44. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 40., 41., 42. i 43. sjednice Odbora;

1. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) COM (2018) 144 – D.E.U. br. 18/022;

2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 COM (2018) 385 – D.E.U. br. 18/026;

3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš COM (2018) 340 – D.E.U. br. 18/033;

4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanja izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP COM (2018) 213 – D.E.U. br. 18/036;

5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti COM (2018) 307 – D.E.U. br. 18/039;

6. Razno.