8. sjednica Odbora za ratne veterane

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 5.: 6. i 7. sjednice Odbora;
1. Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu,
–predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
2. Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, P.Z. br. 203,
-predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
3. Prijedlog zaključka o uređenju groblja hrvatskih vojnika 1941.-1945- na groblju Mirogoj;
4. Razno.