43. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
-  usvajanje zapisnika 41. sjednice Odbora;
1. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU – PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM;
2. RAZNO.