Pozdravno obraćanje predsjednika Hrvatskoga sabora Josipa Leke na prethodnoj raspravi o temi predstavljanja Radnog programa Europske komisije za 2014. godinu

dvorana Ivana Mažuranića