6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 106

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 24. lipnja 2008.
Zakon je donesen na 5. sjednici 2. srpnja 2008. (71 glas "za", 24 "suzdržana").

Vezane informacije: