19., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove


Predloženi dnevni red je:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA ;
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU NAGRADE FAUST VRANČIĆ ;
3.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 22. SRPNJA 2020., O:
a)    priznavanju i prestanku prava na plaću
b)    priznavanju i prestanku prava na razliku plaće
4.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU DRŽAVNOM DUŽNOSNIKU – PREDSJEDNIKU USTAVNOG SUDA RH;
5.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU DRŽAVNOM DUŽNOSNIKU – TAJNIKU HRVATSKOGA SABORA; 
6.    RAZNO.