10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Nevenko Barbarić (HDZ)

Barbarić, Nevenko

Rođen je 24. kolovoza 1962. u Klobuku, Bosna i Hercegovina. Završio Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina (VSS - diplomirani inženjer građevine).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: