9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, prvo čitanje, P.Z. br. 269 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:

Rasprava je zaključena 7. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (103 glasa "za", 9 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: