48., elektronička sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Predloženi dnevni red je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P. Z. E. br. 313.