Odbor za poljoprivredu i šumarstvo

Izvješće Odbora za poljoprivredu i šumarstvo s rasprave o Izvješću o stanju i upravljanju s robnim zalihama za razdoblje od 2000. do 2006. godine, s pojedinačnim godišnjim izvješćima i financijskim pokazateljima

Odbor za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskoga sabora raspravio je na 52. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za razdoblje od 2000. do 2006. godine, s pojedinačnim godišnjim izvješćima i financijskim pokazateljima, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 4. svibnja 2007. godine. Odbor je raspravu o navedenom Izvješću proveo kao zainteresirano radno tijelo sukladno odredbi čl. 140 Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Iako je u raspravi bilo primjedbi na politiku robnih zaliha u razmatranom razdoblju (spomenute su neke ranije nepravilnosti), pozitivnim je ocijenjena njihova uloga u interventnom otkupu i uklanjanju tržišnih viškova s ciljem održavanja stabilnosti tržišta. Redovite kontrole uskladištene robe, poštivanja ugovornih obveza, kao i pokretanje kaznenih i prekršajnih postupaka dovelo je do reda među tvrtkama Skladištarima i u robnim zalihama. Izraženo je i zadovoljstvo što se zahvaljujući robnim zalihama mogla uputiti žurna pomoć drugim državama. Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da prihvati

Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za razdoblje od 2000. do 2006. godine, s pojedinačnim godišnjim izvješćima i financijskim pokazateljima

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Božidara Pankretića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
mr.sc. Božidar Pankretić