13., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA;

3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA;

4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA;

5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA;

6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA;

7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA;

8.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICA I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA;

9.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;

10.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA;

11.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE;

12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a;

13.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA (iz reda predstavnika HUP-a);

14.    UTVRĐIVANJE JAVNOG POZIVA ZA IMENOVANJE ČLANA/ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA (iz reda predstavnika HUP-a);

15.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 22. SRPNJA 2020. O:
a)    priznavanju i prestanku prava na plaću
b)    priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal
c)    prestanku prava na naknadu za odvojeni život
d)    prestanak prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti
e)    priznavanje prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti najviše do iznosa dviju plaća 
16.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA DRŽAVNOJ DUŽNOSNICI
a)    o prestanku prava na plaću zamjenici pučke pravobraniteljice.