9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PO PITANJU RATIFIKACIJE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI - podnositelji: 21 zastupnik u Hrvatskome saboru

Datum ulaska u proceduru:
Datum povlačenja iz procedure:

Dana 17. travnja 2018. podnositelji su povukli Interpelaciju iz procedure.