15. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 14. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 128.