34. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 32. i 33. tematske sjednice Odbora;
1. RASPRAVA O UPUĆIVANJU U SABORSKU PROCEDURU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPORABI JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, U TEKSTU KAKO GA JE U SVIBNJU 2015. GODINE U SABORSKU PROCEDURU UPUTILA VLADA;
2. USVAJANJE NACRTA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE  ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA;
3. IZVJEŠĆE RADNE SKUPINE ZA UTVRĐIVANJE POLOŽAJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE I MEĐUETNIČKIM ODNOSIMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI;
4. RAZNO.