71. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-usvajanje zapisnika 67., 69. i 70. sjednice Odbora;

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, prvo čitanje, P.Z. br. 583 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, prvo čitanje, P.Z. br. 584 - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2009/102/EZ i (EU) 2017/1132 u pogledu daljnjeg širenja i unapređenja upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava COM (2023) 177 .