Najave

6. sjednica Odbora za turizam

dvorana Janka Draškovića Više

12., djelomično zatvorena sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Stjepana Radića Više

29. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos Više

16., zatvorena sjednica Odbora za obranu

dvorana Janka Draškovića Više

Predsjednik Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek sudjeluje na webinaru Organizacije za europsku ekonomsku suradnju i razvoj o temi "Pošteni tržišni uvjeti za konkurentnost"

dvorana Ivana Mažuranića, videokonferencija

Predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić i potpredsjednik toga Odbora Krunoslav Katičić sudjeluju na međuparlamentarnom sastanku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) Europskog parlamenta o temi vladavine prava u Europskoj uniji

videokonferencija