6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na:
- pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- osnivanje, ukidanje, spajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- pravni položaj zaposlenih u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članstvo

Imenovani članovi

Greta Augustinović Pavičić, predstavnica iz Zagreba
Jadranka Nikolov, predstavnica iz Osijeka
Ivan Kuret, predstavnik iz Splita
mr. sc. Vojko Obersnel, predstavnik iz Rijeke
Zlatko Komadina, predstavnik iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Josip Šarić, predstavnik iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Ivo Zelić, predstavnik iz jedinica lokalne samouprave - općine: iz kontinentalnog dijela Republike Hrvatske
Ivo Gavranić, predstavnik iz jedinica lokalne samouprave - općine: iz priobalnog dijela Republike Hrvatske
Nives Kopajtich - Škrlec, predstavnica iz reda pravnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti