52., djelomično zatvorena, sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 51. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 602;
2. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA ZA 2018. GODINU I SAŽETAK IZVJEŠĆA O RADU VIJEĆA ZA 2018. GODINU (KLASIFICIRANI PODATAK);
3. PRIJEDLOG POSLOVNIKA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA;
4. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA ZA 2019. GODINU;
5. RAZNO.