68. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 66. i 67. SJEDNICE ODBORA;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 1224/2009 I O IZMJENI UREDABA VIJEĆA (EZ) BR. 768/2005, (EZ) BR. 1967/2006, (EZ) BR. 1005/2008 I UREDBE (EU) 2016/1139 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA U POGLEDU KONTROLE RIBARSTVA COM (2018) 368;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O EUROPSKOM FONDU ZA POMORSTVO I RIBARSTVO I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 508/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA COM (2018) 390;
4. RAZNO.