Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima potpredsjednika Nacionalnog odbora Kineske narodne političko-savjetodavne konferencije Chena Kuiyuana

dvorana Ante Starčevića