9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 393 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
13.07.2018.

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2018.
Na 8. sjednici 13. srpnja 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (83 glasa "za", 44 "suzdržana").

Vezane informacije: