38., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 37. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA MJESEČNU NOVČANU NAKNADU IMENOVANIM ČLANOVIMA U RADNA TIJELA HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a) priznavanju prava na plaću;
8. RAZNO.