15., elektronička sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 11., 12., 13. i 14. sjednice Odbora;

1.  STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH PRAVILA O UMJETNOJ INTELIGENCIJI (AKT O UMJETNOJ INTELIGENCIJI) I IZMJENI ODREĐENIH ZAKONODAVNIH AKATA UNIJE COM (2021) 206 – D. E. U. br. 20/029.