Predsjedanja i važnija događanja

U rubrici su dostupni tematski pregledi važnih predsjedanja Republike Hrvatske međunarodnim političkim organizacijama ili konferencijama u kojima je aktivno sudjelovao ili predsjedao Hrvatski sabor.

 • Međuparlamentarna konferencija "Doprinos nacionalnih parlamenata unaprjeđenju Zajedničke poljoprivredne politike", Zagreb, 25. rujna 2023.
 • 1. Parlamentarni summit Međunarodne krimske platforme, Zagreb, 25. listopada 2022.
 • 7. Dunavska parlamentarna konferencija o temi: „Pametna rješenja za održivi razvoj", Hrvatski sabor, videokonferencija, 28. listopada 2020.
 • Parlamentarna dimenzija hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, Hrvatski sabor, 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020.
 • Međuparlamentarna konferencija „Uloga parlamenata u oblikovanju budućnosti hrane i poljoprivrede”, Hrvatski sabor, Zagreb, od 22. do 23. studenoga 2018.
 • Predsjedanje Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, od 18. svibnja do 21. studenoga 2018. godine
 • Predsjedanje Republike Hrvatske Srednjoeuropskom inicijativom, od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Predsjedanje Hrvatskoga sabora Parlamentarnom skupštinom Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, od 1. srpnja 2016. do 1. srpnja 2017.
 • XIV. konferencija predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative u organizaciji Hrvatskoga sabora, Split, 16. travnja 2016.
 • Prva Europska međuparlamentarna konferencija o temi "Izazovi održivog turizma: promocija kulturne baštine i zaštita okoliša" u organizaciji Hrvatskoga sabora, Zagreb/Mali Lošinj, 10. - 13. rujna 2014.
 • 59. godišnje zasjedanje Parlamentarne skupštine NATO-a u organizaciji Hrvatskoga sabora, Dubrovnik, 11. -14. listopada 2013.
 • Zasjedanje Parlamentarne skupštine OESS-a, u organizaciji Hrvatskoga sabora, Dubrovnik, 7.-10. listopada 2011.
 • Predsjedanje Hrvatskoga sabora 6. konferencijom predsjednika parlamenata Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, Zagreb, 15.- 17. travnja 2007.