8. sjednica Odbora za turizam

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 7. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 439 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.