9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositeljica: Hrvatska radiotelevizija

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
18.10.2019.
Datum izglasavanja:
18.10.2019.

Izvješće je primljeno na znanje na 14. sjednici 18. listopada 2019. (78 glasova "za", 30 "protiv“, 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: