Predsjednik Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pero Ćosić prima studente i profesore sa Sveučilišta Florida u sklopu projekta „Learning and Living EU"

dvorana Ivana Mažuranića

Tema sastanka je: "Uloga Hrvatskoga sabora u kontekstu klimatskih promjena i urbana mobilnost".