6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 113

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 24. lipnja 2008.
Zakon je donesen na 5. sjednici 2. srpnja 2008. (96 glasova "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: