8. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK OSME SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26., 27. travnja, 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 29., 30. svibnja, 6., 7., 8., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 27., 28., 29. lipnja, 2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12. i 13. srpnja 2018. godine


Zagreb, travanj – svibanj – lipanj - srpanj 2018. 
HRVATSKI SABOR


Zapisnik

osme sjednice održane 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26., 27. travnja, 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 29., 30. svibnja, 6., 7., 8., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 27., 28., 29. lipnja, 2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12. i 13. srpnja 2018. godine


Sjednicu Hrvatskoga sabora, 11. travnja 2018. u 9.30 otvorio je predsjednik Hrvatskoga  sabora Gordan Jandroković.

Zapisnik sedme sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA  

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.

Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.

U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je dvanaest novih točaka, a to su:

1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA  (čl. 50.) ODRŽANIH U BRUXELLESU 22. I  23.OŽUJKA 2018. - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 327

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 328 
                                              
4.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PO PITANJU RATIFIKACIJE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI - podnositelji: 21 zastupnik u Hrvatskome saboru

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325 - predlagatelji: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 326 - predlagatelji: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a

7.     IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

8.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2017. GODINU  - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

9.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

10.    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2017. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima;

11.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

12.    IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - potvrđivanje - podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.

Sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:

1.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 327;

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 328.

Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđen dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.


DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 13. travnja 2018. godine, dnevni red dopunjen je točkama:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 329 /sukladno članku 206 . Poslovnika/                                                                                  
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 294 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU, drugo čitanje, P.Z. br. 271
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z. br. 272
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU, drugo čitanje, P.Z. br. 273
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA, drugo čitanje, P.Z. br. 274
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA, drugo čitanje, P.Z. br. 275
8.    PRIJEDLOG ZA DODJELU POVELJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU                                                                                                 podnositelj: predsjednik Hrvatskoga sabora
9.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2017. GODINU
10.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA                                                                     b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
11.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEUSPJEHA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU STRUKTURNIH REFORMI - podnositelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru 
12.       PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2017. GODINU -  podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor.

Dana 18. travnja 2018. godine, dnevni red dopunjen je točkom:

1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE.

Dana 20. travnja 2018. godine, dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA, prvo čitanje,               P.Z. br. 330
2.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Dana 27. travnja 2018. godine,  dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 256
2.    IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 
3.    PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE- predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a  
4.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Dana 10. svibnja 2018., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a /sukladno članku 205 . Poslovnika/                                                                              
2.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj:  predsjednik Vrhovnog suda
3.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 332 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
5.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE  REGULATORNE AGENCIJE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE  REGULATORNE AGENCIJE.

Dana 18. svibnja 2018., dnevni red dopunjen je točkama:  
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 333    /77 „za“, 41 „protiv“/
- primjedbe na hitnost postupka iznijeli su zastupnici Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 258

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, drugo čitanje,               P.Z.E. br. 279

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 334

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI, prvo čitanje,                 P.Z. br. 335

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P.Z. br. 337

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O LOVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 339     

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU,  prvo čitanje, P.Z. br. 338

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E.  br. 336     

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE,  drugo čitanje, P.Z. br. 259 

11.    IZVJEŠĆE O PRIKUPLJENIM POPISIMA ARHIVSKOG GRADIVA IZ ČLANKA 21. A STAVKA 1. ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

12.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2017. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

13.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2018. GODINE – „GODINOM JURJA KRIŽANIĆA -  podnositelj: Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu

14.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE                                                                                                                                                   
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

15.       PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA -  predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a.


Dana 25. svibnja 2018. dnevni red dopunjen je točkama:  

1.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA TOMISLAVU TOLUŠIĆU,     MINISTRU POLJOPRIVREDE, I ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

2.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DARKU HORVATU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

3.    PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 343      

4.    PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 341 

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA, prvo čitanje, P.Z.br. 345      

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.br. 344      
    
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 342     

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 287    

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UVJETIMA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 292    

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 286    

11.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

12.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU    
                                                                              
13.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost.


Dana 14. lipnja 2018. dnevni red dopunjen je točkama:  

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 351 

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU UZ SPORAZUM O TRGOVINI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KOLUMBIJE I PERUA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE EKVADORA, drugo čitanje, P.Z. br. 349

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 350 

4.        KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 285 

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O                   AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 352

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 348 

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 308

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, drugo čitanje, P.Z. br. 267

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, drugo čitanje, P.Z. br. 269  

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, drugo čitanje, P.Z. br. 317 

11.    PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 358
                  
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIČARAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 357                                                            

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 264                          
 
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA,     drugo čitanje, P.Z. br. 219                             
  
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJIMA,  drugo čitanje, P.Z.br. 313                                                            
 
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA,     drugo čitanje, P.Z. br. 319  

17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI (REVIDIRANE),  drugo čitanje, P.Z. br. 359    

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320       

19.    KONAČNI PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 249  

20.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE 
               
21.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju  

22.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju  

23.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju  

24.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA - podnositelj: Državni ured za reviziju  

25.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

26.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru  

27.    PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 347  - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e  

28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 346 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 355 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA,  prvo čitanje, P.Z. br. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. 354  - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a  

32.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

33.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA AGROKOR - predlagatelji: 16 zastupnika

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362 /sukladno članku 205 . Poslovnika/

35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, drugo čitanje, P.Z. br. 337

36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 293 

37.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 363   

38.    PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 364 

39.    KONAČNI PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 298

40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 301 

41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 300

42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 299

43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU,  drugo čitanje, P.Z. br. 297

44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 302

45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU,  prvo čitanje, P.Z. br.  365.  


Dana 29. lipnja 2018. dnevni red dopunjen je točkama:  

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 371 /sukladno članku 205 . Poslovnika/

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 370  /sukladno članku 205 . Poslovnika/

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 369 /sukladno članku 205 . Poslovnika/

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU, drugo čitanje,             P.Z.E. br. 289 

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 288 

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 378 

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 375 
 
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 374 

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROVEDBENOG PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I RUSKE FEDERACIJE O PONOVNOM PRIHVATU OD 25. SVIBNJA 2006. GODINE, drugo čitanje, P.Z. br. 373 

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321 

11.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, prvo čitanje, P.Z. br. 377 

12.    PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 376 

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE O SVEMIRSKOJ SURADNJI U MIRNODOPSKE SVRHE, drugo čitanje, P.Z. br. 372  

14.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje,  P.Z.E. br. 379  

15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 380 

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 381  

17.    PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 385  

18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 386 

19.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA,  prvo čitanje, P.Z. br. 387

20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 335 

21.    PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 382  

22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 383 

23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 384 

24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 336 

25.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EUROPSKE UNIJE I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 388     

26.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U     MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 389 

27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje,  P.Z. br. 344

28.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU 

29.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“ 

30.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O DOPUNI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ČLANKOM 72.a, TE ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O IZMJENI ČLANKA 72. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  

31.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 

32.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 366 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 

33.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 361- predlagatelj: zastupnik Miro Bulj  

34.    PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 368 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić

36.    IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2017. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova  

37.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2017. GODINU -  podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

38.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2016. GODINU -  podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak 

39.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

40.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala

41.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2017.  - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

42.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

43.     IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG                                                            REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

44.     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA                                            VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 

45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 350.  


Dana 6. srpnja 2018. dnevni red dopunjen je točkama:

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 393

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA, prvo čitanje, P.Z. br. 395

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG 
ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 394

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 396 

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 398     

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje,               P.Z.E. br. 399

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 397

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 343 

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 341

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, drugo čitanje,                     P.Z. br. 334.


Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED


1.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

2.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 318

3.      PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA dr. sc. MARTINI DALIĆ, POTPREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRICI GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 37 zastupnika u Hrvatskome saboru    

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI ZA ZDRAVLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 212 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

5.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (čl. 50.) ODRŽANIH U BRUXELLESU 22. I 23.OŽUJKA 2018. - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 170

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 263
 
8.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 
9.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU MEĐUNARODNE ZAKLADE EU – LAC, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 314

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I AUSTRALIJE, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 315

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU O ODNOSIMA I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I NOVOG ZELANDA, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 316

14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 257

15.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 

16.     PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 317

17.     IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU, prvo čitanje, P.Z. br. 254 - predlagatelj: zastupnik prof. dr. sc. Robert Podolnjak

19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 327

20.     a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI 
21.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 329 

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OVRŠNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

23.    PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 319

24.    PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 321

25.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2016. GODINU

26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić

27.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 312

28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 304 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU, drugo čitanje, P.Z. br. 271

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z. br. 272

31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU, drugo čitanje, P.Z. br. 273

32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA, drugo čitanje, P.Z. br. 274

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI     TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA, drugo čitanje, P.Z. br. 275

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E.br. 242

35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 214
 
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 221 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

37.     PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320 

38.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 328

39.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 294 

40.     IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju

41.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun

42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 303 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar

43.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 330

44.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2017. GODINU

45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 311 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

46.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 310  -  predlagatelji: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

47.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

48.    IZVJEŠĆE O RADU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA FINANCIJSKIM I DRUGIM RESURSIMA IMUNOLOŠKOG ZAVODA - podnositelj: Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 210 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

50.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 3. ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU („Narodne novine“, br. 79/09 i 114/11)  -  predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo

51.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (''NARODNE NOVINE'', BR. 116/99., 109/00. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 53/03., 167/03. – ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA, 44/06. – ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, 19/07., 20/09. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 145/10., 24/11. – ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, 93/11. – ODLUKA USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I 120/11. – PROČIŠĆENI TEKST, 19/15., 104/15. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo

52.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 326 - predlagatelji: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a

53.     IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu 

54.     IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

55.    POSLOVNIK PRAVOBRANITELJA ZA DJECU – potvrđivanje
podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
 
56.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE
ZA DJECU - predlagateljica: pravobraniteljica za djecu

57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU
SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 290 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

58.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG
POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI
NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE
POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA,
A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM
VJEROVNICIMA, ULOGE REGULATORA NA TRŽIŠTIMA VEZANO ZA
AGROKOROVE POSLOVNE AKTIVNOSTI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE
DO AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA AGROKORU
ODNOSNO PRIJEDLOGA MOGUĆIH RJEŠENJA ZA SITUACIJU U KOJOJ SE
AGROKOR NAŠAO - predlagatelji: 36 zastupnika u Hrvatskome saboru

59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM
IMOVINOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 256
 
60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O EUROPSKOM PARTNERSTVU, hitni postupak, prvo i drugo
čitanje, P.Z. br. 235

61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ
RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika
Živog zida i SNAGA-e

62.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O
PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 323 - predlagatelj: Klub
zastupnika Živog zida i SNAGA-e

63.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br.
309 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

64.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH
ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj 

65.      IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE OD OŽUJKA 2015. DO PROSINCA 2016. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge

66.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

67.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija

68.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2017. GODINU

69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 279

70.    IZVJEŠĆE O PRIKUPLJENIM POPISIMA ARHIVSKOG GRADIVA IZ ČLANKA 21. A STAVKA 1. ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

71.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 335

72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 333
    
73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 258

74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E.  br. 336     

75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: zastupnik  dr. sc. Mirando Mrsić    

76.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU,  prvo čitanje, P.Z. br. 338
    
77.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA TOMISLAVU TOLUŠIĆU,     MINISTRU POLJOPRIVREDE, I ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

78.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DARKU HORVATU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

79.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
    
80.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 334
 
81.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P.Z. br. 337

82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, drugo čitanje, P.Z. br. 259

83.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 343

84.    PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 341

85.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

86.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2018. GODINE – „GODINOM JURJA KRIŽANIĆA - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu

87.     IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2017. GODINU – podnositeljica: pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 286

89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UVJETIMA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 292
 
90.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 342

91.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 287

92.    PRIJEDLOG ZA DODJELU POVELJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU - predlagatelj: predsjednik Hrvatskoga sabora
93.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelj: zastupnik Siniša Varga
94.    PRIJEDLOG ZAKONA O LOVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 339
 
95.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

96.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA, prvo čitanje, P.Z.br. 345

97.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.br. 344

98.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2016. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

99.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2017. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

100.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2016. – podnositelj: Državni ured za reviziju

101.     IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: povjerenica za informiranje

102.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 205 - predlagatelj: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

103.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 206 - predlagatelj: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

104.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 348

105.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 352

106.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 308

107.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, drugo čitanje, P.Z. br. 317

108.    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

109.    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2017. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

110.    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

111.    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2017. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

112.    IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

113.    PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 358
 
114.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

115.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 319

116.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI (REVIDIRANE), drugo čitanje, P.Z. br. 359

117.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJIMA, drugo čitanje, P.Z.br. 313
 
118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 219

119.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, drugo čitanje, P.Z. br. 337

120.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 350

121.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA MIROTVORSTVA I DANA SJEĆANJA NA DR. IVANA ŠRETERA - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

122.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362

123.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 298

124.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 300

125.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 301

126.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 297

127.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 299

128.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 302

129.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, prvo čitanje, P.Z.br. 365

130.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 293

131.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 363

132.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 264

133.    PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 364

134.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a - podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru

135.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320

136.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 351

137.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU UZ SPORAZUM O TRGOVINI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KOLUMBIJE I PERUA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE EKVADORA, drugo čitanje, P.Z. br. 349

138.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 285 

139.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, drugo čitanje, P.Z. br. 267

140.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, drugo čitanje, P.Z. br. 269  

141.    PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIČARAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 357  

142.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, drugo     čitanje, P.Z.E. br. 249 

143.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O DOPUNI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ČLANKOM 72.a, TE ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O IZMJENI ČLANKA 72. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  

144.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG                                                 REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "ISTINA O ISTANBULSKOJ" - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

145.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 369

146.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 370

147.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 289

148.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 288

149.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321

150.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 375

151.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 371

152.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
 
153.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE O SVEMIRSKOJ SURADNJI U MIRNODOPSKE SVRHE, drugo čitanje, P.Z. br. 372

154.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 378

155.    PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 376

156.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 384 

157.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROVEDBENOG PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I RUSKE FEDERACIJE O PONOVNOM PRIHVATU OD 25. SVIBNJA 2006. GODINE, drugo čitanje, P.Z. br. 373

158.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 374

159.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, prvo čitanje, P.Z. br. 377

160.    PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 385  

161.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA,  prvo čitanje, P.Z. br. 387

162.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 386

163.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 380 

164.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 381  

165.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje,  P.Z.E. br. 379

166.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 335 

167.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“ 

168.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU 

169.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 344

170.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 336 

171.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 350
                                                                                                                                                                                              
172.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 383 

173.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EUROPSKE UNIJE I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 388 

174.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 389

175.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO- OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

176.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, drugo čitanje, P.Z. br. 334

177.    PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 393

178.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA, prvo čitanje, P.Z. br. 395

179.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 341

180.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 343

181.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 244  -  predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a

182.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 245 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a.


TOČKE O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 8. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA:


1.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
2.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE; 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a     
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325 - predlagatelji: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a 
5.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga     
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista 
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a     
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e 
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e 
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
11.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e 
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelj: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Klub zastupnika HSS-a 
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar 
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja-Linić     
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja-Linić 
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, prvo čitanje, P.Z. br. 324 - predlagateljica: zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić     
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagatelj: zastupnik Ranko Ostojić 
18.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista     
19.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a 
20.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju 
21.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2017. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju     
22.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije     
23.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije     
24.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
25.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEUSPJEHA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU STRUKTURNIH REFORMI - podnositelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru 
26.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
27.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
28.    PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 
29.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
31.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
32.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 332 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj     
33.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti     
34.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a 
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
36.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017.    
37.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost 
38.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE
39.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju 
40.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju
41.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju     
42.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA - podnositelj: Državni ured za reviziju     
43.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa     
44.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru     
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 347 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e 
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 346 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e     
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 355 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e     
48.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e     
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. 354 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a     
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 
51.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA AGROKOR - predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
52.    PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 382
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 366 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a     
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 361 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj 
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista     
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 368 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić 
58.    IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2017. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova     
59.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak     
60.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak 
61.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata     
62.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala     
63.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2017. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 394 
65.    PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 396 
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 398 
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 399
68.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 397.

AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnik Veljko Kajtazi, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi provedbe Operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Marija Jelkovac, postavila je pitanje dr. sc. Martini Dalić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta u svezi Agrokora.
Odgovorila je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Zastupnica Marija Puh, postavila je pitanje Predragu Štromaru, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru graditeljstva i prostornoga uređenja u svezi programa i mjera koje se provode u cilju rješavanja problema uzrokovanih pojavama klizišta i odrona na području Republike Hrvatske.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zastupnica Bernarda Topolko, postavila je pitanje prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja u svezi edukacije nastavnika za eksperimentalnu fazu kurikularne reforme „Škola za život“.
Odgovorila je ministrica znanosti i obrazovanja.

Zastupnik Boris Milošević, postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi stanja i ulaganja u prometnu infrastrukturu na područjima od posebne državne skrbi.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnica dr. sc. Ines Strenja-Linić, postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi kaznene prijave protiv odgovornih za trenutnu situaciju u brodogradilištima Uljanik i Treći maj. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Kažimir Varda, postavo je pitanje mr. sc. Marku Paviću, ministru rada i mirovinskoga sustava u svezi reforme mirovinskoga sustava.
Odgovorio je ministar rada i mirovinskoga sustava. 

Zastupnik  Željko Raguž, postavio je pitanje dr. sc. Nini Obuljen Koržinek, ministrici kulture u svezi zaštite Bokeljske mornarice na međunarodnoj razini kao povijesne i kulturne baštine hrvatskoga naroda, a posebno Hrvata Boke Kotorske u Crnoj Gori.
Odgovorila je ministrica kulture.

Zastupnik Tomislav Lipošćak, postavio je pitanje Nadi Murganić, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svezi natječaja za prijavu projekata za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, odnosno za izgradnju novih i adaptaciju odnosno dogradnju postojećih dječjih vrtića.
Odgovorila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zastupnik Željko Lacković, postavio je pitanje Gabrijeli Žalac, ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi korištenja sredstava iz fondova Europske unije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković, budući ministrica nije bila nazočna na sjednici Hrvatskoga sabora za vrijeme Aktualnog prijepodneva.

Zastupnik Krešo Beljak, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi lex Agrokora.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Miro Bulj, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi odricanja države od potraživanja u korist radnica Dalmatinke.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Boris Miletić, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi područja bivšeg vojnog aerodroma kraj Pule. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Damir Felak, postavio je pitanje Tomi Medvedu, ministru hrvatskih branitelja u svezi projekta Dom hrvatskih veterana u Lipiku.
Odgovorio je ministar hrvatskih branitelja.

Zastupnik Davor Lončar, postavio je pitanje Gariju Capelliju, ministru turizma u svezi izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
Ogovorio je ministar turizma.

Zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi onečišćenja vode, tla i zraka u Slavonskom Brodu.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.

Zastupnik Vedran Babić, postavio je pitanje  mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi pobačaja.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Domagoj Ivan Milošević, postavio je pitanje mr. sc. Mariji Pejčinović Burić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici vanjskih i europskih poslova u svezi predsjedavanja Odborom ministara Vijeća Europe i Vijećem Europske unije.
Odgovorila je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.

Zastupnik Nikola Grmoja, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi izgradnje sustava radi jačanja otpornosti na klimatske promjene i druge ugroze okoliša u skladu sa Strategijom nacionalne sigurnosti.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik je zatražio i pisani odgovor.

Zastupnik Silvano Hrelja,  postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi ugradnje liftova u zgrade.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske i najavio pismeno očitovanje od ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnik Franko Vidović, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi isplativosti odluke o nabavi borbenih zrakoplova F-16.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Marta Luc-Polanc, postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi zagađenja vode u Slavonskom Brodu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Ante Babić, postavio je pitanje mr. sc. Marku Paviću, ministru rada i mirovinskoga sustava što Vlada poduzima da bi se pozitivni gospodarski trendovi reflektirali na tržište rada.
Odgovorio je ministar rada i mirovinskoga sustava.

Zastupnik Branko Hrg, postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi sigurnosti prometa na području Križevaca i okolnih općina, odnosno cijele Koprivničko-križevačke županije.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić, postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi poticanja poduzetništva.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi kriterija pri kadroviranju.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Marko Vešligaj, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi programa ruralnog razvoj tj. o mjeri 7.4.1., te u svezi osiguranja sredstava za ruralno područje koje je pogođeno elementarnom nepogodom.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Ljubica Maksimčuk, postavila je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi zagađenja vode u Slavonskom Brodu.  
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.

Zastupnik Ivan Kirin, postavio je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi dostupnosti i kvalitete hrvatskog zdravstvenog sustava.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Ante Bačić, postavio je pitanje Damiru Krstičeviću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru obrane u svezi sustava domovinske sigurnosti.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane.

Zastupnik Marijan Kustić, postavio je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova u svezi ulaganja u policijsku infrastrukturu. 
Odgovorio je ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik dr. sc. Zlatko Hasanbegović, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi LNG terminala na Krku.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik je zatražio i pisani odgovor.

Zastupnik Gordan Maras, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi angažmana Texo Managementa u restrukturiranju Agrokora.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Darko Horvat, postavio je pitanje Tomislavu Tolušiću, ministru poljoprivrede u svezi mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja.
Odgovorio je ministar poljoprivrede.

Zastupnik Mladen Karlić, postavio je pitanje dr. sc. Goranu Mariću, ministru državne imovine u svezi aktiviranja zapuštene imovine u funkciji razvoja jedinica lokalne samouprave, odnosno aktiviranja njihovih projekata za koje nemaju prostor, zemljište ili objekte. 
Odgovorio je ministar državne imovine.

Zastupnica Sabina Glasovac, postavila je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi natječaja za izbor koncesionara u luci Gaženica.  
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture. 

Zastupnik Stjepan Kovač, postavio je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi aparata za mjerenje razine šećera u krvi, senzora Libre, te o Povjerenstvu za opća medicinsko-tehnička pomagala.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Stipo Šapina, postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi restrukturiranja u cestovnom sektoru.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture. 


IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBA ZASTUPNIKA


Dana 11. travnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Dana 12. travnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a. 

Dana 18. travnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Predrag Matić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. 

Dana 20. travnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić. 

Dana 19. travnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a. 

Dana 25. travnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u  ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, prof. dr. sc. Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te zastupnik Hrvoje Zekanović.  

Dana 26. travnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 2. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, te zastupnik Marin Škibola. 

Dana 3. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a. 

Dana 4. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a.

Dana 9. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Ivan Vilibor Sinčič u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku; Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, te zastupnik Hrvoje Zekanović.

Dana 11. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 16. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a. Tijekom iznošenja stajališta klubova zastupnika, zastupnik Arsen Bauk je najavio da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Dana 17. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e,  Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Željko  Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 18. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 23. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a,  Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, dr. sc.  Mirando Mrsić, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip  Borić u ime Klub zastupnika HDZ-a i Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a.

Dana 24. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a. 

Dana 25. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.

Dana 29. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Hrvoje Zekanović, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a i dr. sc. Tomislav Sokol  u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 30. svibnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. 

Dana 6. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: prof. dr. sc.  Željko Dodig u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, prof. dr. sc.  Ivan Lovrinović, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a i prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

Dana 7. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 8. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 13. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vlaho Orepić, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.

Dana 14. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a. 

Dana 19. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Ante Babić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 20. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 21. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 27. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a, HDSSB-a, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 28. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 29. lipnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 

Dana 2. srpnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Hrvoje Zekanović, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 3. srpnja 2018. godine stajalište kluba iznio je zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. 

Dana 4. srpnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 5. srpnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici:  Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 6. srpnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.

Dana 10. srpnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Vlaho Orepić.

Dana 11. srpnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a. 

Dana 12. srpnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a,  Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 13. srpnja 2018. godine stajalište svojih klubova iznosili su zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.


***

Dana 25. travnja 2018. godine, predsjedavajući, potpredsjednik Hrvatskoga sabora Božo Petrov, pozdravio je izaslanstvo Odbora za financije i državni proračun Republike Makedonije i  Državnog ureda za reviziju Republike Makedonije.

Dana 10. svibnja 2018. godine, predsjedavajući, potpredsjednik Hrvatskoga sabora dr. sc. Furio Radin, pozdravio je izaslanstvo Odbora za europske integracije ukrajinske Verhovne Rade koje boravi u radnom posjetu Hrvatskom saboru.

Dana 17. svibnja 2018. godine,  predsjedavajući, potpredsjednik Hrvatskoga sabora dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, pozdravio je potpredsjednika Stalnog odbora Nacionalnog kongresa Narodne Republike Kine Cao Jianminga s izaslanstvom.

Dana 30. svibnja 2018. godine, predsjedavajući, potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner, čestitao je zastupnicima i svim hrvatskim građanima Dan Hrvatskoga sabora.

Dana 20. lipnja 2018. godine predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković prigodnim je govorom podsjetio na Dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, te je Hrvatski sabor minutom šutnje odao počast žrtvama atentata počinjenog u beogradskoj Skupštini prije 90 godina, 20. lipnja 1928. godine - Stjepanu Radiću, Pavlu Radiću, Đuri Basaričeku, Ivanu Pernaru i Ivanu Granđi. 

Dana 27. lipnja 2018. godine predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković čestitao je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na plasmanu u osminu finala.

Dana 28. lipnja 2018. godine, predsjedavajući, potpredsjednik Hrvatskoga sabora dr. sc. Furio Radin, pozdravio je izaslanstvo Odbora za europske integracije Skupštine Crne Gore koje boravi u uzvratnom posjetu Hrvatskom saboru.

Dana 12. i 13. srpnja 2018. godine, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i potpredsjednik Hrvatskoga sabora dr. sc. Furio Radin čestitali su hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na plasmanu u finale Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.

***

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU


1.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

1.1.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA SONJE ČIKOTIĆ

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 11. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 11. travnja 2018.,  jednoglasno /87 "za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

O D L U K U

o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.

Dana 31. ožujka 2018. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Miroslava Šimića. Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, počinje obnašati zamjenica zastupnika Sonja Čikotić na dan kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

DAVANJE PRISEGE

Zastupnica  Sonja Čikotić dala je prisegu 11. travnja 2018 godine.

1.2.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DARKA HORVATA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI SUNČANE GLAVAK, ZAMJENICE ZASTUPNIKA 

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 25. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018.,  jednoglasno /87 "za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

O D L U K U

o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.

Dana 25. svibnja 2018. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Darka Horvata.

Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora počinje obnašati zamjenica zastupnika Sunčana Glavak na dan kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

DAVANJE PRISEGE

Zastupnica Sunčana Glavak dala je prisegu 25. svibnja 2018 godine.

1.3.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DAMIRA TOMIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 5. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018.,  jednoglasno / 98 "za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

O D L U K U

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Damira Tomića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Osatina grupe d.o.o. iz Semeljaca po tužbi koja je podnijeta dana 29. lipnja 2018. godine Općinskom sudu u Osijeku zbog kaznenog djela uvrede iz članka 147. stavka 1. i 2. i kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.

1.4.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DOMAGOJA HAJDUKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 5. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018.,  jednoglasno /100 "za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

O D L U K U

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Domagoja Hajdukovića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Osatina grupe d.o.o. iz Semeljaca po tužbi koja je podnijeta dana 29. lipnja 2018. godine Općinskom sudu u Osijeku zbog kaznenog djela uvrede iz članka 147. stavka 1. i 2. i kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.

1.5.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ŽELJKA LACKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 12. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018.,  /77 "za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

O D L U K U

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Željka Lackovića po zahtjevu supsidijarnog tužitelja Željka Matijevića iz Karlovca zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela trgovanja utjecajem iz članka 295. stavka 1. Kaznenog zakona. 
 
1.6.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV mr. sc. ORSATA MILJENIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 12. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018.,  /76 "za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

O D L U K U
 
 
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika mr. sc. Orsata Miljenića po zahtjevu supsidijarnog tužitelja Željka Matijevića iz Karlovca zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela trgovanja utjecajem iz članka 295. stavka 1. Kaznenog zakona.

2.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 318

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.  

Predstavnici predlagatelja mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno su obrazložili Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sanja Putica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, prof. dr. sc. Goran Dodig i Branimir Glavaš u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Boris Miletić u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Branko Bačić, Domagoj Hajduković, dr. sc. Mirando Mrsić, Hrvoje Zekanović, Gordan Maras, Sabina Glasovac, Dragana Jeckov, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Goran Aleksić, Peđa Grbin, prof. dr. sc. Vesna Pusić, Davor Ivo Stier, Grozdana Perić, Vlaho Orepić, Bojan Glavašević, Joško Klisović, Marko Sladoljev, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Saša Đujić, Branimir Glavaš, dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. sc. Miro Kovač, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Ante Babić, prof. dr. sc. Slaven Dobrović,  dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Arsen Bauk, mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Za repliku su se javili zastupnici:  Goran Aleksić, Hrvoje Zekanović, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Bojan Glavašević, Joško Klisović, Gordan Maras, Anka Mrak-Taritaš, Davor Bernardić, Miro Bulj, dr. sc. Ines Strenja-Linić, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Domagoj Hajduković, Sabina Glasovac, Grozdana Perić, Arsen Bauk, Branko Bačić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Ljubica Lukačić, Petar Škorić, dr. sc. Mirando Mrsić, Branimir Glavaš, Nikola Grmoja, Peđa Grbin, Vlaho Orepić, Dragana Jeckov, Ante Pranić, Damir Mateljan, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. sc. Miro Kovač, dr. sc. Marija Alfirev, prof. dr. sc. Vesna Pusić, Boris Milošević, Davor Ivo Stier, Marin Škibola, Saša Đujić, Marko Sladoljev i Ante Babić.  

Rasprava je zaključena 12. travnja 2018.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 4.  

Hrvatski sabor  je,  13. travnja  2018., većinom glasova /110 „za“, 30 „protiv“   2 „suzdržana“/ donio Zakon o  potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

3.     PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA dr. sc. MARTINI DALIĆ, POTPREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRICI GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 37 zastupnika u Hrvatskome saboru

Predlagatelji akta su 37 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.

Predstavnici predlagatelja zastupnici Nikola Grmoja i Goran Aleksić,  dodatno su obrazložili Prijedlog.

Predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković i potpredsjednica Vlade i ministrica za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt dr. sc. Martina Dalić, dodatno su obrazložili očitovanje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Ivan Vilibor Sinčić i Nikola Grmoja u ime predlagatelja, Tomislav Panenić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Robert Jankovics  u ime  Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Nikola Grmoja, Gordan Maras, Darko Horvat, Domagoj Hajduković, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Branko Bačić, Goran Aleksić, Josip Borić, Grozdana Perić, Ivica Mišić, Ivan Šuker, Ivan Pernar, Stjepan Čuraj, Ante Pranić  i      predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković.  

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Grmoja, Božo Petrov, Josip Borić, Branko Bačić, Ljubica Lukačić, Goran Aleksić, Ivan Pernar, Davor Bernardić, Gordan Maras, dr. sc. Branimir Bunjac, Miro Bulj, Tomislav Panenić, Ivica Mišić, Kažimir Varda, Stjepan Čuraj, Domagoj Hajduković, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Šuker, Željko Lenart, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Ivan Vilibor Sinčić, Grozdana Perić, Željko Lenart, Anka Mrak-Taritaš, Josip Đakić, Darko Horvat, Saša Đujić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Marko Sladoljev, Davor Ivo Stier, Tomislav Klarić, dr. sc. Miro Kovač, mr. sc. Orsat Miljenić, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Ante Pranić, Peđa Grbin, Tomislav Žagar, Arsen Bauk i Ivana Ninčević-Lesandrić. 

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a.

Rasprava je zaključena 12. travnja 2018.

Hrvatski sabor 13. travnja 2018., većinom glasova /71 „za“, 76 „protiv“/ nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja dr. sc. Martini Dalić, potpredsjednici Vlade i ministrici za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt u Vladi Republike Hrvatske.

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI ZA ZDRAVLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 212  - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik doc. dr. sc. Željko Jovanović, dodatno  je obrazložio Prijedlog.     

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a i doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime  predlagatelja.

Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin i doc. dr. sc. Željko Jovanović. 

Rasprava je zaključena 12. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13.  travnja 2018., većinom glasova /84 „za“, 51 „protiv“,  2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona  o zakladi za zdravlje.

5.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA i EUROPSKOG VIJEĆA (čl. 50.) ODRŽANIH U BRUXELLESU 22. I 23.OŽUJKA 2018.  - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

Podnositelj Izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković, uvodno je predstavio Izvješće o sastancima Europskog vijeća.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSS-a i HDSSB-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Branimir Bunjac i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj, dr. sc. Tomislav Sokol, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović,  dr. sc. Mirando Mrsić, Gordan Maras, Ivan Pernar i predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Željko Lovrinović, Bojan Glavašević, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Ivan Pernar, Joško Klisović, Tomislav Žagar, prof. dr. sc. Robert Podolnjak,  Marko Vešligaj, Mladen Madjer, dr. sc. Tomislav Sokol, dr. sc. Mirando Mrsić, Gordan Maras, Sabina Glasovac, Grozdana Perić, Ivan Vilibor Sinčić, Ljubica Lukačić i Anđelko Stričak.

Rasprava je zaključena 13. travnja 2018. 
 
Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., većinom glasova /84 „za“, 8 „protiv“,   40 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDS-HSLS-HDSSB-a, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika i Kluba zastupnika SDSS-a, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća (čl. 50.) održanih u Bruxellesu 22. i 23.ožujka 2018.   

6.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 170

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora dr. sc. Ines Strenja-Linić.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HHDSSB-a, Ana-Marija Petin u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Marija Alfirev, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja, Tomislav Žagar, dr. sc. Mirando Mrsić i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar, dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. sc. Marija Alfirev, Božica Makar, Silvano Hrelja, Ljubica Lukačić, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Marija Alfirev, doc. dr. sc. Željko Jovanović i Ivan Kirin. 

Rasprava je zaključena 18. travnja 2018.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 5.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 1., članak 3. i na članak 6.

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., većinom glasova /120 „za“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 263

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Za repliku se javio zastupnik Silvano Hrelja. 

Rasprava je zaključena 18. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., većinom glasova /115 „za“, 3 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

8.     a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Predstavnica predlagatelja Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložila prijedloge odluka.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Davor Miličević u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 

Rasprava je zaključena 18. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., većinom glasova /114 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odboru za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o razrješenju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka Ante Rajkovače.

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., većinom glasova /78 „za“, 30 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odboru za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o imenovanju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka Ante Rajkovače.
 
9.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

O aktima 9. i 10. provedena je objedinjena rasprava.

Podnositelj akata  je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske  na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu.

Raspravu su proveli:  Odbor za pravosuđe i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja Dinko Cvitan, glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, dodatno je obrazložio izvješća.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Peđa Grbin i mr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stevo Culej, dr. sc. Branimir Bunjac, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Goran Aleksić, Miro Bulj, Nenad Stazić i Dinko Cvitan, glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Za replike su se javili zastupnici: Željko Glasnović, Peđa Grbin, Ivan Vilibor Sinčić, dr. sc. Branimir Bunjac, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Ivan Pernar, Miro Bulj,  prof. dr. sc. Robert Podolnjak,  Nenad Stazić, Stevo Culej, Goran Aleksić, Tomislav Žagar, Josip Borić i Domagoj Hajduković.          

Rasprava je zaključena 18. travnja 2018. 

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, te najavio da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU 

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., većinom glasova /72 „za“, 9 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Godišnje izvješće o radu Državnog odvjetništva za 2015. godinu.


GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2016. GODINU 

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., većinom glasova /74 „za“, 16 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Godišnje izvješće o radu Državnog odvjetništva za 2016. godinu.

Predstavnik  predlagatelja se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova /107 „za“, 3 „protiv“/ donio zaključke Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: 

1.  Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da poveća sredstva za rad Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske u području intelektualnih usluga odnosno vještačenja te drugim potrebnim poslovima neophodnim za kvalitetan i pravovremen rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

2. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da predloži izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku u dijelu koji otvara prostor za produženje rokova trajanja sudskih procesa, a koji, bilo onima koji tuže, bilo onima koji su tuženi uskraćuju jedno od njihovih zakonskih prava, a to je presuda u što kraćem mogućem roku.

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU MEĐUNARODNE ZAKLADE EU-LAC, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 314

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za repliku se javio zastupnik Željko Glasnović.

Rasprava je zaključena 19. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., većinom glasova /107 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU-LAC, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I AUSTRALIJE, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 315

13.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU O ODNOSIMA I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I NOVOG ZELANDA, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 316

O aktima 12. i 13. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila konačne prijedloge zakone.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Božo Ljubić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. 

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Pusić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman i prof. dr. sc. Robert Podolnjak.

Rasprava je zaključena 19. travnja 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I AUSTRALIJE, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 315

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., jednoglasno /112 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU O ODNOSIMA I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I NOVOG ZELANDA, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 316

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., jednoglasno /111 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 257

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sanja Putica i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Rasprava je zaključena 19. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018., većinom glasova /99 „za“, 6 „protiv“, 7 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

15.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 125. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 93. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu.

Sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za pravosuđe dao je prethodno mišljenje o imenovanju Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.  

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa,  dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branimir Glavaš u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Goran Aleksić, Nenad Stazić, Peđa Grbin, Ivan Pernar, dr. sc. Tomislav Sokol, prof. dr. sc. Goran Dodig, Anka Mrak-Taritaš, Vlaho Orepić, Miro Bulj u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branimir Glavaš u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a. 

Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Stjepan Čuraj, Peđa Grbin, Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, dr. sc. Tomislav Sokol, Goran Aleksić, Branimir Glavaš, Nenad Stazić, Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Vlaho Orepić, Josip Đakić, Ivica Mišić, prof. dr. sc. Goran Dodig, Nikola Grmoja, Marko Sladoljev, Ante Pranić, Branko Bačić, 

Rasprava je zaključena 19. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 20. travnja 2018.,  većinom glasova /81 „za", 7 „protiv",  42 „suzdržana"/, sukladno prethodnom mišljenju Odbora za pravosuđe, donio Odluku o imenovanju Dražena Jelenića, Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske. 

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 317

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli:  Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede,  dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Tomislav Panenić.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Miro Bulj, Željko Lenart, Domagoj Hajduković, u završnoj raspravi Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Panenić, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Ante Pranić, Tomislav Žagar, Davor Vlaović, Željko Lenart, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Alen Prelec, Željko Glasnović, Dragana Jeckov, dr. sc. Josip Križanić, Domagoj Hajduković,  Krešo Beljak, Stjepan Čuraj, Domagoj Mikulić, Mario Habek, Ivan Vilibor Sinčić, Mladen Madjer, Ivan Pernar, Gordan Maras i dr. sc. Damir Tomić. 

Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 27. travnja 2018., većinom glasova /76 „za“, 39 „protiv“,  7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
 
17.      IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

17.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

17.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

17.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

17.4.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

17.5.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

17.6.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

17.7.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

O aktima od 17.1 do 17.7. provedena je objedinjena rasprava i glasovanje.
 
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio prijedloge odluka.

Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, 20. travnja 2018., /110  "za", 3 „protiv“/ donio sljedeće odluke:

ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora Hrvoje Zekanović.

Za članicu Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora bira se Dragica Roščić.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Ivan Pernar, na osobni zahtjev.

Za člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. Branimir Bunjac.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora Vlaho Orepić.

Za članicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. Ines Strenja-Linić.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora Ana Komparić Devčić.

Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. Marija Alfirev.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Hrvoje Zekanović.

Za članicu Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se Ljubica Maksimčuk.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Hrvoje Zekanović.

Za člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora bira se Pero Ćosić.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se članica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora Sonja Čikotić, na osobni zahtjev.

17.8.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA   
   
17.9.     PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA   
   
17.10.         PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA   
    
17.11.        PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA   
   
17.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA   
  
17.13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

17.14.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA   
  
17.15.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA   
    
17.16.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE   
  
17.17.     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE I ZAMJENIKA ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA I ZAMJENICE ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE  

O aktima od 17.8.  do 17.17.  provedena je objedinjena rasprava i glasovanje.
 
Potpredsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Silvano Hrelja dodatno je obrazložio prijedloge odluka.

Rasprava je zaključena  14. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, 14. lipnja 2018., jednoglasno/ 98 "za"/ donio sljedeće odluke:

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA   

Razrješuje se član Odbora za obranu Hrvatskoga sabora Vlaho Orepić.
    
Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora bira se Miro Bulj.
   
ODLUKA O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA      

Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora bira se Žarko Tušek. 

Dana 25. svibnja 2018. dužnost člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Darko Horvat, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKA O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA   

Za članove Odbora za turizam Hrvatskoga sabora biraju se Sonja Čikotić i 
Ante Pranić.

Dana 9. lipnja 2017. dužnost člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Mato Franković, zbog prestanka zastupničkog mandata.

Dana 1. listopada 2017. dužnost člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Ivan Klarin, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKA O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA   

Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora bira se
Božo Petrov.
        
Dana 31. ožujka 2018. dužnost člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Miroslav Šimić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.   

ODLUKA O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA   
 
Za člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora bira se Domagoj Mikulić.

Dana 25. svibnja 2018. dužnost člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Darko Horvat, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKA O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA   

Za članicu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora bira se Sonja Čikotić.

Dana 11. svibnja 2017. dužnost člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Maro Kristić, zbog prestanka zastupničkog mandata.

ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA   

Za potpredsjednicu Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora bira se
Sunčana Glavak.                

Dana 25. svibnja 2018. dužnost potpredsjednika Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Darko Horvat, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKA O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA   

Za člana Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora bira se prof. dr. sc. Robert Podolnjak.

Dana 31. ožujka 2018. dužnost člana Mandatno- imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Miroslav Šimić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE   

Razrješuje se član Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika Milorad Batinić.

Za člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika bira se Nikola Grmoja.

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANICE I ZAMJENIKA ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA I ZAMJENICE ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE  

Za članicu Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative imenuje se Sunčana Glavak.
 
Za zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative imenuje se Stjepan Čuraj.

Dana 25. svibnja 2018. dužnost člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative prestao je obnašati Darko Horvat, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

Dana 10. svibnja 2017. dužnost zamjenice člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative prestala je obnašati Ljubica Ambrušec, zbog prestanka zastupničkog mandata.

17.18.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

17.19.        PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

17.20.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DVA ČLANA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE

O aktima od 17.18. do 17.20.  provedena je objedinjena rasprava i glasovanje.
 
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio prijedloge odluka.

Rasprava je zaključena  29. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, 29. lipnja 2018., jednoglasno / 89 "za"/ donio sljedeće odluke:

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Stjepan Čuraj.
        
Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se Kažimir Varda.

ODLUKA O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora bira se Tomislav Žagar. 

Dana 5. prosinca 2017. dužnost člana Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Ivan Kovačić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKA O IMENOVANJU DVA ČLANA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE

Za članove Savjeta za robne zalihe iz reda uglednih stručnjaka iz područja gospodarstva imenuju se dr. sc. Slavko Perica i Mladen Šurbek.


17.21.        PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE   
    
17.22.        PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENICE GUVERNERA I TRI VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA GUVERNERA I TRI VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE

17.23.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA       
    
17.24.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA   

17.25.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA     

O aktima od 17.21. do 17.25.  provedena je objedinjena rasprava. 

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio prijedloge odluka.

Rasprava je zaključena 12. srpnja  2018.

Prije glasovanja o točci pod 17.21. stanku su zatražili zastupnici Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. 

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., /78 "za", 6 „protiv“, 19 „suzdržanih“/ donio 

ODLUKU O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE   

Za guvernera Hrvatske narodne banke imenuje se dr. sc. Boris Vujčić.

Dana 8. srpnja 2018. dužnost guvernera Hrvatske narodne banke prestao je obnašati dr. sc. Boris Vujčić, zbog prestanka mandata.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., /78 "za", 38 „protiv“/ donio 
    
ODLUKU O IMENOVANJU ZAMJENICE GUVERNERA I TRI VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA GUVERNERA I TRI VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE

Za zamjenicu guvernera Hrvatske narodne banke imenuje se dr. sc. Sandra Švaljek.
                      
Za viceguvernere Hrvatske narodne banke imenuju se: mr. sc. Slavko Tešija, dr. sc. Roman Šubić i mr. sc. Martina Drvar. 

Zamjenica guvernera i viceguverneri Hrvatske narodne banke imenuju se na dužnost s danom 18. srpnja 2018.

Zamjeniku guvernera Hrvatske narodne banke Relji Martiću i viceguvernerima Hrvatske narodne banke mr. sc. Tomislavu Presečanu, Damiru Odaku i mr. sc. Vedranu Šošiću, mandat prestaje s danom 17. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., /77 "za", 1 „suzdržan“/ donio 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA   
   
Razrješuje se članica Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora dr. sc. Romana Jerković.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., jednoglasno /77 "za"/ donio 
    
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA   

Razrješuje se član Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora dr. sc. Marko Vučetić.

Za člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora bira se dr.  sc. Robert Podolnjak.


Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., jednoglasno /77 "za"/ donio 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA   

Razrješuje se član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora 
dr. sc. Marko Vučetić.
        
Za člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora bira se
Marko Sladoljev.    

17.26.        PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

Rasprava je zaključena 13. srpnja  2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018.,  /77 "za", 1 „protiv“/ donio 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 

U Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora za članove se imenuju: dr. sc. Sanja Barić, dr. sc. Anita Blagojević, dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Frane Staničić i Vladimir Šeks.

18.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU, prvo čitanje. P.Z. br. 254 - predlagatelj: zastupnik prof. dr. sc. Robert Podolnjak

Predlagatelj akta je zastupnik prof. dr. sc. Robert Podolnjak.

Raspravu su proveli:  Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Vlada Republika Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagatelj akta, zastupnik prof. dr. sc. Robert Podolnjak, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mario Habek u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime predlagatelja, Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Josip Križanić, dr. sc. Tomislav Sokol, Damir Felak i doc. dr. sc. Vesna Bedeković.

Za replike su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, dr. sc. Damir Tomić, Mario Habek, Damir Felak, Domagoj Hajduković, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Anđelko Stričak, dr. sc. Tomislav Sokol i dr. sc. Josip Križanić.   

Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 27.  travnja 2018., većinom glasova /88 „za“, 4 „protiv“,  6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku.

19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 327

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja Oleg Butković,  ministar mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a,  Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Ivan Šuker, Ljubica Maksimčuk, Ljubica Lukačić, Gordan Maras, Alen Prelec, Ivan Pernar i Oleg Butković,  ministar mora, prometa i infrastrukture.

Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Anka Mrak-Taritaš, Alen Prelec, Tomislav Žagar, Nikola Grmoja, Branko Hrg, Ivan Kirin, Miro Bulj, Damir Mateljan, Petar Škorić, Ivan Šuker, Ljubica Maksimčuk, Arsen Bauk, Marko Vešligaj, Branko Bačić.                 

Rasprava je zaključena 25. travnja 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 4., na članak 7., na članak 11., na članak 87., amandmane Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu na članak 4., članak 5., članak 10., članak 12., članak 16., članak 26., članak 44. i amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 4., na članak 51. i na članak 100.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 47. i Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 51.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o amandmanima, amandmane su povukli Klub zastupnika SDP-a na članak 4. stavak 1. točka 16. i zastupnik Alen Prelec na članak 53.

Hrvatski sabor je, 27. travnja 2018., većinom glasova /102 „za“, 10 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

20.     a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja Oleg Butković,  ministar mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio prijedloge odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miro Bulj, Gordan Maras i Oleg Butković,  ministar mora, prometa i infrastrukture.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja,Tomislav Žagar, Miro Bulj i Gordan Maras. 

Rasprava je zaključena 25. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 27. travnja  2018., većinom glasova /90 „za“, 21 „suzdržan“/ donio Odluku o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. Dužnosti predsjednika Vijeća razriješen je dr. sc. Dražen Lučić, dužnosti zamjenika Vijeća razriješen je Domagoj Jurjević, te dužnosti članova Vijeća razriješeni su Zdravko Jukić, dr. sc. Nikola Popović i dr. sc. Marijan Bolarić.

Hrvatski sabor je, 27. travnja  2018., većinom glasova /78 „za“, 5 „protiv“, 21 „suzdržan“/ donio Odluku o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. Predsjednikom Vijeća imenovan je Tonko Obuljen, zamjenikom predsjednika Vijeća Darko Josipović, a za članove Vijeća imenovani su mr. sc. Mislav Hebel, Ante Milas i dr. sc. Nikola Popović. 
21.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 329 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za  informiranje, informatizaciju i medije. 

Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Andrija Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Gordan Maras i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Peđa Grbin i Miro Bulj.

Rasprava je zaključena 25. travnja 2018.

Hrvatski sabor je jednoglasno /109 „za“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 26.  /101„za“, 4 „protiv“/,  na članak 30. /82 „za“, 21 „protiv“/,  na članak 56.  /100 „za“,  2 „protiv“/ i na članak 57. /99 „za“, 2 „protiv“/.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 8,. na članak 10. /u izmijenjenom obliku/, na članak 18. i Kluba zastupnika HNS-a kojim se iznad članka 20. dodaje podnaslov „Obrada genetskih podataka“.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić na članak 1. i na članak 47., amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 7. i na članak 9., amandman Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 7. i amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 7. i na članak 47.

Klub zastupnika SDP-a je povukao amandmane na naslov iznad članka 8. i na članak 8., na naslov iznad članka 9. i na članak 9., članak 10., članak 11., članak 12., članak 13., članak 36., članak 50., članak 53. i na članak 54., Klub zastupnika HNS-a povukao je amandmane kojim se dodaje podnaslov iza članka 24. i novi članak 25., te iza članka 33. dodaje se podnaslov, a iza podnaslova novi članak 35. i Odbor za zakonodavstvo povukao je amandmane na članak 32., članak 40. i na članak 47. 

Hrvatski sabor je, 27. travnja 2018., većinom glasova /78 „za“, 6 „protiv“, 28 „suzdržanih“/ donio Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OVRŠNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. 
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Peđa Grbin, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona.     

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, obrazložio je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Peđa Grbin i Arsen Bauk u ime predlagatelja,  Hrvoje Runtić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Pernar, Nikola Grmoja, Goran Aleksić, dr. sc. Branimir Bunjac, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš i mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
 
Za replike su se javili zastupnici: Goran Aleksić, Peđa Grbin, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Branimir Bunjac, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Ivan Pernar, Peđa Grbin, Božica Makar i Grozdana Perić.   
    
Tijekom rasprave predlagatelj je prihvatio amandman zastupnika Gorana Aleksića na članak 1.

Rasprava je zaključena 25. travnja 2018. 

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Gorana Aleksića na članak 1.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Hrvatski sabor, 27. travnja 2018., većinom glasova / 17 "za,  72 „protiv“/,  nije donio Zakon o dopuni Ovršnog zakona.

23.    PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 319

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nina Obuljen Koržinek,  ministrica kulture, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, doc. dr. sc. Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Stevo Culej i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture.

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Ivan Kirin, Gordan Maras, Nenad Stazić i Željko Glasnović. 

Rasprava je zaključena 26. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 27. travnja 2018., većinom glasova /99 „za“, 3 „protiv“,  6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o audiovizualnim djelatnostima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

 24.    PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 321 –

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.

Za replike su se javili zastupnici: Marin Škibola, Željko Glasnović, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Miro Bulj i Grozdana Perić. 

Rasprava je zaključena 26. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 27. travnja  2018., većinom glasova /101 „za“, 5 „protiv“,  7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o tržištu kapitala.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

25.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2016. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 17. Zakona o državnim potporama.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio Godišnje izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj, Branka Juričev-Martinčev, dr. sc. Josip Križanić, Tomislav Panenić i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Grmoja, Tomislav Žagar, Silvano Hrelja, Tomislav Panenić, Ante Pranić, Branka Juričev-Martinčev, Davor Vlaović i dr. sc. Josip Križanić. 

Rasprava je zaključena 26. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 27. travnja  2018., većinom glasova /102 „za“, 3 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Godišnje izvješće o državnim potporama za 2016. godinu.

26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić

Predlagatelj akta je zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i  Odbor za rad, mirovinsku sustav i socijalno partnerstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagatelj, zastupnik  dr. sc. Mirando Mrsić, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona.     

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Silvano Hrelja,  dr. sc. Mirando Mrsić i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Za repliku su se javili zastupnici: Silvano Hrelja, dr. sc. Mirando Mrsić, Davor Vlaović, Miro Bulj i Grozdana Perić.

Rasprava je zaključena 26. travnja 2018.

Predlagatelj Konačnog prijedloga zakona i predstavnica Vlade Republike Hrvatske nisu prihvatili amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 16., te Klub nije tražio glasovanje o predloženom amandmanu.

Hrvatski sabor, 27. travnja 2018., /prema elektroničkom glasovanju:16 glasova „za“, 77 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ nije donio Zakon o dopuni Zakona o doprinosima.

27.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 312

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Juro Martinović,  državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Bačić, dr. sc. Marija Alfirev i Juro Martinović,  državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Željko Glasnović i Miro Bulj. 

Rasprava je zaključena 27. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 27. travnja 2018., većinom glasova /111 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o probaciji.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 304 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik  prof. dr. sc. Robert Podolnjak, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.     
    
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dragica Roščić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja i Miro Bulj u ime predlagatelja, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj i dr. sc. Branimir Bunjac.  
 
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Marko Sladoljev, Miro Bulj, Tomislav Panenić, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Ante Bačić, Dragica Roščić, Milorad Batinić, Ivan Kirin, Ivan Vilibor Sinčić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Božica Makar i dr. sc. Branimir Bunjac. 

Rasprava je zaključena 27. travnja 2018.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., većinom glasova /74 "za, 34 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU, drugo čitanje, P.Z. br. 271

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z. br. 272

31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU, drugo čitanje, P.Z. br. 273

32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA, drugo čitanje, P.Z. br. 274

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA, drugo čitanje, P.Z. br. 275

O aktima od 29. do 33. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja doc. dr. sc. Matko Glunčić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložio konačne prijedloge zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a i doc. dr. sc. Matko Glunčić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Za repliku se javio zastupnik dr. sc. Tomislav Sokol.   

Rasprava je zaključena 2. svibnja 2018.    
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU, drugo čitanje, P.Z. br. 271

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018. /76 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o patentu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z. br. 272

Prije glasovanja o ovoj točci stanku je zatražio zastupnik Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., jednoglasno /76 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o žigu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU, drugo čitanje, P.Z. br. 273

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., jednoglasno /76 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA, drugo čitanje, P.Z. br. 274

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., jednoglasno /76 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA, drugo čitanje, P.Z. br. 275

Hrvatski sabor je, 10. svibnja  2018., jednoglasno /76 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E.br. 242

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Josip Đakić, Ljubica Maksimčuk, Miro Bulj, Gordan Maras i Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Branko Bačić, Josip Đakić, Anđelko Stričak, dr. sc. Josip Križanić, Ante Babić, Ljubica Maksimčuk, Gordan Maras, Miro Bulj i Pero Ćosić. 

Rasprava je zaključena 2. svibnja 2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika HSS-a na članak 5. i članak 7. 

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., jednoglasno /76 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 214

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Horvat u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić, Miro Bulj, Darko Horvat, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Darko Horvat u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Vlaović, Miro Bulj, Branko Bačić, Nikola Grmoja, Darko Horvat i Ivan Šuker. 

Rasprava je zaključena 2. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., jednoglasno /76 „za“/ donio Zakon o prestanku važenja Zakona o centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 221 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora dr. sc. Ines Strenja-Linić.

Predstavnik predlagatelja zastupnik Siniša Varga, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona.     

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  obrazložila je mišljenje Vlade.
 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  
 
Za repliku se javila zastupnica dr. sc. Marija Alfirev. 

Rasprava je zaključena 2. svibnja 2018.

Hrvatski sabor, 10. svibnja 2018., većinom glasova /43 "za, 72 „protiv“/  nije donio Zakon o korištenju psa pomagača i terapijskog psa. 

37.     PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici:  dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Hrvoje Zekanović, Anka Mrak-Taritaš, Anđelko Stričak i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: mr. sc. Boris Lalovac, Gordan Maras, Hrvoje Zekanović,  Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Tomislav Sokol,  Miro Bulj, Ivan Kirin, Stjepan Čuraj i dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović.

Rasprava je zaključena 3. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., jednoglasno /76 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

38.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 328

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sanja Putica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Tomislav Sokol, u završnoj raspravi Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, dr. sc. Tomislav Sokol, Ranko Ostojić, Anđelko Stričak, Anka Mrak-Taritaš i Ante Babić. 

Rasprava je zaključena 3. svibnja 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 7., članak 9. članak 24. i na članak 41.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., većinom glasova /76 „za“, 1 „protiv“, 14   „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

39.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 294 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a,  dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a.

Za repliku se javio zastupnik Željko Glasnović.  

Rasprava je zaključena 3. svibnja 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 11. 

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., jednoglasno /76 „za“/ donio Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

40.     IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositelja Ivan Klešić, glavni državni revizor, dodatno je obrazložio Izvješće.
    
U ime Odbora za financije i državni proračun izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Grozdana Perić.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Šuker  u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Josip Borić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Klešić, glavni državni revizor.

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Milorad Batinić, Davor Vlaović, Anka Mrak-Taritaš, Branko Bačić, Ante Bačić, Josip Borić, Grozdana Perić, Željko Glasnović i Ivica Mišić.  

Rasprava je zaključena 3. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja  2018., većinom glasova /99„za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017.

41.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun

Predlagatelj akta je Odbor za financije i državni proračun sukladno točki II. stavku 3. u vezi s točkom III. stavku 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Gordan Maras, Branko Bačić, Ivan Šuker,  Grozdana Perić, Stjepan Čuraj i u završnoj raspravi Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.  

Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Grozdana Perić, Nikola Grmoja, Ivica Mišić, Ivan Šuker, Damir Felak, Branko Bačić, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Milorad Pupovac,  Željko Lenart, Ivan Vilibor Sinčić, Tomislav Panenić, Stjepan Čuraj i Božo Petrov. 
     
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a. 

Rasprava je zaključena 4. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018.,  većinom glasova /91„za“, 2 „protiv““/ donio Odluku o razrješenju člana i imenovanju člana Povjerenstva za fiskalnu politiku, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. Dužnosti člana Povjerenstva razriješen je dr. sc. Ante Žigman, a članom Povjerenstva imenovan je dr. sc. Maroje Lang.

42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 303  - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar

Predlagatelj akta je zastupnik Ivan Pernar.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i  Odbor za pravosuđe.
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagatelj zastupnik Ivan Pernar dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    
    
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Goran Aleksić.  
     
Za replike su se javili zastupnici: Mario Habek, Ivan Pernar, Željko Glasnović, Domagoj Hajduković,  Branimir Glavaš i Goran Aleksić. 

Rasprava je zaključena 4. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., većinom glasova / 75 "za,  5 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sudovima.

43.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 330    

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Predstavnica predlagatelja mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj, Žejko Raguž, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ante Babić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Stevo Culej,  u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: Domagoj Hajduković, Miro Bulj, Mladen Madjer, Željko Glasnović, Željko Raguž, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Božo Ljubić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ante Babić, Tomislav Lipošćak, Silvano Hrelja, Tomislav Panenić, Ivan Šuker, Ivica Mišić, Stevo Culej, Alen Prelec i Tomislav Panenić.      

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja  u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Gordan Maras u ime Kluba  zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 9. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., većinom glasova /79 „za“, 2 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskoj matici iseljenika.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

44.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2017. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o obrani.

Raspravu je proveo  Odbor za obranu. 

Predstavnik podnositelja Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane, dodatno je obrazložio Godišnje izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Ante Babić, Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane, te Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane.

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ivan Vilibor Sinčić, Ante Babić, dr. sc. Josip Križanić, Ljubica Maksimčuk, Tomislav Žagar i Marija Jelkovac.  

Rasprava je zaključena 9. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja  2018., većinom glasova / 78„za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za obranu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

 
Prihvaća se Izvješće o obrani za 2017. godinu.    

45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 311 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Peđa Grbin, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.     

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa,  obrazložio je mišljenje Vlade.
     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Peđa Grbin u ime predlagatelja, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
 
Za replike su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Peđa Grbin, mr. sc. Orsat Miljenić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, Davor Vlaović, Arsen Bauk i dr. sc. Ines Strenja-Linić.   

Rasprava je zaključena 9. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., većinom glasova / 73 "za,  34 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima.

46.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 310  -  predlagatelji: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Predlagatelji akta su Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnice predlagatelja, zastupnice Anka Mrak-Taritaš i dr. sc. Ines Strenja-Linić, dodatno  su obrazložile Prijedlog zakona.     
    
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker i Anka Mrak-Taritaš u ime predlagatelja.  
 
Za replike su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Anka Mrak-Taritaš, Goran Beus Richembergh i Ivan Šuker. 

Rasprava je zaključena 9. svibnja 2018.

 Hrvatski sabor je, 10. svibnja 2018., većinom glasova /72  "za,  38 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

47.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Podnositeljica akta je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom.

Raspravu su proveli: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak dodatno je obrazložila Izvješće.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora dr. sc. Ines Strenja-Linić, a u ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Gordan Maras.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Silvano Hrelja u Ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivan Ćelić, Silvano Hrelja, dr. sc. Marija Alfirev, Ante Babić, Tomislav Žagar, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Ljubica Lukačič, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak i Mira Pekeč Knežević u ime podnositelja, te Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Babić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Marko Sladoljev, Ivan Vilibor Sinčić,  dr. sc. Marija Alfirev, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Gordan Maras, Ivan Ćelić, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Panenić, Anđelko Stričak, Ljubica Lukačić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Sabina Glasovac, Silvano Hrelja, dr. sc. Mirando Mrsić, Marko Vešligaj, Tomislav Žagar, Ivan Ćelić, Sonja Čikotić, Nikola Grmoja i Ivana Ninčević-Lesandrić. 

Rasprava je zaključena 10. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., jednoglasno /79 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

 
Prihvaća se Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2017. godinu. 

48.    IZVJEŠĆE O RADU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA FINANCIJSKIM I DRUGIM RESURSIMA IMUNOLOŠKOG ZAVODA - podnositelj: Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

Podnositelj akta je Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda  na temelju članka 12. Zakona o istražnim povjerenstvima.

Predstavnik podnositelja zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Istražnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kažimir Varda u ime Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika,  Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, Silvano Hrelja, dr. sc. Mirando Mrsić, Grozdana Perić, Siniša Varga, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Vilibor Sinčić u ime podnositelja.

Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Panenić, Ivan Vilibor Sinčić, Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, dr. sc. Mirando Mrsić, Siniša Varga, Silvano Hrelja i Grozdana Perić.  

Rasprava je zaključena 10. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova /117 „za“, „1 „suzdržan“/ prihvatio Izvješće o radu Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda.

49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 210 -  predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.   
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.     
    
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac i Ivan Vilibor Sinčić u ime predlagatelja, Siniša Varga u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, u pojedinačnoj raspravi dr. sc. Branimir Bunjac, Tomislav Saucha i u završnoj raspravi Ivan Vilibor SInčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
 
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, dr. sc. Branimir Bunjac, Tomislav Saucha i Ivan Vilibor Sinčić.

Rasprava je zaključena  10. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je,  18. svibnja 2018., većinom glasova / 72 "za“,  2 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

50.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 3. ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU ("Narodne novine", br. 79/09. i 114/11.) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;

Predlagatelj akta je Odbor za zakonodavstvo.

Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Predstavnica predlagatelja Marija Jelkovac, predsjednica Odbora za zakonodavstvo, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Babić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Mirando Mrsić, Silvano Hrelja, Hrvoje Zekanović, Gordan Maras, u završnoj raspravi Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Za repliku su se javili zastupnici: Peđa Grbin, dr. sc. Mirando Mrsić, Tomislav Žagar, Davor Vlaović, Silvano Hrelja, Željko Lenart, Željko Glasnović, Hrvoje Zekanović, Gordan Maras i doc. dr. sc. Željko Jovanović.
 
Rasprava je zaključena 11. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018. većinom glasova /77 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 3. Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

51.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (''NARODNE NOVINE'', BR. 116/99., 109/00. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 53/03., 167/03. – ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA, 44/06. – ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, 19/07., 20/09. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 145/10., 24/11. – ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, 93/11. – ODLUKA USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I 120/11. – PROČIŠĆENI TEKST, 19/15., 104/15. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo

Predlagatelj akta je Odbor za zakonodavstvo.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Robert Podolnjak i u završnoj raspravi Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Za repliku su se javili zastupnici: Željko Glasnović i prof. dr. sc. Robert Podolnjak. 

Rasprava je zaključena 11. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja  2018. većinom glasova /77 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (''Narodne novine'', br. 116/99., 109/00. – vjerodostojno tumačenje, 53/03., 167/03. – Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja, 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07., 20/09. – vjerodostojno tumačenje, 145/10., 24/11. – Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11. – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske i 120/11. – pročišćeni tekst, 19/15., 104/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

52.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 326 - predlagatelji: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a

Predlagatelji akta su Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik  Goran Aleksić, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.     

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Runtić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Goran Aleksić u ime predlagatelja, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a i Anka Mrak-Taritaš. 
 
Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Goran Aleksić, Anka Mrak-Taritaš i Domagoj Hajduković. 

Rasprava je zaključena 11. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova / 73 "za“, 5 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznim odnosima.

53.     IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu 

54.     IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

    O aktima 53. i 54. provedena je objedinjena rasprava. 

Podnositeljica akata je pravobraniteljica za djecu na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za djecu (za Izvješće za 2016. godinu), te na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravobranitelju za djecu (za Izvješće za 2017. godinu).

Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Podnositeljica Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu dodatno je obrazložila izvješća.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branka Juričev-Martinčev, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Tomislav Žagar, doc. dr. sc. Marko Vučetić, prof. dr. sc. Romana Jerković, Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu i Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Tomislav Žagar, doc. dr. sc. Željko Jovanović,  doc. dr. sc. Marko Vučetić, Sonja Čikotić, Miro Bulj, Željko Glasnović, dr. sc. Marija Alfirev, Ivica Mišić, Stevo Culej, Domagoj Hajduković, prof. dr. sc. Romana Jerković i Ante Babić.  

Rasprava je zaključena 16. svibnja 2018.

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu 

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova /76 „za“, 3„protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2016. godinu.

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 3 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prima se na znanje Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2017. godinu.  

55.    POSLOVNIK PRAVOBRANITELJA ZA DJECU – potvrđivanje - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

Podnositeljica akta je pravobraniteljica za djecu na temelju članka 27. stavka .1 Zakona o pravobranitelju za djecu.

Raspravu su proveli: Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za zakonodavstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Podnositeljica Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu dodatno je obrazložila Poslovnik.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi je sudjelovala zastupnica Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i     Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Za repliku se javio zastupnik Domagoj Hajduković. 

Tijekom rasprave podnositeljica je prihvatila primjedbe Vlade Republike Hrvatske te postaju sastavni dio Poslovnika.

Rasprava je zaključena 16. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio Odluku o potvrđivanju Poslovnika o radu pravobranitelja za djecu.

56.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU - predlagateljica: pravobraniteljica za djecu

Predlagateljica akta je pravobraniteljica za djecu na temelju članka 5. stavka 2. i članka 28. stavka 2. Zakona o pravobranitelju za djecu.

Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predlagateljica Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.

U raspravi je sudjelovala zastupnica Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 

Rasprava je zaključena 16. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 2 „suzdržana“/, donio Odluku o izboru mr. sc. Marije Gabelica Šupljika i Ivane Buljan Ajelić za zamjenice pravobraniteljice za djecu. 
Dana 18. svibnja 2018. godine, zamjenice pravobraniteljice za djecu mr. sc. Marija Gabelica Šupljika i Ivana Buljan Ajelić, dale su prisegu pred Hrvatskim saborom.

57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU
SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 290 -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
    
Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a. 

Raspravu su proveli: Odbor za pravosuđe, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo. 
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik  Peđa Grbin, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona.     

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, obrazložio je mišljenje Vlade.
 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Arsen Bauk u ime predlagatelja, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Milorad Batinić i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Branko Bačić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Šuker, Josip Borić, Stjepan Čuraj, Saša Đujić, Domagoj Hajduković i doc. dr. sc. Željko Jovanović, te Peđa Grbin i Arsen Bauk u ime predlagatelja.  
 
 Za replike su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Peđa Grbin, Gordan Maras, Branko Hrg, dr. sc. Branimir Bunjac, Branko Bačić, prof. dr. sc. Robert Podolnjak. Arsen Bauk, Domagoj Hajduković,  Stjepan Čuraj, Milorad Batinić, Josip Borić, Tomislav Panenić, Tomislav Klarić, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Anka Mrak-Taritaš, Alen Prelec, Željko Lenart, Davor Vlaović, Saša Đujić, Sabina Glasovac, Ivica Mišić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović,  Predrag Matić, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Šuker, Marija Jelkovac, Grozdana Perić i Stjepan Čuraj. 

Rasprava je zaključena 16. svibnja 2018.

Hrvatski sabor, većinom glasova /44 „za“, 76 „protiv“, 1 „suzdržan“/  nije prihvatio da se raspravlja o amandmanu Kluba zastupnika SDP-a  koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a. 

Hrvatski sabor, 18. svibnja 2018., većinom glasova /12 "za, 74 „protiv“, 1 „suzdržan“/, nije donio Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

58.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM VJEROVNICIMA, ULOGE REGULATORA NA TRŽIŠTIMA VEZANO ZA AGROKOROVE POSLOVNE AKTIVNOSTI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA AGROKORU ODNOSNO PRIJEDLOGA MOGUĆIH RJEŠENJA ZA SITUACIJU U KOJOJ SE AGROKOR NAŠAO - predlagatelji: 36 zastupnika u Hrvatskome saboru

Dana 10. svibnja 2018. godine, na početku sjednice, prije utvrđivanja dopune dnevnoga reda, stanku su u svezi ove točke zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

Dana 16. svibnja 2018. godine, prije početka rasprave po utvrđenom redoslijedu, stanku su u svezi ove točke zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a.

Predlagatelji akta su 36 zastupnika u Hrvatskome saboru na temelju članaka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima. 

Predstavnik predlagatelja zastupnik Nikola Grmoja, dodatno  je obrazložio Prijedlog odluke.    

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Nikola Grmoja i Tomislav Panenić u ime predlagatelja.
 
Za replike su se javili zastupnici: Saša Đujić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Nikola Grmoja, Ivan Vilibor Sinčić, Josip Borić, Marko Sladoljev, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, Tomislav Panenić, Stjepan Čuraj, Branko Bačić, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Božo Petrov i Anka Mrak-Taritaš. 

Rasprava je zaključena 16. svibnja 2018.

Hrvatski sabor, 18. svibnja 2018., većinom glasova /15 „za“, 77 „protiv“/, nije donio Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao.

59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 256

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.  

Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS- i RI-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Miro Bulj, Marija Jelkovac, Tomislav Klarić, Ivan Šipić, Josip Borić, Dragica Roščić, Marko Vešligaj, Saša Đujić, Ante Babić, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Ante Pranić, Davor Vlaović i dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine.

Za repliku su se javili zastupnici:  Željko Glasnović, Tomislav Žagar, Ante Pranić, mr. sc. Boris Lalovac, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Marko Vešligaj, Alen Prelec, Ivan Kirin, Stevo Culej, Tulio Demetlika, Giovanni Sponza, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Davor Vlaović, mr. sc. Boris Lalovac, Petar Škorić, Marija Jelkovac, Arsen Bauk, Ivan Šipić, Miro Bulj, dr. sc. Tomislav Sokol, Ante Babić, Željko Lenart, Domagoj Hajduković, Mladen Madjer, Saša Đujić, Branko Bačić, Ivica Mišić i Tomislav Klarić.  

Rasprava je zaključena 17. svibnja  2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 3., članak 12., članak 41.,  članak 44. i na članak 46.; amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 3., na članak 18., članak 26. i na članak 74.; amandmane Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a na članak 8. i na članak 70. /u izmijenjenom obliku/, amandmane Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 8., na članak 55.; amandmane Kluba zastupnika HNS-a na članak 28., članak 71. /u izmijenjenom obliku/ i amandman zastupnika Veljka Kajtazija na članak 45./u izmijenjenom obliku/.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a na članak 5., članak 38., članak 43., članak 46., članak 49., članak 56.; amandmane zastupnika Mire Bulja na članak 5., članak 29., članak 37. i na članak 52., a za amandman na članak 37. zastupnik nije tražio glasovanje, te amandmane zastupnika Ante Pranića na članak 5. i na članak 41.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /83 „za“, 15 „protiv“, 26 „suzdržanih“/ donio Zakon o upravljanju državnom imovinom,  u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O EUROPSKOM PARTNERSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 235

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za vanjsku politiku i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. 

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Miro Kovač, dr. sc. Tomislav Sokol,  Domagoj Hajduković, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Joško Klisović i mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Tomislav Sokol, Joško Klisović, Ivica Mišić, dr. sc. Miro Kovač, Domagoj Hajduković, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Hrvoje Zekanović, Ljubica Maksimčuk, Ivica Mišić i Davor Ivo Stier. 

Rasprava je zaključena 17. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., jednoglasno /79 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ
RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika
Živog zida i SNAGA-e

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
    
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Sanja Putica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i dr. sc. Branimir Bunjac u ime predlagatelja.

 Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Vilibor Sinčić, Sanja Putica, Anđelko Stričak, Veljko Kajtazi i Ante Pranić. 

Rasprava je zaključena  17. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova / 77 "za“, 1  „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

62.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O
PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 323 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.     
    
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a i Ivan Vilibor Sinčić u ime predlagatelja.
 
 Za replike su se javili zastupnici: Domagoj Hajduković, Ivan Vilibor Sinčić i dr. sc. Branimir Bunjac.  

Rasprava je zaključena  17. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova /77 "za“,  1 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o privremenom uzdržavanju.

63.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 309 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.  
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnica predlagatelja, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, dodatno  je obrazložila Prijedlog zakona.     

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, obrazložila je mišljenje Vlade.
     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i Anka Mrak-Taritaš u ime predlagatelja. 
 
Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Anka Mrak-Taritaš, Žarko Tušek i Domagoj Hajduković. 

Rasprava je zaključena  17. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., jednoglasno / 77"za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu.

64.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH
ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

Predlagatelj akta je zastupnik Miro Bulj.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagatelj, zastupnik Miro Bulj, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.     

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske prim. Željko Plazonić, dr.med., državni tajnik u   Ministarstvu zdravstva, obrazložio je mišljenje Vlade.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. 
     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime predlagatelja, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Goran Aleksić i prim. Željko Plazonić, dr.med., državni tajnik u   Ministarstvu zdravstva.

Za replike su se javili zastupnici:  dr. sc. Josip Križanić, Miro Bulj, Ivan Pernar, Marko Sladoljev, Predrag Matić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Tomislav Žagar, Ante Pranić, Ivan Kirin, Anđelko Stričak, dr. sc. Branimir Bunjac, Stevo Culej, Željko Lenart, Hrvoje Zekanović, Ivan Ćelić, Mladen Madjer, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Domagoj Hajduković, Goran Aleksić i Alen Prelec. 

Rasprava je zaključena 18. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /77  "za“, 39  „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o zabrani genetski modificiranih organizama.


O aktima od 65. do 67. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

65.      IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE OD OŽUJKA 2015. DO PROSINCA 2016.  GODINE - podnositelj: Vijeće za vodne usluge

Podnositelj akta je Vijeće za vodne usluge na temelju članka 219. stavka 2. Zakona o vodama.

Raspravu je proveo Odbor za poljoprivredu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova /77 "za, 3 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge od ožujka 2015. do prosinca 2016. godine.

66.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova /76  "za“,  3 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu.

67.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija

Podnositeljica akta je Financijska agencija na temelju članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 18. svibnja 2018., većinom glasova /76 "za,  3 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće Financijske agencije za 2016. godinu.

68.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2017. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 7. stavka 10. Zakona o protuminskom djelovanju.

Raspravu su proveli: Odbor za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj, Tomislav Lipošćak, Anđelko Stričak, Josip Đakić i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Šuker, Damir Felak, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Kirin, Tomislav Lipošćak, Branka Juričev-Martinčev i Josip Đakić. 

Rasprava je zaključena 23. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 45 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu.

69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 279

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Predstavnik predlagatelja Danijel Meštrić, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i  Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. 

Rasprava je zaključena 23. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /121 „za“, 1 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

70.    IZVJEŠĆE O PRIKUPLJENIM POPISIMA ARHIVSKOG GRADIVA IZ ČLANKA 21. A STAVKA 1. ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku,  Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Stevo Culej i dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture.

Za replike su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Ivan Kirin i Stevo Culej.

Rasprava je zaključena 23. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /107 „za“, 17 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće o prikupljenim popisima arhivskog gradiva iz članka 21. a stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.

71.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 335

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli:  Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

Rasprava je zaključena  23. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /123 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Zakladi vojne solidarnosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 333

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo  i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.  

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Darko Horvat u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Saša Đujić, Ivan  Pernar, Mihael Zmajlović, Goran Aleksić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Nenad Stazić, prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. sc. Mirando Mrsić, Branko Bačić, Stjepan Čuraj, Joško Klisović, dr. sc. Ines Strenja-Linić,  doc. dr. sc. Željko Jovanović u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Marin Škibola, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Alen Prelec, Arsen Bauk,  prof. dr. sc. Romana Jerković, Vlaho Orepić, Damir Mateljan, Domagoj Hajduković, Ivan Pernar, Ranko Ostojić, Predrag Matić, Goran Aleksić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Vilibor Sinčić, dr. sc. Marija Alfirev, Davor Bernardić, Kažimir Varda, Stjepan Čuraj, Mihael Zmajlović, Ivan Kirin, Joško Klisović, Nenad Stazić, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Željko Lenart, Saša Đujić, Tomislav Žagar, Miro Bulj, dr. sc. Mirando Mrsić, Branko Bačić, Tomislav Klarić, Josip Borić, Davor Vlaović, Ivan Šuker i Silvano Hrelja.     

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Rasprava je zaključena 24. svibnja 2018.

Amandmane su podnijeli: Klub zastupnika SDP-a, zastupnik Domagoj Hajduković, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e te Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 8. lipnja 2018. godine, prije izjašnjavanja o amandmanima, stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Stanku su tijekom izjašnjavanja o amandmanima zatražili i zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, te predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a, zastupnika Domagoja Hajdukovića, Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e te Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

Klub zastupnika SDP-a povukao je amandmane pod rednim brojevima 79. i 107. u pregledu amandmana. 

Povredu Poslovnika Hrvatskoga sabora zatražili su zastupnici:  Ivan Šuker, Branko Bačić i Marija Jelkovac.  

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova /44 „za“, 77 „protiv“/ nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika SDP-a.

Tijekom glasovanja o amandmanima stanku je zatražio zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 25 „protiv“/ donio Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 258

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Mladen Madjer i Davor Vlaović. 

Rasprava je zaključena 24. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /112 „za“, 4 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ donio Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E.  br. 336     

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovala zastupnica Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 24. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /121 „za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. 

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

75.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: zastupnik  dr. sc. Mirando Mrsić

Predlagatelj akta je zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagatelj, zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona.     

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, obrazložila je mišljenje Vlade.
 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Silvano Hrelja, dr. sc. Mirando Mrsić u ime predlagatelja i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.
 
Za replike su se javili zastupnici: Marija Jelkovac, dr. sc. Mirando Mrsić i Arsen Bauk. 

Rasprava je zaključena 24. svibnja 2018.

Hrvatski sabor, 25. svibnja 2018., većinom glasova / 46 "za“,  77 „protiv“/, nije donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

76.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU,  prvo čitanje, P.Z. br. 338

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ante Babić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja, dr. sc. Mirando Mrsić, Tomislav Lipošćak, Nenad Stazić, dr. sc. Tomislav Sokol, Branka Juričev-Martinčev i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Za replike su se javili zastupnici: Saša Đujić, dr. sc. Marija Alfirev, Ivan Ćelić, Ivica Mišić, Ivan Kirin, dr. sc. Mirando Mrsić, Silvano Hrelja, Tomislav Lipošćak, dr. sc. Tomislav Sokol, Davor Vlaović, Nenad Stazić i Stevo Culej. 

Rasprava je zaključena 25. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /80 „za“, 7 „protiv“,  37 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    
77.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA TOMISLAVU TOLUŠIĆU, MINISTRU POLJOPRIVREDE, I ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Predlagatelj je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno članku 119. stavku 10. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.

Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 8 „protiv“/ iskazao povjerenje  Tomislavu Tolušiću, ministru poljoprivrede, i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

78.    PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DARKU HORVATU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Predlagatelj je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno članku 119. stavku 10. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Hrvatski sabor je, 25. svibnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 11 „protiv“/ iskazao povjerenje  Darku Horvatu za obavljanje dužnosti ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta.

    DAVANJE PRISEGE
    
Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta dao je prisegu 25. svibnja 2018. godine.

79.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe

Podnositelj akta je Odbor za predstavke i pritužbe.

Predstavnica podnositelja zastupnica Ana-Marija Petin, predsjednica Odbora za predstavke i pritužbe, dodatno je obrazložila Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Mato Čičak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi.   

Za replike su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Ana-Marija Petin i Domagoj Hajduković. 

Rasprava je zaključena 25. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja  2018., jednoglasno /113 „za“/ donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2017. godinu, u tekstu podnositelja.
    
80.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 334
 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev i Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a,  Sanja Putica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Alen Prelec, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Tomislav Sokol, dr. sc. Branimir Bunjac, Goran Aleksić, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Marija Alfirev, Milorad Batinić, Branka Juričev-Martinčev, Ante Babić, Gordan Maras, Tomislav Žagar, Milorad Batinić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HNS-a i prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Anka Mrak-Taritaš, Kažimir Varda, Tomislav Panenić, Damir Mateljan, Alen Prelec, Sabina Glasovac, Marko Sladoljev, Sonja Čikotić, Nikola Grmoja, Ante Babić, Tomislav Žagar, dr. sc. Marija Alfirev, Gordan Maras, dr. sc. Branimir Bunjac, Milorad Batinić, dr. sc. Tomislav Sokol, Bojan Glavašević, Davor Vlaović, Sanja Putica, Branko Hrg, Marko Vešligaj, Krešo Beljak, prof. dr. sc. Vesna Pusić, dr. sc. Mirando Mrsić, Marija Jelkovac i Ivica Mišić.    

Rasprava je zaključena 29. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja  2018., većinom glasova /75 „za“, 38 „protiv“,  18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

81.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P.Z. br. 337

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predstavnica predlagatelja Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Puh i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ante Babić, Sunčana Glavak i Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Romana Jerković, Ivica Mišić, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Marija Alfirev, Tomislav Žagar, Tomislav Lipošćak, Ante Babić i Sunčana Glavak.

Rasprava je zaključena 29. svibnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /90 „za“, 38 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, drugo čitanje, P.Z. br. 259

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Prije početka rasprave o ovoj točci stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.    

Predstavnik predlagatelja Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivana Ninčević-Lesandrić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Lončar, Anđelko Stričak, Gordan Maras, Ivana Ninčević-Lesandrić, Tomislav Klarić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivana Ninčević-Lesandrić, Miro Bulj, Tulio Demetlika, Ivan Kirin, Gordan Maras, Tomislav Klarić, Davor Lončar, Ivan Šuker, Ivica Mišić, Marko Vešligaj, Davor Vlaović, dr. sc. Josip Križanić, Anđelko Stričak, Stjepan Čuraj, Sonja Čikotić, Željko Glasnović i Anka Mrak-Taritaš. 

Rasprava je zaključena 30. svibnja 2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić na članak 2. i Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a na članak 11.

Nakon izjašnjavanja predstavnika predlagatelja zastupnik Branko Hrg povukao je amandman na članak 2. koji je podnio sa zastupnikom prof. dr. sc. Goranom Dodigom. 

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /78 „za“, 6 „protiv“, 28 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

83.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 343

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović  i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: mr. sc. Miro Totgergeli, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Tomislav Panenić.

Rasprava je zaključena 6. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /78 „za“, 3 „protiv“,  42 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

84.    PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 341

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović  i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Marko Vešligaj, dr. sc. Branimir Bunjac, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović,  mr. sc. Miro Totgergeli i Davor Vlaović.

Rasprava je zaključena 6. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja  2018., većinom glasova /77 „za“, 2 „protiv“,  42 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

85.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.  

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio prijedloge odluka.

U raspravi je sudjelovao zastupnik mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 6. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /102 „za“, 1 „protiv“,   2 „suzdržana“/ donio Odluku o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije mr. sc. Lidije Hočurščak.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /76 „za“, 38 „protiv“,   3 „suzdržana“/ donio Odluku o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Imenovani su dr. sc. Nikola Vištica i mr. sc. Željko Vrban.

86.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2018. GODINE – „GODINOM JURJA KRIŽANIĆA - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu

Predlagatelj akta je Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu.

Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. 

Predstavnica predlagatelja, zastupnica doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanosti, i kulturu, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke. 

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Mateljan u ime Kluba zastupnika SDP-a i Tomislav Lipošćak u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 6. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /120 „za“, 2 „suzdržana“/,  donio Odluku o proglašenju 2018. godine – „Godinom Jurja Križanića“.

87.     IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2017. GODINU – podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Podnositeljica akta je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dodatno je obrazložila Izvješće.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj i Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. 

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Marija Alfirev, Miro Bulj, dr. sc. Ines Strenja-Linić i Sunčana Glavak. 

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 6. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /114 „za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za ravnopravnost spolova, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu.

88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 286

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnik predlagatelja Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo,  izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Bernarada Topolko.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Kovač  u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bernarada Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Branko Bačić, Goran Aleksić, Marko Vešligaj, Ivica Mišić, Tomislav Žagar, Stevo Culej, Dragica Roščić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja i mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Stjepan Kovač, Anka Mrak-Taritaš, Dragica Roščić, Marko Vešligaj, Alen Prelec, Branko Bačić, Davor Vlaović, Sanja Putica, Ivan Šuker, Goran Aleksić, Sunčana Glavak, Ivica Mišić, Ivan Kirin, Ante Babić, Marija Jelkovac, Milorad Batinić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Božica Makar i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.

Rasprava je zaključena 7. lipnja 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 3., 16., 17., 19., 22., 23., 25., 26. i 31. /u izmijenjenom obliku/.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 1., članak 2., članak 4. i članak 11., zastupnika Alena Preleca na članak 8. i zastupnika Gorana Aleksića na članak 20.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /82 „za“, 42  „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UVJETIMA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 292
 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Rasprava je zaključena 7. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /117 „za“, 2 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

90.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 342

91.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 287

O aktima pod 90. i 91. provedena je objedinjena rasprava. 

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Šuker.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj i Ivan Šuker. 

Rasprava je zaključena 7. lipnja 2018.

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 342

Hrvatski sabor je, 14. lipnja  2018., većinom glasova /115 „za“, 2 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode.

2.  Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

     
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 287

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /115 „za“, 3 „protiv“, 2  „suzdržana“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

92.    PRIJEDLOG ZA DODJELU POVELJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU - predlagatelj: predsjednik Hrvatskoga sabora
Predlagatelj akta je predsjednik Hrvatskoga sabora sukladno zaključku predsjedništva Hrvatskoga sabora od 4. travnja 2018.

U raspravi je sudjelovala zastupnica Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 7. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., jednoglasno /117„za“/  odlučio dodijeliti Povelju Hrvatskom crvenom križu.

93.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelj: zastupnik Siniša Varga

Predlagatelji akta je zastupnik Siniša Varga.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.  
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagatelj, zastupnik Siniša Varga, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona.     

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, obrazložio je mišljenje Vlade.
 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Siniša Varga u ime predlagatelja i Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
 
 Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Siniša Varga, Ivan Pernar, Marija Jelkovac i Sabina Glasovac.

Rasprava je zaključena 7. lipnja 2018.

Hrvatski sabor, 14. lipnja 2018., većinom glasova / 44 "za“, 73 „protiv“, 2 „suzdržana“/, nije donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini.

94.    PRIJEDLOG ZAKONA O LOVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 339
 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Tomislav Panenić.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a,  Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Đakić, dr. sc. Josip Križanić, Stjepan Čuraj, Damir Felak, Peđa Grbin, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Bojan Glavašević, Davor Vlaović i dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Stjepan Čuraj, Tomislav Lipošćak, Peđa Grbin, Ivan Vilibor Sinčić, Bojan Glavašević, Marko Vešligaj, Anđelko Stričak, Josip Đakić, Tomislav Klarić, Nenad Stazić, Alen Prelec, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Damir Felak, Ivica Mišić, Anka Mrak-Taritaš, Peđa Grbin, Željko Lenart, Davor Vlaović, Mladen Madjer i Miro Bulj. 

Rasprava je zaključena 13. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /76 „za“, 42 „protiv“,  6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o lovstvu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

95.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

Podnositeljica akta je pučka pravobraniteljica na temelju članka 16. Zakona o pučkom pravobranitelju, članka 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije i članka 9. Zakona o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Raspravu su proveli: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za pravosuđe i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović dodatno je obrazložila Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Branimir Bunjac, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Goran Aleksić, dr. sc. Marija Alfirev, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Hrvoje Zekanović, Sabina Glasovac, Peđa Grbin, Tomislav Žagar, dr. sc. Branimir Bunjac u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Marija Alfirev, Sabina Glasovac, Silvano Hrelja, dr. sc. Branimir Bunjac, Željko Lenart, Stjepan Čuraj, Goran Aleksić, Ivan Pernar, Hrvoje Zekanović, Marko Vešligaj, dr. sc. Mirando Mrsić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Stevo Culej, Miro Bulj, doc. dr. sc. Željko Jovanović,  Željko Glasnović, Tomislav Žagar, Ante Babić, Predrag Matić, Peđa Grbin, Grozdana Perić, Ivica Mišić i Goran Beus Richembergh. 

Rasprava je zaključena 14. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /114 „za“, 3 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće pučke pravobraniteljice za 2017. godinu.

96.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA, prvo čitanje, P.Z.br. 345

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave. 

Rasprava je zaključena 14. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /118 „za“, 1 „protiv“,  3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zakladama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

97.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.br. 344

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 

Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.
 
Rasprava je zaključena 14. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /81 „za“, 1 „protiv“,  21 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

O aktima od 98. do 100. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

98.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2016. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na temelju članka 13. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /107 "za“, 4 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2016. godinu.

99.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2017. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na temelju članka 13. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., većinom glasova /111 "za“, 2 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2017. godinu.

100.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2016. GODINU – podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 32. stavka 1. Zakona o financiraju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2018., jednoglasno /122 "za“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu.

101.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: povjerenica za informiranje

Podnositeljica akta je povjerenica za informiranje na temelju članka 60. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Raspravu su proveli: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.  

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Povjerenica za informiranje dr. sc. Anamarija Musa dodatno je obrazložila Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Milorad Batinić, Branka Juričev-Martinčev, Bojan Glavašević  i povjerenica za informiranje dr. sc. Anamarija Musa.

Za replike su se javili zastupnici: Marko Sladoljev,  Nikola Grmoja, Ante Babić, Miro Bulj, Ivana Ninčević-Lesandrić, Ivan Kirin, Stevo Culej, Željko Lenart, Ivica Mišić, Sunčana Glavak, Milorad Batinić, Bojan Glavašević, Branka Juričev-Martinčev, Sabina Glasovac, Ivan Vilibor Sinčić, Marko Vešligaj, Ivan Šuker i dr. sc. Marija Alfirev. 

Rasprava je zaključena 15. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., jednoglasno /91 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

102.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA     O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 205 - predlagatelj: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

103.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 206 - predlagatelj: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

O aktima 102. i 103. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.  

Predlagatelj je dostavio mišljenje Europske središnje banke.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. 

Predlagatelj, zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dodatno  je obrazložio predložene akte.     

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marin Škibola, Ivan Šuker u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.
 
Za replike su se javili zastupnici: Marin Škibola, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Alen Prelec, Grozdana Perić, Miro Bulj, Sunčana Glavak i Ivan Šuker. 

Rasprava je zaključena 15. lipnja 2018.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 205 - predlagatelj: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

Hrvatski sabor, 29. lipnja 2018., većinom glasova /5 "za“, 84 „protiv“, 2 „suzdržana“/, nije donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 206 - predlagatelj: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

     Hrvatski sabor, 29. lipnja 2018., većinom glasova /10 "za, 84 „protiv“/, nije donio Zakon o dopuni Zakona o Državnom uredu za reviziju.

104.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 348

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Bačić i dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Mikulić, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Sabina Glasovac, Ante Bačić, dr. sc. Tomislav Sokol, dr. sc. Marija Alfirev, doc. dr. sc. Željko Jovanović i prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Ante Bačić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Božica Makar, Davor Vlaović, Domagoj Mikulić, dr. sc. Marija Alfirev, Kažimir Varda, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Bojan Glavašević, Sabina Glasovac, Ante Babić i dr. sc. Tomislav Sokol.

Rasprava je zaključena 19. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /79 „za“, 4 „protiv“,  18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o obavljanju studentskih poslova.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

105.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 352

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime KLuba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Za repliku se javio zastupnik Ivan Pernar. 

Rasprava je zaključena 19. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /93 „za“, 4 „protiv“,  2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

 106.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 308

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Miro Bulj, Tomislav Lipošćak, Davor Lončar, u završnoj raspravi prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Za repliku su se javili zastupnici: Domagoj Hajduković, dr. sc. Josip Križanić, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Miro Bulj, Marko Sladoljev, Branko Bačić, Željko Lenart, Marko Vešligaj, Tomislav Lipošćak i Saša Đujić. 

Rasprava je zaključena 19. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, većinom glasova /77 „za“, 27 „protiv“, 1 „suzdržan“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 1. /75 „za“, 21 „protiv“/, članak 16. /77 „za“, 6 „protiv“/, članak 22. /75 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“/, članak 36. /76 „za“, 1 „protiv“/, u dijelu osmom naziv Poglavlja I. /76 „za“, 1 „protiv“/, članak 82. /76 „za“, 1 „protiv“/, članak 85. /75 „za“, 1 „protiv“/, članak  88. / 76 „za“/, članak  90. /76 „za“/, članak 91. /76 „za“/, članak 92. /76 „za“/, članak  94. /76 „za“/  i članak 96. /76 „za“, 1 „protiv“/.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za poljoprivredu na članak 22. i amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 68. i 98.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za poljoprivredu na članak 68. u izmijenjenom obliku, a budući da se predlagatelj amandmana nije očitovao  o amandmanu, Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio predloženi amandman u izvornom obliku. 

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije 
prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članke 8.,13., 31., 37.,39., 55., 59., 65. i 74., Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članke 1., 3., 10., 11., 16., 17., 19. i  56., Kluba zastupnika HSS-a na članke 36., 37., 50. i  56., Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članke 8. i 46. i zastupnika Mire Bulja na članke 11. i 56.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /79 „za“, 41 „protiv“/ donio Zakon o šumama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima. 

107.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, drugo čitanje, P.Z. br. 317

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Tomislav Panenić.

Predstavnik predlagatelja Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici:  Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Miro Bulj, Anka Mra-Taritaš, Davor Vlaović i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Za repliku su se javili zastupnici: Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Josip Križanić, Davor Vlaović, Željko Lenart, Miro Bulj i Ivan Šuker.

Rasprava je zaključena 19. lipnja  2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 7., amandmane zastupnika Tomislava Panenića na članak 7. i na članak 21., amandmane zastupnika Mire Bulja na članak 7. i na članak 21., te Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članak 7. i na članak 21. Nakon izjašnjavanja predstavnika predlagatelja, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e povlači amandman na članak 10.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja  2018., većinom glasova /76 „za“, 27 “protiv“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

108.    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

109.    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2017. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

110.    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

111.    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2017. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

O aktima od 108. do 111. provedena je objedinjena rasprava.

Izvješća su podnesena na temelju članka 150. Zakona o obveznim mirovinskim
fondovima. 
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za rad,
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositelja Kristijan Buk, predsjednik Uprave AZ obveznog mirovinskog fonda  dodatno je obrazložio izvještaje.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS- i HSU-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Branimir Bunjac, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Grozdana Perić, u završnoj raspravi Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kristijan Buk, predsjednik Uprave AZ obveznog mirovinskog fonda, Damir Grbavac, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog fonda i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac, Ante Babić, mr. sc. Boris Lalovac, dr. sc. Mirando Mrsić, Silvano Hrelja i Ivan Šuker. 

Rasprava je zaključena 19. lipnja 2018.


IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2017. GODINU 

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /89 „za“, 4 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

 
Prihvaća se Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu.

IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2017. GODINU

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /88 „za“, 4 „protiv/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

 
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu.

IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2017. GODINU

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /87 „za“, 4 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

 
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu.  


IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2017. GODINU 

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /88 „za“, 3 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

 
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu.

112.    IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA – potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Prije početka rasprave stanku je zatražio Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Predstavnik predlagatelja Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, dodatno je obrazložio Izmjene i dopune Statuta.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović  i Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Ivan Šuker, Branka Juričev-Martinčev, Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Ivica Mišić. 

Rasprava je zaključena 20. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja  2018., većinom glasova /79 „za“, 4 „protiv“,  7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio Odluku o potvrđivanju Izmjene i dopune Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

113.    PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 358

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za repliku se javio zastupnik Alen Prelec. 

Rasprava je zaključena 20. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., jednoglasno /92 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

114.     a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 68. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim medijima. 

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. 

Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dodatno je obrazložila prijedloge odluka.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture.

Rasprava je zaključena 20. lipnja  2018.

Hrvatski sabor je, većinom glasova /78 „za“ „3“ protiv/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske: I. amandman - a) U Prijedlogu odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije u nazivu Odluke iza riječi: „razrješenju“ dodaju se riječi: „predsjednika i“ /76 „za“, 14 „protiv“/; II. amandman -  iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi: „3. Razrješuje se Damir Hajduk dužnosti člana i predsjednika Vijeća za elektroničke medije, s danom 31. kolovoza 2018. godine, na osobni zahtjev. /75 „za“, 15 „protiv“/.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 15 „suzdržanih“/ donio Odluku o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije, u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

Dužnosti člana i predsjednika Vijeća za elektroničke medije razriješen je Damir Hajduk,  a dužnosti članova Vijeća za elektroničke medije razriješeni su: mr. sc. Suzana Kunac, mr. sc. Gordana Simonović i Robert Tomljenović.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske: I. amandman - b) U Prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije u nazivu Odluke iza riječi: „imenovanju“ dodaju se riječi: „predsjednika i“ /76 „za“, 13 „protiv“/;  II. amandman - iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi: „3. Imenuje se Josip Popovac predsjednikom Vijeća za elektroničke medije, s danom 1. rujna 2018. godine. /76 „za“, 15 „protiv“/.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 15 „protiv“/ donio Odluku o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije, u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

Predsjednikom Vijeća za elektroničke medije imenovan je Josip Popovac, a članovima Vijeća za elektroničke medije imenovani su: Damir Bučević, Josip Popovac i Robert Tomljenović. 

115.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 319

116.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI (REVIDIRANE), drugo čitanje, P.Z. br. 359

O aktima pod 115. i 116.  provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dodatno je obrazložila konačne prijedloge zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, doc. dr. sc. Vesna Bedeković i Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović, Stevo Culej, Gordan Maras i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Babić, Hrvoje Zekanović, prof. dr. sc. Vesna Pusić, Željko Glasnović, Stevo Culej, Gordan Maras, Miro Bulj, Josip Đakić, Gordan Maras i Nenad Stazić. 

Rasprava je zaključena 20. lipnja 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 319

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 26. i 44. 

Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku. 

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /83 „za“, 7 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o audiovizualnim djelatnostima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI (REVIDIRANE), drugo čitanje, P.Z. br. 359

Hrvatski sabor je, jednoglasno /77 „za“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 2. u tekstu Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, zadnji odjeljak /79 „za“, 2 „protiv“/ i na članak 2. u tekstu Konvencije u Dodatku II. – Definicija kinematografskog djela koje udovoljava uvjetima, iza točke 4, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, tablica /83 „za“, 1 „protiv“/.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., jednoglasno /85 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
 
117.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJIMA, drugo čitanje, P.Z.br. 313

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sanja Putica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Nenad Stazić i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture.

Za repliku su se javili zastupnici: Marko Vešligaj, Ante Bačić, Goran Beus Richembergh, Anton Kliman, Grozdana Perić, Stevo Culej, Nenad Stazić i Miro Bulj.  

Rasprava je zaključena 20. lipnja 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 26. 

Hrvatski sabor je, 29.  lipnja 2018., većinom glasova /85 „za“, 2 „protiv“/ donio Zakon o muzejima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
 
118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 219

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, dr. sc. Miro Kovač, Stevo Culej, Ante Bačić, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Marko Sladoljev, Tomislav Panenić, Davor Ivo Stier, Nikola Grmoja, Ante Bačić, Božo Petrov, Željko Glasnović, dr. sc. Miro Kovač, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Sabina Glasovac, Stevo Culej, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Ivica Mišić, Petar Škorić i Josip Borić.

Rasprava je zaključena 20. lipnja 2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije  prihvatio amandmane Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku na članke 3., 14.,  20. i  21., amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članke 1., 3., 12., 14., 15., na naslov Glave IV., na članke 18., 19., 20., 21., 22., 30., 31., 32., 37., 41., 53., 55. i 57.    

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 6. i amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 20.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio predloženi zaključak Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a i prof. dr. sc. Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /72  „za“, 20 „protiv“, 15  „suzdržanih“/ donio Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

119.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, drugo čitanje, P.Z. br. 337

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predstavnica predlagatelja Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ivan Ćelić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Željko Lenart, Tomislav Žagar, Nenad Stazić, u završnoj raspravi Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Grmoja, Sonja Čikotić, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Sunčana Glavak, Davor Vlaović, Ivan Ćelić, dr. sc. Marija Alfirev, Ivan Šuker, Željko Raguž, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ante Babić, Domagoj Hajduković, Željko Lenart, Željka Josić, Tomislav Žagar, Nenad Stazić, Marija Jelkovac, Petar Škorić i Milorad Batinić.  

Rasprava je zaključena 21. lipnja 2018.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članke 5. i 6. 

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /105 „za“, 9 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor je, većinom glasova /81 „za“, 1 „protiv“/ donio predloženi zaključak Kluba zastupnika HDZ-a: 
Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od tri mjeseca od dana donošenja Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku na djecu u odnosu na hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a imaju status osiguranika u Republici Hrvatskoj prema propisima koji reguliraju mirovinsko osiguranje.

120.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 350

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Petar Škorić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 21. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /102 „za“, 2 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

121.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA MIROTVORSTVA I DANA SJEĆANJA NA DR. IVANA ŠRETERA - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

Predlagatelj akta je zastupnik Miro Bulj.

Predlagatelj, zastupnik Miro Bulj, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, obrazložio je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime predlagatelja, dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Predrag Matić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stevo Culej i Franjo Lucić.  

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Miro Bulj, Marko Sladoljev, Nikola Grmoja, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Domagoj Hajduković, Tomislav Panenić, Petar Škorić, Ljubica Maksimčuk, Predrag Matić, Marija Jelkovac i Stevo Culej.  

Rasprava je zaključena  21. lipnja  2018.

Predlagatelj Odluke zastupnik Miro Bulj nije prihvatio amandmane Vlade Republike Hrvatske na naziv Prijedloga odluke i na točku I.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, prihvatio I. amandman Vlade Republike Hrvatske /73 „za“, 9 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ i II. amandman Vlade Republike Hrvatske. /74 „za“, 8 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ 

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /76 „za“, 1 „protiv“, 11 „suzdržanih“/  donio Odluku o proglašenju Nacionalnog dana mirotvorstva, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

122.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Bernarda Topolko.

Predstavnik predlagatelja Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a I HSU-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Puh i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Domagoj Mikulić, Vlaho Orepić, Marin Škibola, Saša Đujić, Željko Lacković  i Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Anka Mrak-Taritaš, Alen Prelec, Stjepan Kovač, dr. sc. Marija Alfirev, mr.sc. Boris Lalovac, Ante Bačić, Nikola Grmoja, Sonja Čikotić, Milorad Batinić, Marko Sladoljev, Ivan Vilibor Sinčić, Domagoj Mikulić, Božica Makar, Marin Škibola, Vlaho Orepić, Hrvoje Zekanović,  Bernarda Topolko,  Ivica Mišić, dr. sc. Tomislav Sokol, Željko Lacković, Saša Đujić i Sabina Glasovac.

Rasprava je zaključena 27. lipnja  2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 5., amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 5. i amandman zastupnika Alena Preleca na članak 11.

Hrvatski sabor je, 29.  lipnja  2018., većinom glasova /80 „za“, 8 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

123.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 298

124.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 300

125.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 301

O aktima od 123. do 125. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio konačne prijedloge zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev i Miro Bulj ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a, mr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, dr. sc. Tomislav Sokol, Ante Bačić, Željko Lacković, Arsen Bauk, Zdravko Ronko, Marija Jelkovac, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Za repliku su se javili zastupnici: Marko Sladoljev, Miro Bulj, Ante Bačić, Davor Vlaović, dr. sc. Tomislav Sokol, dr. sc. Branimir Bunjac, Sunčana Glavak, Željko Lenart, mr. sc. Orsat Miljenić, Anka Mrak-Taritaš, Željko Lacković, Zdravko Ronko,  Branka Juričev-Martinčev, Ivan Vilibor Sinčić, Ljubica Lukačić i Ivica Mišić. 

Rasprava je zaključena 27. lipnja 2018.

KONAČNI PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 298

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnice Marije Jelkovac na članke 48. i 76. i amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 69.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članke 20., 22., 32. i 67., te amandman zastupnika Mire Bulja na članak 32. u izmijenjenom članku 44.c.

Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandman zastupnika Mire Bulja na članak 32. u izmijenjenom članku 44.d., te je zastupnik, nakon izjašnjenja predlagatelja, odustao od glasovanja o amandmanu.  

Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku je zatražio Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /76 „za“, 18 „protiv“, 7   „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 300

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 14., 15., 16. i 18.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika Davora Vlaovića na članak 2., amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 2., amandman zastupnika Mire Bulja na članak 2., amandman zastupnika Arsena Bauka i zastupnice dr. sc. Marije Alfirev na članak 2. i amandman zastupnika Kreše Beljaka na članak 2.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /79 „za“, 29 „protiv“, 1   „suzdržan“/ donio Zakon o područjima i sjedištima sudova, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 301

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članke 2. i 13.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 26 „protiv“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.     

126.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 297

127.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 299

128.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 302

O aktima od 126. do 128. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio konačne prijedloge zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miro Bulj, Marija Jelkovac i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Ivan Vilibor Sinčić, dr.sc. Branimir Bunjac i mr. sc. Orsat Miljenić.

Rasprava je zaključena 27. lipnja  2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 297

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnice Marije Jelkovac na članke 89., 132. i 133.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /76 „za“, 20 „protiv“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o državnom odvjetništvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 299

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 20 „protiv“, 10 „suzdržanih“/ donio Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava,  u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 302

Hrvatski sabor je, 6. srpnja  2018., većinom glasova /75 „za“, 19 „protiv“, 9 „suzdržanih“/ donio Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

129.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 365

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i mr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a. 

Rasprava je zaključena 27. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 29.  lipnja  2018., većinom glasova /85 „za“, 3 „protiv“,  4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

130.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 293

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za ratne veterane i Odbor za pravosuđe.

U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio Gordan Maras, predsjednik Odbora.

Predstavnik predlagatelja Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vedran Babić i Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Petar Škorić,  Josip Đakić, Tomislav Žagar, Ivan Pernar u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Vedran Babić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ranko Ostojić, Željko Glasnović, Gordan Maras, Stjepan Čuraj, Željko Lenart, Petar Škorić, Josip Đakić, Darko Parić, Ana Komparić Devčić, Branka Juričev-Martinčev, Ivan Pernar, Ivan Kirin i Milorad Batinić. 

Rasprava je zaključena 28. lipnja 2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave. 

Hrvatski sabor je prihvatio amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 8. /68 „za“, 2 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ 

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku na članke 1., 2., dodani novi članak 4.a i na članak 6., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članke 2. i 3. i amandmane Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članke 2. i 4.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika SDSS-a na članak 2. u izmijenjenom članku 28.e stavak 2.  /u izmijenjenom obliku/, na članak 2.u izmijenjenom članku 28.j iz stavka 4. dodaje /u izmijenjenom obliku/ i na članak 6. stavak 1. /u izmijenjenom obliku/.  

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /72 „za“, 8 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

Hrvatski sabor je,13. srpnja  2018., većinom glasova /70 „za“, 3 „protiv“, 8 „suzdržana“/ sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, donio 

ZAKLJUČAK

o mjerama za provedbu Zakona o najmu stanova

I.
Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da do 30. studenog 2019. godine:

- donese program mjera za provedbu Zakona o najmu stanova kojim će se osigurati dovoljan broj stanova u okviru programa društveno poticane stanogradnje i/ili drugih stanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske za najam, odnosno prodaju svakom zainteresiranom zaštićenom najmoprimcu, zaštićenom podstanaru i predmnijevanom najmoprimcu koji stanuje u stanu koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, najkasnije do 31. kolovoza 2023. godine i

- poduzme mjere potrebne za omogućavanje primjene pogodnosti Zakona o društveno poticanoj stanogradnji za kupnju stanova na temelju prava prvokupa koje na stanovima u kojim stanuju imaju zaštićeni najmoprimci prema Zakonu o najmu stanova te za kupnju stanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske od strane zaštićenih najmoprimaca, zaštićenih podstanara i predmnijevanih stanara.

II.
Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da na temelju prikupljenih podataka i iskazanog interesa zaštićenih najmoprimaca, zaštićenih podstanara i predmnijevanih najmoprimaca za najam, odnosno kupnju stana izradi prijedloge programa i mjera iz točke I. ovoga Zaključka.

III.
Vlada Republike Hrvatske dužna je bez odlaganja izvijestiti Hrvatski sabor o donošenju programa mjera iz točke I. ovoga Zaključka.
 
131.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 363

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložila Bernarda Topolko, predsjednica Odbora.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Bernarda Topolko  u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Lončar, Stevo Culej i mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Tomislav Klarić, Davor Lončar, Branko Bačić i Grozdana Perić. 

Rasprava je zaključena 28. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018., većinom glasova /85 „za“, 2 „protiv“,  5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

132.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 264

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo,  Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložila Bernarda Topolko, predsjednica Odbora.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a, Petar Škorić, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Gordan Maras, Marija Jelkovac i mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za repliku su se javili zastupnici: Marko Vešligaj, Alen Prelec, Stjepan Kovač, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Miro Bulj, Davor Vlaović, Petar Škorić, Gordan Maras, Tomislav Klarić, Marija Jelkovac i Tulio Demetlika. 

Rasprava je zaključena 28. lipnja  2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio predloženi zaključak Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Kluba zastupnika HSS-a.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo na članke 25., 44., 118., 119. i dodani novi članak 119.a, te amandman Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu na članak 104.

Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista iz procedure je povukao amandmane pod brojevima 1., 2., 4., 5., 7., 9., 14., 15., i 40. u pregledu amandmana.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku na članke 60., 113. i 131., amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 22. stavak 1. točka 6., članak 23. stavak 6.,  članak 24. stavak 1. točka 3., članak 25. stavak 3., članak 25. dodaje se novi stavak 4., na članke 26., 31., 35., 37., 44., 49.,  55., 59., 77.,  84., 94. i 122., amandmane Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članke 24. i 44., amandmane Kluba zastupnika HSS-a na članke 24. i 40., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članke 77., 84.,  92., 94., i 97., amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a na članak 39. i amandman zastupnika Damira Mateljana na članak 105. 

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /78 „za“, 24 „protiv“, 12 „suzdržanih“/ donio Zakon o komunalnom gospodarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

133.    PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 364

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zatupnika, Saša Đujić, Ante Bačić, Stjepan Čuraj, Tomislav Klarić, Saša Đujić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Tomislav Klarić, Grozdana Perić, Stjepan Čuraj, Anđelko Stričak, Saša Đujić, Gordan Maras, Dragica Roščić, Ante Sanader, Domagoj Mikulić i Kažimir Varda. 

Rasprava je zaključena 28. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 29. linja 2018., većinom glasova /101 „za“, 2 „protiv“,  2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

134.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a - podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru

Podnositelji akta su 19 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje izvješće.

Predstavnici podnositelja, zastupnici Peđa Grbin i Gordan Maras, dodatno su obrazložili Interpelaciju.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, obrazložio je izvješće Vlade o Interpelaciji. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj, Ivan Šuker u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime predlagatelja i Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za replike su se javili zastupnici: Sunčana Glavak, Gordan Maras, Miro Bulj, Branko Bačić, Tomislav Panenić, Peđa Grbin, Ivan Šuker i Nikola Grmoja.  

Rasprava je zaključena 28. lipnja  2018.

Hrvatski sabor je, 29. lipnja 2018.,  većinom glasova /77 „za“,  20 „protiv“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika HNS-a, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Odbija se Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz najavljenu renacionalizaciju INA-e i privatizaciju 25 posto manje jedne dionice HEP-a.

135.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. 

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu  unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovala zastupnica dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.  

Rasprava je zaključena 29. lipnja  2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja  2018., većinom glasova /95 „za“,  2 „suzdržana“/ donio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

136.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 351

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo,  Odbor  za gospodarstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj i mr. sc. Miro Totgergeli.

Rasprava je zaključena 29. lipnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja  2018., većinom glasova /91 „za“, 1 „protiv“,  5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

137.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU UZ SPORAZUM O TRGOVINI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KOLUMBIJE I PERUA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE EKVADORA, drugo čitanje, P.Z. br. 349

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. 

U ime Odbora za vanjsku politiku izvješće je obrazložio predsjednik Odbora dr. sc. Miro Kovač.

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Miro Kovač  i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović i Ivan Ćelić.

Rasprava je zaključena 2. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., jednoglasno /102 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju uz  Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

138.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 285 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, a tijekom rasprave o navedenoj točci, stanku je zatražio i zastupnik Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a.

Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Branimir Bunjac, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Peđa Grbin, Nenad Stazić, u završnoj raspravi Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Gordan Maras, dr. sc. Branimir Bunjac, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Saša Đujić, Sjepan Čuraj, Nikola Grmoja, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Šuker, Josip Đakić, Branko Bačić, Peđa Grbin, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Nenad Stazić, Milorad Batinić i Marko Sladoljev.  

Rasprava je zaključena 2. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja  2018., većinom glasova /79 „za“, 24 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
139.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, drugo čitanje, P.Z. br. 267

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: doc. dr. sc. Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović, doc. dr. sc. Željko Jovanović, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Stjepan Čuraj, dr. sc. Tomislav Sokol i prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Stjepan Čuraj, Saša Đujić, Milorad Batinić, dr. sc. Tomislav Sokol, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ante Babić, Sonja Čikotić i dr. sc. Furio Radin. 

Rasprava je zaključena 2. srpnja 2018.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 16.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /96 „za“, 4 „protiv“, 8   „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

140.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, drugo čitanje, P.Z. br. 269  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za repliku se javio zastupnik doc. dr. sc. Željko Jovanović. 

Rasprava je zaključena 2. srpnja  2018.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 16.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 13.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /91 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

141.    PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIČARAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 357  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnica predlagatelja Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Hrvoje Zekanović, Marko Sladoljev i Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Marko Sladoljev, Peđa Grbin i Ante Babić.  

Rasprava je zaključena 2. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /99 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o žičarama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    
142.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 249 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora dr. sc. Ines Strenja-Linić. 

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Marija Alfirev, doc. dr. sc. Željko Jovanović i prof. dr. sc. Romana Jerković. 

Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Ivan Ćelić, Ante Babić, prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. sc. Marija Alfirev, dr. sc. Ines Strenja-Linić i Anka Mrak-Taritaš.  

Rasprava je zaključena 2. srpnja 2018.

Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a na članke 4. i 5., te je Klub, nakon izjašnjenja predlagatelja, odustao od  glasovanja o amandmanima.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnica dr. sc. Marije Alfirev i prof. dr. sc. Romane Jerković na članke 5.,15. i 20. i amandman zastupnika doc. dr. sc. Željka Jovanovića na članak 41.
 
Predstavnica predlagatelja nije prihvatila amandman zastupnica dr. sc. Marije Alfirev i prof. dr. sc. Romane Jerković na članak 23., te su zastupnice, nakon izjašnjenja predlagatelja, povukle amandman.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /95 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o djelatnosti psihoterapije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

143.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O DOPUNI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ČLANKOM 72.a, TE ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O IZMJENI ČLANKA 72. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  

144.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG                                                 REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "ISTINA O ISTANBULSKOJ" - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

O aktima pod 143. i 144. provedena je objedinjena rasprava.

Podnositelj akata je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Peđa Grbin, potpredsjednik Odbora, dodatno je obrazložio izvješća.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, u završnoj raspravi Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Peđa Grbin, doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. sc. Furio Radin, Ivan Pernar, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Marko Sladoljev i prof. dr. sc. Robert Podolnjak.  

Rasprava je zaključena 2. srpnja 2018.

IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O DOPUNI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ČLANKOM 72.a, TE ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O IZMJENI ČLANKA 72. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /100 „za“,  2  „suzdržana“/,
sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

I. Na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Narod odlučuje“ o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor građanske inicijative „Narod odlučuje“, aktom pod brojem Klasa: 014-01/18-02/02, Urbroj: 361-18-02, od 13. lipnja 2018. godine te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Također, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri da li su se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /99 „za“, 3  „suzdržana“/,
sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

II. Na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor građanske inicijative „Narod odlučuje“, aktom pod brojem Klasa: 014-01/18-02/02, Urbroj: 361-18-03, od 13. lipnja 2018. godine te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Također, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri da li su se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG                                                 REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /97 „za“, 4 „suzdržana“/,
sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“ koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“, aktom pod brojem Klasa: 014-01/18-02/06, Urbroj: 361-18-02, od 20. lipnja 2018. godine te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Također, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri da li su se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

145.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 369

146.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 370

O aktima pod 145. i 146. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio konačne prijedloge zakona.

Tijekom objedinjene rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Hrvoje Runtić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Goran Aleksić, Grozdana Perić, Gordan Maras, Stevo Culej, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, u završnoj raspravi Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.

Za repliku su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Ivan Vilibor Sinčić, Nikola Grmoja, Hrvoje Runtić, Grozdana Perić, dr. sc. Branimir Bunjac, mr. sc. Boris Lalovac, Željko Glasnović, Ranko Ostojić, Ante Babić, Sunčana Glavak, Ivan Šuker, Goran Aleksić, Sunčana Glavak, Gordan Maras, Stevo Culej i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović. 

Rasprava je zaključena 3. srpnja 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 369

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika Peđe Grbina i mr. sc. Orsata Miljenića na članak 5. i amandman Kluba zastupnika HSS-a na članak 8.

Prije glasovanja o točkama pod rednim brojevima 145., 146. i 151. stanku je zatražio zastupnik Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja  2018., većinom glasova /107 „za“, 1 „protiv“,   6 „suzdržanih“/ donio Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 370

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 12. i na članak 31.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 12.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja  2018., većinom glasova /102 „za“, 1 „protiv“, 9   „suzdržanih“/ donio Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.    

147.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 289

148.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 288

O aktima pod 147. i 148. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio konačne prijedloge zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici:  mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 3. srpnja  2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 289

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /110 „za“, 1 „protiv“,   1 „suzdržan“/ donio Zakon o platnom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 288

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /110 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o elektroničkom novcu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.   

149.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 

Rasprava je zaključena 3. srpnja  2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /110 „za“, 7  „suzdržanih“/ donio Zakon o tržištu kapitala, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

150.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 375

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović  i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Šuker, Davor Vlaović i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović. 

Rasprava je zaključena 3. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /104 „za“, 2  „protiv“,  4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

151.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 371

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. 

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, u završnoj raspravi Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Vilibor Sinčić, Marija Jelkovac, dr. sc. Branimir Bunjac, Goran Aleksić, dr. sc. Tomislav Sokol i Grozdana Perić. 

Rasprava je zaključena 3. srpnja 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 29. i 30.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika HSS-a na članak 28. i amandman Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članak 8.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja  2018., većinom glasova /78 „za“, 1 „protiv“, 34 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

152.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu  gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio prijedloge odluka.

U raspravi su sudjelovale zastupnice: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 3. srpnja  2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /94„za“,  2 „suzdržana“/ donio Odluku o razrješenju zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Anđelka Rukelja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /89 „za“, 2 „protiv“/ donio Odluku o imenovanju  zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Anđelka Rukelja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
 
153.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE O SVEMIRSKOJ SURADNJI U MIRNODOPSKE SVRHE, drugo čitanje, P.Z. br. 372

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

Tijekom rasprave stanku je zatražio Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mato Čičak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Hrvoje Zekanović i prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, dr. sc. Tomislav Sokol i Krešo Beljak. 

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /98 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o  potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije o svemirskoj suradnji u mirnodopske svrhe, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

154.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 378

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.

Predstavnik predlagatelja Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Dragica Roščić, Domagoj Mikulić, Ante Babić, Stevo Culej i Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Sanader, Ante Bačić, Ante Babić, Domagoj Mikulić, Ivan Pernar, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Mladen Madjer, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Saša Đujić, Branka Juričev-Martinčev, Anton Kliman, Ante Babić, Gordan Maras, Davor Vlaović i Ivan Šuker. 

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /79 „za“, 3 „protiv“,  14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

155.    PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 376;

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 

Predstavnica predlagatelja Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, dr. sc. Marija Alfirev i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u  ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Marija Alfirev, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Ante Babić, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Bojan Glavašević, Ljubica Lukačić, Ivan Ćelić i Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Ines Strenja-Linić, Miro Bulj, Ivan Ćelić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Željka Josić, dr. sc. Marija Alfirev, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Sunčana Glavak, Goran Beus Richembergh, Hrvoje Zekanović, Ljubica Lukačić, Anka Mrak-Taritaš, Silvano Hrelja, Sonja Čikotić, Ante Babić, Stevo Culej, Bojan Glavašević i Dragana Jeckov. 

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /82 „za“, 17 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o udomiteljstvu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Hrvatski sabor, većinom glasova /24 „za“, 71 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, nije prihvatio predloženi zaključak Kluba zastupnika SDP-a.

156.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 384 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli:  Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Ines Strenja-Linić i doc. dr. sc. Željko Jovanović. 

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /75 „za“, 2 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

157.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROVEDBENOG PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I RUSKE FEDERACIJE O PONOVNOM PRIHVATU OD 25. SVIBNJA 2006. GODINE, drugo čitanje, P.Z. br. 373

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., jednoglasno /103 „za“/ donio Zakon o  potvrđivanju provedbenog Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

158.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 374

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Marijan Kustić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., jednoglasno /98 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

159.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, prvo čitanje, P.Z. br. 377

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predstavnica predlagatelja Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a. 

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., jednoglasno /100 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

160.    PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 385  

161.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA,  prvo čitanje, P.Z. br. 387

162.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 386
    
O aktima pod 160., 161. i 162. provedena je objedinjena rasprava.
 
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane.

U ime Odbora za ratne veterane izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Josip Đakić.

Predstavnik predlagatelja Ivan Vukić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, dodatno je obrazložio prijedloge zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Predrag Matić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stevo Culej, Josip Đakić, Ivan Šuker, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Vukić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Šuker, Predrag Matić, Branko Bačić, Josip Đakić, Željko Lenart  i Miro Bulj.   

Rasprava je zaključena 5. srpnja 2018.

PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 385  

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /94 „za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 386 

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /96 „za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA,  prvo čitanje, P.Z. br. 387

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /97 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

163.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 380 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 

Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista,Vlatko Kopić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Željo Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi i Ivan Ćelić. 

Rasprava je zaključena 5. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /90 „za“, 7 „protiv“,  1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

164.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 381  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 

Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a. 

Rasprava je zaključena 5. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /96 „za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

165.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje,  P.Z.E. br. 379  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 

Predstavnik predlagatelja prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Bernarda Topolko i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, dr. sc. Mirando Mrsić, Željka Josić, Siniša Varga, Branka Juričev-Martinčev, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, prof. dr. sc. Romana Jerković, Tomislav Žagar, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Goran Aleksić, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Ante Sanader, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ante Sanader u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva.

Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Ćelić, Anka Mrak-Taritaš, Željka Josić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Tomislav Panenić, dr. sc. Ines Strenja-Linić, prof. dr. sc. Romana Jerković, Marko Vešligaj, Branka Juričev-Martinčev, Ante Sanader, Miro Bulj, Siniša Varga, Domagoj Mikulić, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Marija Alfirev, Dragica Roščić, Silvano Hrelja, Ljubica Lukačić, Davor Vlaović, Grozdana Perić, Nikola Grmoja i dr. sc. Branimir Bunjac. 

Rasprava je zaključena 5. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 6. srpnja 2018., većinom glasova /77 „za“, 14 „protiv“, 12  „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

166.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 335 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Zdravko Ronko.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman i Zdravko Ronko.

Rasprava je zaključena 6. srpnja 2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Zdravka Ronka na članak 3., te nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja, zastupnik odustaje od amandmana na članke 5., 11. i 23. 

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., jednoglasno /125 „za“/ donio Zakon o Zakladi vojne solidarnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
167.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“ 

168.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU 

O aktima pod 167.  i 168.  provedena je objedinjena rasprava. 

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio prijedloge odluka.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Za repliku se javio zastupnik Ivan Pernar. 

Rasprava je zaključena 6. srpnja 2018.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“ 

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /110 „za“, 3 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU 

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /118 „za“, 2 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju. 

169.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 344

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Silvano Hrelja, Stjepan Čuraj, Ivan Šuker, u završnoj raspravi Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, te Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Za repliku su se javili zastupnici: Vladimir Bilek, Stjepan Čuraj, Tomislav Panenić, dr. sc. Marija Alfirev, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Nenad Stazić, Nikola Grmoja, Ivan Ćelić, Sunčana Glavak, Ivan Šuker, Silvano Hrelja, Gordan Maras, Željko Lenart, Ivica Mišić i Ivan Pernar.

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2018.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika Peđe Grbina i Silvana Hrelje na članak 1.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /97 „za“, 3 „protiv“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o  izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

170.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 336 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu  pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu  pravosuđa.

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja  2018., jednoglasno / 127 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

171.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 350

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za repliku se javio zastupnik Stjepan Čuraj. 

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /123 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
                                                                                                                                                                                              
172.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 383 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Pero Ćosić u  ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš  u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a i mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Za replike su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj i Anka Mrak-Taritaš. 

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., jednoglasno /128 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

173.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EUROPSKE UNIJE I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 388 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a i prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., jednoglasno /126 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

174.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 389

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za vanjsku politiku i Odbor za obranu.

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a i prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., jednoglasno /124 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

175.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO- OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost  
 
Predlagatelj akta je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na temelju članka 110. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske i članka 4. Odluke  o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.

Predstavnik predlagatelja Ranko Ostojić, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stevo Culej i u završnoj raspravi Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /101 „za“, 17 „protiv“, 4   „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, donio Odluku o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Za predsjednicu Vijeća imenovana je Zdravka Čufar Šarić, a za članove Vijeća imenovani su dr. sc. Gordan Akrap, Gordan Bosanac, Eduard Briški dr. sc. Josip Čerina, Vojko Rešetar i Mile Štefanac.  

176.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, drugo čitanje, P.Z. br. 334

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Sanja Putica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg i prof. dr. sc. Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Kažimir Varda u ime  Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika,  Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Tomislav Sokol,  dr. sc. Marija Alfirev, Anka Mrak-Taritaš, Sabina Glasovac, Sonja Čikotić, Tomislav Žagar, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Ivan Pernar, Gordan Maras i prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

Za repliku su se javili zastupnici: Marko Sladoljev,  Miro Bulj, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Nikola Grmoja, Hrvoje Zekanović, Marko Vešligaj, Tomislav Žagar, Sabina Glasovac, Božica Makar, Željko Glasnović, prof. dr. sc. Slaven Dobrović,  dr. sc. Tomislav Sokol, dr. sc. Marija Alfirev, Stjepan Čuraj, Anka Mrak-Taritaš, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Ivan Pernar, Sonja Čikotić, Gordan Maras, Božica Makar, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Milorad Batinić. 

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2018.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 18., te Kluba zastupnika HNS-a i Kluba zastupnika HDZ-a na članak 29.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane  Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članke 9., 11., 12., 20.,  26., 27., 29., 39. i 40., Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika na članak 29., Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a na članak 29., zastupnice Sabine Glasovac na članke 29., 30., 39. i 40., zastupnika Davora Vlaovića na članak 29. i zastupnika Nikole Grmoje na članak 38.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika. 

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /68 „za“, 26 „protiv“, 29   „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

177.     PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 393

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine.

Za replike su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Ivan Vilibor Sinčić i Marko Vešligaj. 

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /83 „za“, 44 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Središnjem registru državne imovine.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

178.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA, prvo čitanje, P.Z. br. 395

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić i Stjepan Čuraj. 

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /78 „za“, 41 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

179.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 341

180.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 343

O aktima pod 179. i 180. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio konačne prijedloge zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 

Rasprava je zaključena 12. srpnja 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 341

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /113 „za“,  1 „protiv, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 343

Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 11., te Odbor, nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja odustaje od predloženog amandmana. 

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /113 „za“, 2 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

181.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 244  - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika HDZ-a. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje  mišljenje.

Predstavnica predlagatelja zastupnica dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branka Juričev-Martinčev i u ime predlagatelja dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović.

Za replike su se javili zastupnici: Kažimir Varda, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Željko Glasnović, Željka Josić, Branka Juričev-Martinčev i Sonja Čikotić. 

Rasprava je zaključena 12. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /112 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK


1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Hrvatski sabor, 13. srpnja 2018., nije donio predloženi zaključak Kluba zastupnika SDP-a /29 „za, 77 „protiv“/.

182.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 245 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika HDZ-a. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje  mišljenje.

Predstavnica predlagatelja zastupnica dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, obrazložio je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željka Josić i Branka Juričev-Martinčev. 

Za replike su se javili zastupnici: Marija Puh, Željka Josić, Ana Komparić Devčić, Nenad Stazić, Branka Juričev-Martinčev, dr. sc. Marija Alfirev, Željko Lenart i Nikola Grmoja. 

Rasprava je zaključena 12. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je, 13. srpnja 2018., većinom glasova /120 „za“, 1 „protiv“,  1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK


1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

POVUČENI AKTI NA 8. SJEDNICI


1.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PO PITANJU RATIFIKACIJE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI - podnositelji: 21 zastupnik u Hrvatskome saboru

Dana 17. travnja 2018. podnositelji su povukli Interpelaciju iz procedure.

2.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Dana 19. travnja 2018. predlagatelj je povukao Konačni prijedlog zakona iz procedure.

3.     IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Dana 19. travnja 2018. podnositeljica je povukla Izmjene i dopune Statuta iz procedure.

4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost;
       
Dana 27. travnja 2018. predlagatelj je povukao Prijedlog odluke iz procedure.

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 243 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
    
Dana 7. svibnja 2018. predlagatelj je povukao Konačni prijedlog zakona iz procedure.

6.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2017. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju 
 
Dana 14. svibnja 2018. podnositelj je povukao Izvješće iz procedure. 


Sjednica je zaključena 13. srpnja 2018. u 13.25 sati.


TAJNIK                                                                    PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA              HRVATSKOGA SABORA


                  Ivan Bukarica                             Gordan Jandroković  

Preuzimanje zapisnika