9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 213 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
17.11.2017.

Rasprava je zaključena 16. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 17. studenoga 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (103 glasa "za", 19 "protiv", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: