49. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 48. sjednice Odbora

1. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU – RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZA UVRŠTAVANJE PRIJEDLOGA ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM
2. RAZNO.