10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Djelokrug rada

Sukladno članku 111. stavku 1. Zakona o sigurnosno – obavještajnom sustavu RH, Vijeće obavlja sljedeće poslove:
•    prati zakonitost rada sigurnosnih službi,
•    prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode,
•    prikupljena saznanja i podatke iz gore navedenih točki dostavlja u formi obavijesti Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Hrvatskoga sabora, predsjedniku odbora Hrvatskoga sabora nadležnog za nacionalnu sigurnost i ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija 
•    daje obavijesti i o načinu podnošenja zahtjeva građana, državnih tijela i pravnih osoba o zamjećenim nezakonitim postupcima ili nepravilnostima u radu sigurnosno-obavještajnih agencija, osobito u slučajevima kršenja Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

O izvršenom nadzoru izvješćuje se podnositelj zahtjeva, a Vijeće se u odgovoru na zahtjev ograničava isključivo na primjedbe postavljene u zahtjevu.

PONOŠENJE ZAHTJEVA/PREDSTAVKI:

Vijeće zaprima zahtjeve/predstavke građana, državnih tijela i pravnih osoba koje se predaju neposredno u pisanom obliku uručenjem djelatnicima urudžbenog zapisnika te putem poštanske pošiljke i elektroničke adrese Vijeća.

Predstavke građana moraju sadržavati ime i prezime, datum rođenja ili OIB te vlastoručni potpis podnositelja. Predstavke pravnih osoba i državnih tijela moraju sadržavati naziv i sjedište pravne osobe ili državnog tijela te podatke osobe ovlaštene za zastupanje i njen potpis. Iznimno, predstavke građana dostavljene putem elektroničke pošte ne moraju sadržavati vlastoručni potpis podnositelja. 

Adrese za podnošenje zahtjeva/predstavke:
email: vgnsoa@sabor.hr
Poštanska adresa: Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb
-    uz naznaku „Za Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija“ 

                                                                                                                    više

Članstvo

Predsjednica

Zdravka Čufar Šarić

Članovi

dr. sc. Gordan Akrap
Eduard Briški
dr. sc. Josip Čerina
Vojko Rešetar
Mile Štefanac

Kontakti

Administrativna tajnica u Vijeću: Katica Franjić
Telefon: 01/6303 457
Faks: 01/6303 458

Savjetnica: Anita Gvozdanović
Telefon: 01/6303 457, 01/6303 283