85. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 84. sjednice

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 458;

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, drugo čitanje, P.Z. br. 499; 

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a.