76. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU,  prvo čitanje,  P.Z.E. br. 759;
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 769;
3.    RAZNO.