Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće o Prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu s Prijedlogom projekcije proračuna za 2008. i 2009. godinu - Prijedlozi financijskih planova za 2007. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2008. i 2009. godinu