Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Marijana Balić nazoči predstavljanju zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe pod nazivom "Zaštita ljudskih prava, vladavine prava i demokracije putem zajedničkih standarda u regiji južnog Mediterana"

Lisabon, Portugal

Predstavljanje programa se održava u organizaciji Europskog centra za globalnu međuovisnost i solidarnost Vijeća Europe (Centar sjever-jug).