Potpredsjednik Sabora Reiner susreo se s glavnim tajnikom Vijeća Europe Jaglandom

Zagreb - Potpredsjednik Sabora i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner sastao se u utorak s glavnim tajnikom Vijeća Europe Thorbjornom Jaglandom koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj. 

Razgovaralo se o prioritetima šestomjesečnog predsjedanja Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, o parlamentarnoj dimenziji predsjedanja, ulozi Hrvatske kao predsjedateljice i ostalim aktualnim temama važnim za budućnost Vijeća Europe.

Potpredsjednik Sabora Reiner rekao je kako je hrvatski program predsjedanja obiman i kako će sadržavati sljedeće prioritete: borbu protiv korupcije, zaštitu prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina, decentralizaciju kroz jačanje lokalne uprave i samouprave te zaštitu kulturne baštine i kulturnih puteva. U okviru predsjedanja Reiner je naveo aktivnosti Hrvatskoga sabora koje će se organizirati u sklopu hrvatskog predsjedanja te naglasio kako je Hrvatska kroz šestomjesečno predsjedanje spremna doprinijeti provedbi svih ciljeva Vijeća Europe. – Podržat ćemo politički dijalog sa svim državama članicama Vijeća Europe, rekao je Reiner.

Glavni tajnik Vijeća Europe Jagland pohvalio je ratifikaciju Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru te istaknuo važnost nadilaženja svih nedoumica i nesporazuma koji su se pojavili u hrvatskoj javnosti. – Konvencija se ne bavi istospolnim brakovima niti rodnom ideologijom već je isključivo usmjerena na borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, naglasio je Jagland. Govoreći o izazovima i aktualnim pitanjima s kojima je Vijeće Europe suočeno rekao je kako smatra da je zadaća svih država članica ispunjavati svoje obveze i raditi na stalnom jačanju demokratskih vrijednosti.

Sugovornici su se složili oko potrebe daljnjeg angažmana i konstruktivnog rješavanja problema koji su pred Vijećem Europe posebno u kontekstu borbe protiv svih oblika netolerancije i diskriminacije posebno kroz promicanje zaštite ljudskih prava, prava manjina i osjetljivih skupina.

Autor: Služba za medije