10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/740 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. SVIBNJA 2020. O OZNAČIVANJU GUMA S OBZIROM NA UČINKOVITOST POTROŠNJE GORIVA I DRUGE PARAMETRE, IZMJENI UREDBE (EU) 2017/1369 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1222/2009, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 624 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
23.02.2024.
Datum izglasavanja:
28.02.2024.

Dana 9. veljače 2024. prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Zakon je donesen na 21. sjednici, 28. veljače 2024. (jednoglasno, 93 glasa "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMAN_Odbor_zakonodavstvo_PZE_624.pdf