10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Djelokrug rada

Sukladno članku 111. stavku 1. Zakona o sigurnosno – obavještajnom sustavu RH, Vijeće obavlja sljedeće poslove:
•    prati zakonitost rada sigurnosnih službi,
•    prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode,
•    prikupljena saznanja i podatke iz gore navedenih točki dostavlja u formi obavijesti Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Hrvatskoga sabora, predsjedniku odbora Hrvatskoga sabora nadležnog za nacionalnu sigurnost i ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija 
•    daje obavijesti i o načinu podnošenja zahtjeva građana, državnih tijela i pravnih osoba o zamijećenim nezakonitim postupcima ili nepravilnostima u radu sigurnosno-obavještajnih agencija, osobito u slučajevima kršenja Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Sukladno članku 113. stavku 1. i 2. Zakona, podnositelj zahtjeva se izvješćuje o izvršenom nadzoru, a Vijeće se u odgovoru na zahtjev ograničava isključivo na primjedbe postavljene u zahtjevu.

PONOŠENJE ZAHTJEVA/PREDSTAVKI:

Vijeće zaprima zahtjeve građana, državnih tijela i pravnih osoba koje se mogu podnijeti isključivo u pisanom obliku, i to neposrednim uručenjem djelatnicima urudžbenog zapisnika Hrvatskoga sabora te putem poštanske pošiljke ili elektroničke pošte
Zahtjevi moraju sadržavati ime i prezime, datum rođenja ili OIB te vlastoručni potpis podnositelja. Zahtjevi pravnih osoba i državnih tijela moraju sadržavati naziv i sjedište pravne osobe ili državnog tijela te podatke osobe ovlaštene za zastupanje i njen potpis. Iznimno, zahtjevi građana podneseni putem elektroničke pošte ne moraju sadržavati vlastoručni potpis podnositelja. 

Adrese za podnošenje zahtjeva/predstavke:
email: vgnsoa@sabor.hr
ili na adresu: Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb
-    uz naznaku „Za Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija“ 
 

                                                                                                                    više

Članstvo

Predsjednica

Zdravka Čufar Šarić

Članovi

doc. dr. sc. Gordan Akrap
Eduard Briški
izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Mihael Puljić
Mile Štefanac