5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O NADZORU EMISIJA HLAPLJIVIH ORGANSKIH SPOJEVA ILI NJIHOVIH PREKOGRANIČNIH STRUJANJA UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 773

Rasprava je zaključena 26. rujna 2007.
Zakon je donesen na 27. sjednici 3. listopada 2007. (jednoglasno, 105 glasova "za").

Vezane informacije: