9. sjednica Odbora za predstavke i pritužbe

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:             
- usvajanje zapisnika 8. sjednice Odbora;
1. Informacija o radu Odbora za predstavke i pritužbe u proteklom razdoblju 2023. godine;
2. Razno.