

12. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

14. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2019. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

15. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

16. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

17. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

18. IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2019. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija

19. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

20. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

21. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

22. a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

23. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SPORTSKIH UDRUGA - podnositelj: Državni ured za reviziju

24. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LUČKIH UPRAVA ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju

25. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

26. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI MJERA I AKTIVNOSTI PODUZETIH ZA UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelj: Državni ured za reviziju

27. IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije

28. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

29. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

30. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

31. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

32. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

33. IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

34. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE

35. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

36. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

37. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

38. PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

39. IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2018. GODINI I IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2019. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

40. PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka.


POVUČENI AKTI

1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 18 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
   Dana 21. rujna 2020. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.
2. PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - potvrđivanje - podnositelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka
   Dana 22. rujna 2020. podnositelj je povukao Pravilnik iz procedure.


AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnik Dario Zurovec postavio je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu u svezi plana i izvora financiranja obnove objekata oštećenih u potresu prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. 
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnik Siniša Hajdaš Dončić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o izboru ravnatelja Vinogradske bolnice.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku. 
Zastupnik Ivan Celjak postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o ugovorima zaposlenika u Rafineriji Sisak.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Marijana Puljak postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o mogućem ukidanju obveznog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Hrvatskoj turističkoj zajednici.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi registriranja škola kao manjinskih škola srpske nacionalne manjine.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnica Maja Grba Bujević postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o ulozi primarnih intenzivističko-respiratornih centara kao mjeri protiv epidemije uzrokovane novim korona virusom.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica Marijana Petir postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u svezi uvoza i kontrole kvalitete voća i povrća koji dolaze na hrvatsko tržište iz trećih zemalja, te o boljem pozicioniranju domaće poljoprivredne proizvodnje na tržištu.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Zvonimir Troskot postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi ponuda za kupnju vojnih aviona.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Pero Ćosić postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi  nastavka pomoći poduzetnicima u prometnom sektoru tijekom pandemije COVID-19. 
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Vladimir Bilek postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak u svezi raspisivanja javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini za 2020. odnosno 2021. godinu.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnica Ivana Posavec Krivec postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Hrvoje Zekanović postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o generalu Milivoju Petkoviću, zatim o nošenju maskica te o zaštiti života od njegova početka tj. začeća.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Danica Baričević postavila je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak o ulaganju i kvaliteti života na hrvatskim otocima nakon donošenja Zakona o otocima.  
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnica Mirela Ahmetović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Josip Šarić postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici o smanjenju lokalnih dužnosnika te o novim izmjenama izbornih zakona.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnik Krunoslav Katičić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija Zdravku Mariću o ispunjavanju konvergencijskih ekonomskih kriterija zbog procesa uvođenja eura.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o osiguranju i zaštiti građana u Dalmatinskoj zagori od nasilnog ponašanja ilegalnih migranata.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Damir Habijan postavio je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu u svezi subvencioniranja stambenih kredita.
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnik Marin Lerotić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o BAT-ovoj tvornici i o ostanku proizvodnje u Kanfanaru.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Milan Vrkljan postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o stanju u zdravstvu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću u svezi mjera za obrtnike sezonce u vrijeme epidemije koronavirusa. 
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Ivan Penava postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o problematici komaraca na istoku Hrvatske. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Vesna Nađ postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću što je poduzeto da se dužnosnike onemogući u trgovanju utjecajem i zlouporabom položaja i ovlasti.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Ante Deur postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu u svezi projekta veteranskih centara.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnica Sabina Glasovac postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o slučaju zapošljavanja u školi u Zagvozdu te što će učiniti kako bi se uredio način zapošljavanja u školama.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Darko Hrebak postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću kada će se raspisati natječaj za preostalih dvanaest kilometara ceste do grada Bjelovara.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Josip Borić postavio je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o rezultatima i mjerama u turističkom sektoru u vrijeme epidemije koronavirusa.
Odgovorila je ministrica turizma i sporta. 
Zastupnik Mišel Jakšić postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi nastavka radova na dionici od Križevaca prema Vojakovačkom Kloštru i  Koprivnici.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Mario Kapulica postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću o ilegalnim migracijama.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o aferi vjetroelektrane Krš-Pađene.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću hoće li Vlada predložiti zakon kojim će moratorij na kredite za banke postati obvezan te hoće li biti produljeni moratoriji na ovrhe. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Ljubica Lukačić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o mjerama Vlade za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koje su posebno pogođene korona krizom.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Domagoj Hajduković postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o natpisima o korupciji u Hrvatskoj u njemačkim medijima.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Andreja Marić postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu oko organizacije rada u zdravstvenim ustanovama i nadoknade neobavljenih pregleda u tijeku epidemije koronavirusa te hoće li dopustiti hitno zapošljavanje zdravstvenih djelatnika u onim ustanovama koje za to izraze potrebu.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica Katarina Peović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću kako će se osigurati sigurnost radnih mjesta, plaća i mirovina.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Nevenko Barbarić postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu u svezi jačanja suradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnik Zlatko Hasanbegović postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi izdavanje suglasnosti Ministarstva za prikazivanje filma "Dnevnik Diane Budisavljević" u osnovnim i srednjim školama.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik je zatražio i pisani odgovor.
Zastupnik Rade Šimičević postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o mjerama za pomoć kulturi u vrijeme epidemije koronavirusa.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnik Silvano Hrelja postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak u svezi ugradnje dizala u višekatne stambene zgrade uz financiranje sredstvima iz fondova Europske unije.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik je zatražio i pisani odgovor.
Zastupnica Vesna Bedeković postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o izvođenju nastave u školama u vrijeme epidemije koronavirusa.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Josip Đakić postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću u svezi izrade novog dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Odgovorio je ministar obrane.

IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBA ZASTUPNIKA

Dana 16. rujna 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a.    
Dana 17. rujna 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 18. rujna 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a,  Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 23. rujna 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a. 
Dana 24. rujna 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta,  Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a.
Dana 30. rujna 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a.
Dana 1. listopada 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.  
Dana 2. listopada 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.  
Dana 7. listopada 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a,  Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Dana 8. listopada 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Radić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a.
Dana 9. listopada 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a i Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 14. listopada 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ante Deur  u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a.
Dana 15. listopada 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 
Dana 16. listopada 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a.


Dana 23. rujna 2020. godine zastupnici su minutom šutnje odali počast svim ženama koje su stradale od obiteljskog nasilja.
Dana 8. listopada 2020. obilježen je Dan Hrvatskoga sabora koji je započeo svečanim izvođenjem himne "Lijepa naša domovino", minutom šutnje za poginule branitelje, prvog predsjednika dr. Franju Tuđmana i prvog predsjednika Hrvatskoga sabora Žarka Domljana te prigodnom čestitkom predsjedatelja i potpredsjednika Ante Sanadera u ime predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića.
Na početku sjednice, 14. listopada 2020., predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izrazio je potporu policajcu ranjenom u napadu ispred Banskih dvora, zaželio mu brzi oporavak i oštro osudio napad.
Prije glasovanja o raspravljenim točkama, 16. listopada 2020., stanku su zatražili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a. 


RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, prvo čitanje, P.Z.br. 8
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za poljoprivredu i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Predstavnica predlagatelja, Marija Vučković, ministrica poljoprivrede, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS.a i HSU-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović, Miro Bulj, Marijana Petir, Tomislav Tomašević, Rada Borić, Josip Borić, Mišel Jakšić, Damir Habijan, Anka Mrak-Taritaš, Romana Nikolić, Siniša Jenkač, Goran Ivanović, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a i Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Za replike su se javili zastupnici: Ankica Zmaić, Vesna Vučemilović, Romana Nikolić, Miro Bulj, Katarina Peović, Marin Miletić, Josip Šarić, Marijana Petir, Tomislav Tomašević, Anka Mrak-Taritaš, Rada Borić, Stjepan Šašlin, Josip Borić, Ante Sanader, Mišel Jakšić, Damir Habijan i Goran Ivanović.    
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.  
Rasprava je zaključena 16. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020., većinom glasova /90 "za", 8 "protiv", 24 "suzdržana"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 16
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.  
Predstavnik predlagatelja, Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Arsen Bauk, Branka Juričev-Martinčev, Erik Fabijanić, Miroslav Škoro, Anamarija Blažević, u završnoj raspravi Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Sandra Benčić i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Boris Lalovac, Branko Bačić, Sandra Benčić, Marijana Petir, Miroslav Škoro, Zvane Brumnić, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Arsen Bauk, Marija Jelkovac, Katarina Peović, Rade Šimičević, Erik Fabijanić, Josip Šarić, Miroslav Škoro i Željko Pavić.            
Rasprava je zaključena 17. rujna 2020. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članke 11., 12. i 13.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane koje su podnijeli Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, zastupnici Miro Bulj, Zvonimir Troskot, Zvane Brumnić i Darko Klasić.
Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020., većinom glasova /85 "za",  22 "protiv", 13 "suzdržana"/ donio Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠAVANJU PARKA PRIRODE "DINARA", prvo čitanje, P.Z. br. 6
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Sandra Benčić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Renata Sabljar Dračevac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Damir Habijan, Branka Juričev-Martinčev, Marko Pavić, Rade Šimičević, Marin Miletić, Goran Ivanović, Danica Baričević, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. 
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Anđelko Stričak, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Marko Pavić i Damir Habijan.    
Rasprava je zaključena 17. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020., većinom glasova /105 "za", 17 "suzdržanih"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o proglašavanju Parka prirode "Dinara".
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
4.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
4.1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA I DAVANJE ODOBRENJA ZA LIŠENJE SLOBODE I ODREĐIVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA PROTIV VINKA GRGIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
4.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA I DAVANJE ODOBRENJA ZA LIŠENJE SLOBODE I ODREĐIVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA PROTIV DRAŽENA BARIŠIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
4.3.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DARKA PULJAŠIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio  izvješća.
U raspravi su sudjelovali zastupnici:  Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Grmoja i Arsen Bauk.
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Robert Jankovics, Miro Bulj i Arsen Bauk.
Rasprava je zaključena 17. rujna 2020.
Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Tomislav Tomašević u ime  Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA I DAVANJE ODOBRENJA ZA LIŠENJE SLOBODE I ODREĐIVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA PROTIV VINKA GRGIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Hrvatski sabor je, 18. rujna 2020., većinom glasova /123 "za", 2 "suzdržana"/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeće odluke:
ODLUKU
Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Vinka Grgića, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj KP-US-271/2020 od 17. rujna 2020.godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR-DO-1044/2020 od 17. rujna 2020. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz članka 293. stavka 1. Kaznenog zakona/11.  
i
ODLUKU
Daje se odobrenje za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Vinka Grgića, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj KP-USD-271/2020 od 17. rujna 2020.godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR-DO-1044/2020 od 17. rujna 2020. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz članka 293. stavka 1. Kaznenog zakona/11.  

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA I DAVANJE ODOBRENJA ZA LIŠENJE SLOBODE I ODREĐIVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA PROTIV DRAŽENA BARIŠIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Hrvatski sabor je, 18. rujna 2020., većinom glasova /121 "za", 1 "suzdržan"/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeće odluke:
ODLUKU
Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Dražena Barišića, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj KP-US-271/2020 od 17. rujna 2020.godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR-DO-1044/2020 od 17. rujna 2020. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz članka 295. stavka 1. i kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. u vezi s člankom 34. stavkom 1. Kaznenog zakona/11.  
i
ODLUKU
Daje se odobrenje za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Dražena Barišića, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj: KP-US-271/2020 od 17. rujna 2020. godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR-DO-1044/2020 od 17. rujna 2020. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz članka 295. stavka 1. i kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. u vezi s člankom 34. stavkom 1. Kaznenog zakona/11.  

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DARKA PULJAŠIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Hrvatski sabor je, 18. rujna 2020., većinom glasova /123 "za", 2 "suzdržana"/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću 
ODLUKU
Daje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka protiv Darka Puljašića, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela krivotvorenja poslovne isprave iz članka 279. stavka 1. KZ/11, te kaznenog djela protiv gospodarstva, subvencijske prijevare, opisano u članku 258. stavku 3. u vezi s člankom 258. stavkom 1. KZ/11, uz primjenu članka 51. KZ/11, povodom optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu broj KO-DO-19/2020-1 od 10. siječnja 2020.
4.4.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DRAŽENA BARIŠIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MATE ČIČKA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio  Izvješće.
Rasprava je zaključena 18. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 18. rujna 2020., većinom glasova /108 "za", 2 "suzdržana"/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću
ODLUKU
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 17. rujna 2020. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića.
DAVANJE PRISEGE
Dana 18. rujna 2020. zastupnik Mato Čičak dao je prisegu.
4.5.     IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV NIKOLE GRMOJE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio  Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dario Zurovec, Miro Bulj, Mišel Jakšić, Domagoj Hajduković i Nikša Vukas.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. 
Rasprava je zaključena 25. rujna 2020.
Nakon traženja zastupnika Nikole Grmoje da mu se skine zastupnički imunitet, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković pozvao je da se prije glasovanja o tome provedu međustranačke konzultacije.
Glasovanje nije provedeno na 3. sjednici.

4.6.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA RAJKA OSTOJIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio  Izvješće.
Rasprava je zaključena 15. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., jednoglasno /103 "za"/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio 
ODLUKU
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika

Dana, 14. listopada 2020. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Rajka Ostojića.
Utvrđuje se da zbog mirovanja zastupničkog mandata Rajku Ostojiću dana 14. listopada 2020. godine, prestaje obnašanje dužnosti potpredsjednika Hrvatskoga sabora.
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O INTEGRIRANOM PRISTUPU SIGURNOSTI, ZAŠTITI I USLUGAMA NA NOGOMETNIM UTAKMICAMA I DRUGIM SPORTSKIM PRIREDBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 17
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Anđelko Stričak, Mario Kapulica, Miro Bulj, Siniša Jenkač, Marin Miletić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ante Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Marko Milanović Litre, Anđelko Stričak, Damir Habijan, Matko Kuzmanić, Mario Kapulica, Željko Pavić, Marin Miletić, Dalija Orešković, Siniša Jenkač, Josip Šarić i Ante Deur.
Rasprava je zaključena 18. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020., većinom glasova /96 "za", 14 "protiv", 11 "suzdržana"/ donio Zakon o potvrđivanju konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
6.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 109. Zakona o proračunu.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za poljoprivredu.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 
Predstavnik predlagatelja Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno je obrazložio Prijedlog polugodišnjeg izvještaja.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijana Petir, Katarina Peović, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Anka Mrak-Taritaš, Goran Ivanović, Marko Pavić, Miro Bulj, u završnoj raspravi Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijan Pavliček, Branko Bačić, Marko Pavić, Marijana Puljak, Marin Lerotić, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Katarina Peović, Vesna Vučemilović, Dario Zurovec, Sandra Benčić, Vesna Nađ, Miro Bulj, Marijana Petir, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Anka Mrak-Taritaš, Goran Ivanović, Josip Šarić i Ljubica Maksimčuk.      
Rasprava je zaključena 23. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020., većinom glasova /76 "za",  45 "protiv", 2 "suzdržana"/ donio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /76 "za", 45 "protiv", 1 "suzdržan"/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 111. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:
1. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2020. godine

2. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2020. godine

3. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2020. godine

4. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2020. godine 

5. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2020. godine

6. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2020. godine

7. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2020. godine

8. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka - Zagreb za prvo polugodište 2020. godine

9. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2020. godine 

10. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine.
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA DRUGIH STRANAKA INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA ZA TAJNIŠTVO INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU, drugo čitanje, P.Z. br. 23
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Miro Bulj, Radoje Vidović, Neveko Barbarić, Sandra Benčić, Tomislav Tomašević, u završnoj raspravi u Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Radoje Vidović, Nino Raspudić, Nevenko Barbarić i Sandra Benčić.
Rasprava je zaključena 23. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020., većinom glasova /104 "za", 14 "protiv", 3 "suzdržana"/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih stranaka Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu o aranžmanima zemlje domaćina za Tajništvo Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
8. PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 24
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.  
Predstavnik predlagatelja, Mario Banožić, ministar obrane, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić, Damir Habijan, Damir Bakić, Sanja Radolović, Marija Selak Raspudić, Miroslav Tuđman, Vesna Bedeković, Marko Pavić, Rade Šimičević, Josip Borić, Sabina Glasovac, Anđelko Stričak, u završnoj raspravi Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, te ministar obrane Mario Banožić.
Za replike su se javili zastupnici: Marin Lerotić, Ante Bačić, Davor Dretar, Katarina Peović, Marijan Pavliček, Marijana Puljak, Dario Zurovec, Anđelko Stričak, Vesna Bedeković, Ante Deur, Miro Bulj, Marko Pavić, Natalija Martinčević, Damir Habijan, Miroslav Tuđman, Damir Bakić, Marija Selak Raspudić, Sabina Glasovac, Sanja Radolović, Rade Šimičević, Josip Borić, Matko Kuzmanić i Davor Ivo Stier. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a.   
Rasprava je zaključena 24. rujna 2020.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020., većinom glasova /89 "za", 28 "protiv", 2 "suzdržana"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
9.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2019. 
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o obrani. 
Raspravu su proveli: Odbor za obranu i Odbor za ravnopravnost spolova.
Predstavnik podnositelja, Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane,  dodatno je obrazložio Godišnje izvješće. 
U ime Odbora za obranu izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Franko Vidović.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj, Ante Bačić, Miroslav Tuđman, Josip Borić, Matko Kuzmanić, Nada Murganić, Anđelko Stričak, Ante Prkačin, Josip Šarić, Ante Deur, Anamarija Blažević, Rada Borić, Maja Grba Bujević, Siniša Jenkač, u završnoj raspravi Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop.
Za replike su se javili zastupnici: Anđelko Stričak, Matko Kuzmanić, Anka Mrak-Taritaš, Branko Bačić, Miro Bulj, Rade Šimičević, Marin Miletić, Ante Deur, Josip Šarić, Ante Bačić, Miroslav Tuđman, Josip Borić, Nada Murganić, Anamarija Blažević, Rada Borić i Maja Grba Bujević.     
Rasprava je zaključena 24. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020., većinom glasova /77 "za", 46 "suzdržanih"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o obrani za 2019. 
10.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I OSAM ČLANOVA ODBORA DRŽAVNE NAGRADE SPORTA "FRANJO BUČAR"
Predlagateljica akta je ministrica turizma i sporta na temelju članka 80. Zakona o sportu. 
Predstavnik predlagateljice, Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke. 
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj i državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ante Bačić i Marin Miletić.  
Rasprava je zaključena  24. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020. većinom glasova /118 "za", 3 "suzdržana"/ donio Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora Državne nagrade sporta "Franjo Bučar".
Za predsjednika Odbora imenovan je izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević. 
Za članove Odbora imenovani su: Marijeta Ćelić, Vlado Šola, Perica Bukić, Damir Martin, Stipe Pletikosa, Stojko Vranković, Mihovil Španja i Ana-Marija Vuković.
11.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 37. Zakona o službenoj statistici.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Predstavnik podnositelja, Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Davorko Vidović, Marin Mandarić, Željko Pavić i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović, Miroslav Škoro, Miro Bulj, Davorko Vidović, Marin Mandarić i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 25. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020., većinom glasova /98 "za", 7 "protiv", 12 "suzdržana"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine.
O aktu pod 12. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
12.    IZVJEŠĆE O STANJU SEKTORA VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2018. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge       
Podnositelj akta je Vijeće za vodne usluge na temelju članka  65. Zakona o vodnim uslugama.
Raspravu je proveo Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020. većinom glasova /76 "za", 11 "protiv", 30 "suzdržanih"/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o stanju sektora vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2018.
13.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
13.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
13.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
13.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA 
13.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE ČLANA I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE 
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 25. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 25. rujna 2020, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /114 "za",  2 "suzdržana"/ donio sljedeće odluke:

ODLUKU 
O RAZRJEŠENJU ČLANICE  I IZBORU ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Ankica Zmaić.
Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora izabran je Mato Čičak.

ODLUKU
 O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora izabrana je Ankica Zmaić.
Dana 17. rujna 2020. dužnost člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Dražen Barišić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU
 O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora izabran je Mato Čičak.
Dana 17. rujna 2020. dužnost člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Dražen Barišić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU
 O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE ČLANA I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE
Razriješena je zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe dr. sc. Marija Selak Raspudić.
Za zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe imenovan je dr. sc. Nino Raspudić. 

13.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 172. i 272. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predstavnica predlagatelja, zastupnica Mirela Ahmetović, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.
Rasprava je zaključena 15. listopada.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., jednoglasno /102 "za"/, donio Odluku o izboru potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora izabrana je Sabina Glasovac.

13.6.     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"
13.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
13.8.        PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC
13.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE
13.10.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
13.11.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
13.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 16. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /102 "za",  1 "suzdržan"/ donio sljedeće odluke:
ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"
Za predsjednicu Odbora "Nagrade Ivan Filipović" imenovana je dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.
Dr. sc. Ireni Petrijevčanin Vuksanović, dosadašnjoj predsjednici  Odbora "Nagrade Ivan Filipović" mandat je prestao 22. srpnja 2020.

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
Za članove Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda iz reda zastupnika imenovani su: za predsjednika Darko Sobota, za članove Anamarija Blažević, Goran Ivanović, Ivan Budalić, Nikša Vukas, Željko Sačić i Vilim Matula.
Za člana Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, na prijedlog nadležnog ministarstva imenovan je Damir Borović, dipl. ing. građ., član iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.  

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC
Za člana Savjeta Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac imenovan je Krešimir Ačkar, zastupnik Hrvatskoga sabora.
ODLUKU
O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE
Za članicu Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda saborskih zastupnika izabrana je Grozdana Perić, predsjednica Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.
Dana 22. srpnja 2020. dužnost člana Nadzornog odbora Financijske agencije prestao je obnašati Anton Kliman, zbog prestanka zastupničkog mandata.

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
U Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika imenovani su: za člana Žarko Tušek, Predrag Štromar i dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, a za zamjenika člana Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev i Sanja Radolović.
                
ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
Za članove Savjeta za robne zalihe iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora izabrani su: Ante Sanader, Anja Šimpraga i dr. sc. Milan Vrkljan.                

ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE
Za predsjednika Nacionalnog vijeća za vode iz reda zastupnika imenovan je Tomislav Klarić. 
Za članove Nacionalnog vijeća za vode iz reda zastupnika imenovani su: Ante Bačić, Stipan Šašlin, Ivan Radić i Vladimir Bilek.

13.13.        PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA PRAVOSUĐE O IMENOVANJU DVA ČLANA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA IZ REDA ZASTUPNIKA
13.14.        PRIJEDLOG OLUKE ODBORA ZA PRAVOSUĐE O IMENOVANJU DVA ČLANA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA IZ REDA ZASTUPNIKA
Predlagatelj akata je Odbor za pravosuđe.
Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Krunoslav Katičić dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 16. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /100 "za",  1 "suzdržan"/ donio sljedeće odluke:
ODLUKU
O IMENOVANJU DVA ČLANA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA IZ REDA ZASTUPNIKA
Za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora imenovani su dr. sc. Zlatko Hasanbegović i Ermina Lekaj Prljaskaj.

ODLUKU
O IMENOVANJU DVA ČLANA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA IZ REDA ZASTUPNIKA HRVATSKOGA SABORA
Za članove Državnog sudbenog vijeća iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora imenovani su Arsen Bauk i Dražen Bošnjaković.
14.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2019.  - podnositelj: glavni državni revizor 
Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 24. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, Ivan Klešić, glavni državni revizor, dodatno je obrazložio Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Sačić i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj, Martina Grman Kizivat, Katarina Peović, Vesna Nađ, Anka Mrak-Taritaš, Ružica Vukovac, Grozdana Perić, Josip Borić, Tomislav Tomašević, Anđelko Stričak, Sabina Glasovac, Marijana Puljak, Marijan Pavliček, Zvane Brumnić, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te glavni državni revizor Ivan Klešić.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Sandra Benčić, Žarko Tušek, Katarina Peović, Dalija Orešković, Boris Lalovac, Hrvoje Zekanović, Zvonimir Troskot, Branko Bačić, Zvane Brumnić, Marijana Petir, Silvano Hrelja, Anđelko Stričak, Vesna Nađ, Grozdana Perić, Martina Grman Kizivat, Damir Habijan, Anka Mrak-Taritaš, Rade Šimičević, Sabina Glasovac, Željko Pavić, Josip Borić, Marin Mandarić, Tomislav Tomašević, Marijan Pavliček i Matko Kuzmanić. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 30. rujna 2020. 
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /111 "za", 5 "suzdržanih"/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019.
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 28
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Predstavnik predlagatelja, Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Borić, Miro Bulj, Damir Habijan, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista te državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Branko Bačić, Josip Borić, Miro Totgergeli i Tomislav Tomašević. 
Rasprava je zaključena 30. rujna 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /124 "za", 1 "suzdržan"/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 29
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Miro Bulj.
Rasprava je zaključena 1. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /103 "za", 7 "protiv", 13 "suzdržanih"/ donio Zakon o izmjenama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O DOPRINOSU IZMEĐU EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE I REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO UZ PANEUROPSKI JAMSTVENI FOND KAO ODGOVOR NA COVID-19, drugo čitanje, P.Z. br. 30
18..    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O JAMSTVU NA PRVI POZIV IZMEĐU PRVOTNIH JAMACA I JAMACA PRISTUPNIKA KOJI PRISTUPAJU S VREMENA NA VRIJEME I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P.Z. br. 31
O aktima pod 17. i 18. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović, Goran Ivanović, Domagoj Hajduković, Vesna Vučemilović, u završnoj raspravi Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, te državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Hrvoje Zekanović, Žarko Tušek, Miro Bulj, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Vučemilović, Željko Pavić, Željko Lenart, Goran Ivanović, Tomislav Klarić, Ivan Ćelić i Rade Šimičević.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 1. listopada 2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O DOPRINOSU IZMEĐU EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE I REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO UZ PANEUROPSKI JAMSTVENI FOND KAO ODGOVOR NA COVID-19, drugo čitanje, P.Z. br. 30
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /105 "za", 21  "suzdržan"/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O JAMSTVU NA PRVI POZIV IZMEĐU PRVOTNIH JAMACA I JAMACA PRISTUPNIKA KOJI PRISTUPAJU S VREMENA NA VRIJEME I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P.Z. br. 31
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /110 "za",  7 "protiv", 6 "suzdržanih"/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
19.    IZMJENA STATUTA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE - davanje suglasnosti - podnositeljica: ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije
Podnositeljica akta je ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije Branka-Gabriela Vojvodić dodatno je obrazložila Izmjenu statuta.
U ime Odbora za informiranje, informatizaciju i medije izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Natalija Martinčević. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj i Branka-Gabriela Vojvodić, ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije.
Za repliku su se javili zastupnici: Miroslav Škoro, Miro Bulj, Natalija Martinčević, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš i Martina Grman Kizivat. 
Rasprava je zaključena 2. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., jednoglasno /101 "za"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Odluku o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Hrvatske izvještajne novinske agencije.
20.    POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE - potvrđivanje podnositelj: Odbor za europske poslove
Podnositelj Poslovnika je Odbor za europske poslove.
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. 
Predstavnik podnositelja, Domagoj Hajduković, predsjednik Odbora za europske poslove,   dodatno je obrazložio Poslovnik o radu Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Domagoj Hajduković u ime podnositelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Ivo Stier, Domagoj Hajduković, Milorad Pupovac i Bojan Glavašević. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Rasprava je zaključena 2. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., jednoglasno /101 "za" /, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio Odluku o potvrđivanju Poslovnika o radu Odbora za europske poslove.
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 32
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović, Grozdana Perić, Miro Bulj, Stephen Nikola Bartulica, Siniša Jenkač, Krunoslav Katičić, Zvane Brumnić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista te Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Katarina Peović, Grozdana Perić, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Zvane Brumnić, Domagoj Ivan Milošević, Stephen Nikola Bartulica, Marko Pavić, Siniša Jenkač, Marijana Petir, Krunoslav Katičić i Sandra Benčić.   
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 7. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /102 "za", 15 "protiv", 7 "suzdržanih"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 33
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Boris Lalovac i Katarina Peović.  
Rasprava je zaključena 7. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /109 "za", 16 "suzdržanih"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 25
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja, Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubomir Kolarek, Ružica Vukovac, Miro Bulj, Marijana Puljak, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković i Dario Zurovec.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 8. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /99 "za", 12 "suzdržanih"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
24.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Podnositeljica akta je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju članka 22. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Raspravu su proveli: Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dodatno je obrazložila Izvješće. 
U ime Odbora za ravnopravnost spolova izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marija Selak Raspudić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Katica Glamuzina, Danica Baričević, Ivana Posavec Krivec, Domagoj Hajduković, Ljubica Maksimčuk, Damir Habijan, Vesna Nađ, Erik Fabijanić, Martina Vlašić Iljkić, Vesna Bedeković, Sabina Glasovac, Ivan Ćelić, u završnoj raspravi Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
Za replike su se javili zastupnici: Domagoj Hajduković, Romana Nikolić, Sandra Benčić, Dalija Orešković, Ivan Ćelić, Vesna Bedeković, Marijana Petir, Rade Šimičević, Grozdana Perić, Ljubica Lukačić, Vesna Vučemilović, Veljko Kajtazi, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Nada Murganić, Katica Glamuzina, Mirela Ahmetović, Danica Baričević, Anamarija Blažević, Vesna Nađ, Ljubica Maksimčuk, Silvano Hrelja, Ivana Posavec Krivec, Rada Borić, Sabina Glasovac, Damir Habijan, Marija Jelkovac, Erik Fabijanić, Martina Vlašić Iljkić, Marijana Puljak, Davor Ivo Stier i Maja Grba Bujević.     
Rasprava je zaključena 8. listopada 2020. 
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /103 "za", 11 "protiv", 3 "suzdržana"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu.
25.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
Podnositeljica akta je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom na temelju članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom.
Raspravu su proveli: Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak dodatno je obrazložila Izvješće. 
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske, Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dodatno je obrazložila mišljenje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a. Pametnog i GLAS-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Damir Habijan, Domagoj Hajduković, Anamarija Blažević, Marijana Puljak, Goran Ivanović, Ivan Ćelić, Ljubica Maksimčuk, Marko Pavić, Anđelko Stričak, Martina Vlašić Iljkić, Erik Fabijanić, Tomislav Tomašević, Rade Šimičević, u završnoj raspravi Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak i Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Za replike su se javili zastupnici: Martina Grman Kizivat, Marin Lerotić, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Renata Sabljar-Dračevac, Sandra Benčić, Zvane Brumnić, Marko Pavić, Ivan Ćelić, Ljubica Lukačić, Damir Habijan, Domagoj Hajduković, Anđelko Stričak, Nikolina Baradić, Željko Pavić, Ljubica Maksimčuk, Anamarija Blažević, Marijana Puljak, Nada Murganić, Goran Ivanović, Rade Šimičević, Ivana Posavec Krivec, Erik Fabijanić i Tomislav Tomašević.     
Rasprava je zaključena 9. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /89 "za", 1 "suzdržan"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2019. godinu
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 36
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. 
Predstavnik predlagatelja, Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović i Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Katarina Peović, Ante Bačić, u završnoj raspravi Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Marko Milanović Litre, Miro Bulj, Katarina Peović, Ante Kujundžić i Ivan Ćelić.  
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 14. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., jednoglasno /118 "za"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
27.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2019.

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. Zakona o probaciji. 
28.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2019.
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

O aktima pod 27. i 28. provedena je objedinjena rasprava.
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. 
Predstavnik podnositelja, Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, dodatno je obrazložio podnesene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vilim Matula i Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović, Ante Bačić, Željko Sačić, Rada Borić, Ivan Ćelić, Maja Grba Bujević, Goran Ivanović, Marija Jelkovac, Vilim Matula i Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Rade Šimičević, Ivan Ćelić, Marija Jelkovac, Rada Borić, Katarina Peović, Dalija Orešković, Ljubomir Kolarek, Vesna Nađ i Maja Grba Bujević.      
Rasprava je zaključena 14. listopada 2020.

IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2019.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /87 "za", 1 "protiv", 7 "suzdržanih"/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu probacijske službe za 2019.

IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2019.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /80 "za", 1 "protiv", 16 "suzdržanih"/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2019.
29.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
Podnositeljica akta je pravobraniteljica za djecu na temelju članka 19. Zakona o pravobranitelju za djecu. 
Raspravu su proveli: Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i  Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević dodatno je obrazložila Izvješće. 
U ime Odbora za obitelj, mlade i sport izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Karolina Vidović Krišto.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijana Petir, Nada Murganić, Martina Grman Kizivat, Damir Bakić, Damir Habijan, Romana Nikolić, Vesna Bedeković, Miro Bulj, Ljubica Maksimčuk, Sanja Udović, Mirela Ahmetović, Sabina Glasovac, Ivan Ćelić, Zvane Brumnić, Ivan Celjak, Danica Baričević, Davorko Vidović, Martina Vlašić Iljkić, u završnoj raspravi Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Danica Baričević, Romana Nikolić, Martina Grman Kizivat, Hrvoje Zekanović, Karolina Vidović Krišto, Vesna Bedeković, Dragana Jeckov, Nada Murganić, Stipo Mlinarić, Marijana Puljak, Marina Opačak Bilić, Vesna Nađ, Natalija Martinčević, Ljubica Maksimčuk, Željko Pavić, Martina Vlašić Iljkić, Ivan Celjak, Zvane Brumnić, Damir Habijan, Grozdana Perić, Rade Šimičević, Marijana Petir, Ivan Ćelić, Katica Glamuzina, Damir Bakić, Mirela Ahmetović, Nikolina Baradić, Sabina Glasovac, Sanja Udović, Ivana Posavec Krivec, Nino Raspudić i Davorko Vidović.        
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 15. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /81 "za", 11 "protiv", 3 "suzdržana"/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2019. godinu.
30.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2019. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
Podnositeljica akta je Hrvatska narodna banka na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. 
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik podnositelja, Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, dodatno je obrazložio Polugodišnje izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj, Katarina Peović, u završnoj raspravi Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Katarina Peović, Zvonimir Troskot, Boris Lalovac, Tomislav Tomašević, Grozdana Perić i Vesna Vučemilović.     
Rasprava je zaključena 15. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /81 "za", 7 "protiv", 8 "suzdržanih"/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2019.

31.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2019.
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 46. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.  
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.
Predstavnik podnositelja, Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, dodatno je obrazložio Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Ante Bačić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.
Za replike su se javili zastupnici: Veljko Kajtazi i Dragana Jeckov.      
Rasprava je zaključena 16. listopada 2020.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /80 "za", 2 "protiv", 11 "suzdržanih"/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2019.
O aktima od 32. do 36. provedena je rasprava na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
32.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Podnositeljica akta je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020., većinom glasova /76 "za", 2 "protiv", 19 "suzdržanih"/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Odluku o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2019. godinu.
33.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
Podnositelj akta je Hrvatski olimpijski odbor na temelju članka 75. Zakona o sportu.
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020. većinom glasova /66 "za", 14 "protiv", 23 "suzdržana"/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2019. godinu
34.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2019. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Podnositeljica akta je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na temelju članka 13. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020. većinom glasova /66 "za", 6 "protiv", 30 "suzdržanih"/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019. 
35.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020. većinom glasova /92 "za", 8 "suzdržanih"/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika Državnog proračuna.
36.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. listopada 2020. većinom glasova /87 "za", 15 "suzdržanih"/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu.
___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 16. listopada 2020. godine u 13.58 sati.

TAJNIK SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA Ivan Bukarica
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA Gordan Jandroković