10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Odbor za ratne veterane

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– zaštitu žrtava velikosrpske agresije i pobune u Republici Hrvatskoj
– zaštitu prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
– zaštitu vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i svih sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
– zaštitu vojnih i civilnih invalida te veterana II. svjetskog rata
– zaštita prava bivših političkih zatvorenika
– zaštitu ostalih žrtava totalitarnih režima.

Kontakti

Telefon: 01/4569 434 
Faks: 01/4569 620
e-mail: odbrv@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Ankica Matak
Telefon: 01/4569 424
e-mail: ankica.matak@sabor.hr

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti