35. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 16., 32. i 34. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 439;
2. RAZNO.