Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o uzgoju domaćih životinja, P.Z.E. br. 399

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 67. sjednici održanoj 10. srpnja  2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o uzgoju domaćih životinja, P.Z.E. br. 399, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. srpnja 2018. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih članaka, a osobito:

- članak 5. – u stavku 3. potrebno je navesti puni naziv Povjerenstva ako ga ima, jer inače je navedena kratica koja se koristi u daljnjem tekstu suvišna

- članak 11. – u stavku 5. podstavcima 1. i 2. riječ „redovito“ je suvišna

- članak 30. i 31. - kada se u prekršajnim odredbama u zagradi poziva na određeni članak zakona onda se u zagradi navodi samo broj članka (ako se navodi bez zagrade onda je potrebno naznačiti „ovoga Zakona“)

- članak 32. – stavak 3. potrebno je propisati kao iznimku od stavka 1.

- članak 34. – u stavku 3. potrebno je navesti puni naziv propisa čiji odredbe ne ostaju na snazi (ne „ovoga Pravilnika“). Nadalje, potrebno je doraditi izričaj stavka 5. jer je neodređeno propisano do kada na snazi ostaju navedeni članci i nije navedeno što je s ostalim člancima toga Pravilnika
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac