98. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 97. sjednice Odbora za zakonodavstvo

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 458;

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 463;

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAELA O SURADNJI U PODRUČJU JAVNE SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 464;

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 307.