Međunarodna suradnja

Međunarodne aktivnosti saborskih zastupnika

Zastupnici Hrvatskoga sabora na više načina sudjeluju u međunarodnim parlamentarnim aktivnostima. 

world mapStalna izaslanstva Hrvatskoga sabora pri međunarodnim parlamentarnim organizacijama jedan su od oblika međunarodne aktivnosti Sabora. Osim stalnih izaslanstava, niz saborskih radnih tijela svojim redovitim aktivnostima djeluje i u smjeru postizanja vanjskopolitičkih ciljeva Republike Hrvatske. Među njima, na polju međunarodne suradnje, posebno aktivno djeluju Odbor za vanjsku politiku, Odbor za međuparlamentarnu suradnju, Odbor za europske poslove i drugi. 

Zastupnici Hrvatskoga sabora aktivno sudjeluju i u radu međuparlamentarnih skupina prijateljstva.