Republika Hrvatska preuzima predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe

Na predstojećem sastanku ministara vanjskih poslova država članica Vijeća Europe, koje se 18. svibnja 2018. održava u Elsinoreu, u Danskoj, Republika Hrvatska preuzima predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe. Predsjedanje traje šest mjeseci i završava 21. studenog 2018. godine, kada ga preuzima Finska. Hrvatska ovom izuzetno značajnom europskom organizacijom predsjeda po prvi puta od primitka u članstvo Vijeća Europe, 6. studenog 1996. godine.

Vijeće Europe najstarija je europska organizacija osnovana 5. svibnja 1949. u Londonu,  s ciljem jačanja europskoga jedinstva te promicanja demokracije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava na europskome kontinentu. Završetkom hladnoga rata, Vijeće Europe se nametnulo kao glavni politički forum za trajni dijalog i suradnju sa zemljama srednje, istočne i jugoistočne Europe koje su usmjerene razvoju demokratskih društava. 

Sjedište Vijeća Europe je u Strasbourgu te danas obuhvaća 47 država članica, a svoje aktivnosti provodi putem Odbora ministara, Parlamentarne skupštine, Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti kao i putem rada svog povjerenika za ljudska prava. Uz Vijeće Europe je usko povezan Europski sud za ljudska prava,  koji je kao međunarodni sud mjerodavan za  odlučivanje o pojedinačnim ili međudržavnim zahtjevima koji se odnose na povredu temeljnih ljudskih prava i sloboda sadržanih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe glavno je savjetodavno tijelo organizacije te okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata država članica, djelujući tako kao „demokratska savjest Europe“. Unutar Parlamentarne skupštine trenutačno postoji šest političkih grupacija, a zastupnici su osim u plenumu aktivni i putem rada devet različitih odbora. Parlamentarna skupština se na plenarnim sjednicama sastaje četiri puta godišnje, a dokumenti koje parlamentarci usvajaju – preporuke, rezolucije i mišljenja, služe kao savjetodavne smjernice Odboru ministara Vijeća Europe te nacionalnim vladama i parlamentima.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH je identificiralo sljedeće prioritete kojima će se Republika Hrvatska rukovoditi u okviru predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe: 

- borba protiv korupcije 
- učinkovita zaštita prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina
- decentralizacija u kontekstu jačanja lokalne uprave i samouprave, uključujući i pitanje apsorpcijskih sposobnosti regija
- zaštita kulturne baštine i kulturne rute

Hrvatski sabor, u okviru kojeg djeluje Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, će u sklopu predsjedanja biti domaćinom nekoliko sastanaka Parlamentarne skupštine. Tako će se 31. svibnja 2018. održati sastanci Predsjedničkog odbora i Biroa Parlamentarne skupštine (zatvoreni za javnost), a 1. lipnja 2018. se održava sastanak Stalnog odbora PSVE (otvoren za javnost: http://website-pace.net/en_GB/web/apce/standing-committee), nakon kojeg slijedi sastanak Ad hoc odbora Biroa PSVE (zatvoren za javnost). Članovima Stalnog odbora će se uvodno obratiti predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, a nastupit će i Marija Pejčinović Burić, potpredsjednica Vlade RH i ministrica vanjskih i europskih poslova. 

Najesen, 6. studenog 2018., u Dubrovniku je predviđeno održavanje konferencije na temu demokratske sigurnosti na Mediteranu, koju će Hrvatski sabor organizirati zajedno s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe, u okvirima aktivnosti njezina Odbora za politička pitanja.
 

Autor: Ured za međunardne i europske poslove